Tại sao lại có các giới hạn khi thiết lập chính sách?

Để các chính sách được rõ ràng và nhất quán trên toàn trang web, chúng tôi sử dụng các bản mẫu tiêu chuẩn có thể được phiên dịch nhanh chóng và dễ dàng.

Điều này giúp đảm bảo các thông tin quan trọng minh bạch đối với khách hàng, từ đó tăng khả năng đặt phòng từ họ.