Tại sao lại có các giới hạn khi thiết lập chính sách?

Đã cập nhật 2 tháng trước

Để các chính sách được rõ ràng và nhất quán trên toàn trang web, chúng tôi sử dụng các bản mẫu tiêu chuẩn có thể được phiên dịch nhanh chóng và dễ dàng.

Điều này giúp đảm bảo các thông tin quan trọng minh bạch đối với khách hàng, từ đó tăng khả năng đặt phòng từ họ.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Chương trình nhà cho khách đi công tác

Thêm các tiện nghi phù hợp cho khách đi công tác để tăng độ hiện diện mà không mất phí.

Tìm hiểu thêm