Thanh toán - Các câu hỏi thường gặp và thông tin cần biết

Đã cập nhật 3 tháng trước | 10 phút đọc
Bạn có phải khách du lịch không? Nếu đúng, vui lòng vào trang hỗ trợ khách hàng.

Vì tình hình khủng hoảng đang xảy ra và để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của đối tác và khách hàng, chúng tôi đã quyết định sẽ thay đổi thời điểm kích hoạt thẻ của tất cả các thẻ tín dụng ảo (VCC) hiện có cũng như các thẻ trong tương lai. Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc bài viết này.

Ghi chú: Dịch vụ thanh toán của chúng tôi chưa khả dụng ở mọi nơi. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý vị khi dịch vụ thanh toán này khả dụng cho chỗ nghỉ.


Để dễ dàng sử dụng, Quý vị vui lòng xem mục lục dưới đây, hoặc dùng chức năng tìm kiếm trong trình duyệt của mình (CTRL+F trên Windows hoặc COMMAND+F trên Mac) rồi đánh vào đó những gì Quý vị đang tìm kiếm.

Mục lục

MỤC 1: Câu hỏi chung

MỤC 2: Nhận thanh toán bằng Thẻ tín dụng ảo

MỤC 3: Nhận thanh toán bằng Chuyển khoản ngân hàng

MỤC 4: Thanh toán ở khu vực Bắc Mỹ

MỤC 5: Thanh toán ở Brazil


MỤC 1: Câu hỏi chung

1.1. Các giải pháp thanh toán của Booking.com hoạt động ra sao?

Tại Booking.com, chúng tôi có thể giúp Quý vị xử lý thanh toán của khách theo cách phù hợp với nhu cầu của chỗ nghỉ. Chúng tôi có thể thanh toán cho Quý vị bằng Thẻ tín dụng ảo (VCC) hoặc qua chuyển khoản ngân hàng, theo các chính sách Quý vị đã chọn cho chỗ nghỉ của mình.

Cho đến nay, có rất nhiều du khách quốc tế có thể vẫn không thể đặt chỗ nghỉ Quý vị vì không có lựa chọn thanh toán mà họ muốn. Giờ đây chúng tôi có hỗ trợ các giải pháp thanh toán thay thế như PayPal, Alipay và WeChat Pay để nhiều khách có thể đặt với Quý vị hơn.

Tìm hiểu thêm về các giải pháp thanh toán của Booking.com và cách áp dụng trong bài viết này.

1.2. Làm sao để biết khách của tôi đã thanh toán online hay chưa?

Có một số cách để xem khách đã thanh toán online chưa:

 • Dòng tiêu đề của email xác nhận đặt phòng của khách sẽ ghi “Đã thanh toán online”. 
 • Thông tin này cũng sẽ xuất hiện trong cột “Trạng thái” trên trang “Đặt phòng” trong extranet. 
 • Nếu sử dụng nhà cung cấp XML (công cụ quản lý kênh hoặc hệ thống quản lý chỗ nghỉ), Quý vị có thể tìm thêm thông tin về việc xem và tích hợp thông tin thanh toán trong bài viết này.

Khách được tính phí theo chính sách của Quý vị và chúng tôi đảm bảo khách sẽ thanh toán đầy đủ trước khi họ đến chỗ nghỉ của Quý vị. Nếu thẻ tín dụng được cung cấp không hợp lệ và khách không cập nhật hay cung cấp thông tin thẻ hợp lệ mới trong vòng 24 giờ, đặt phòng của họ sẽ bị tự động hủy và Quý vị không phải trả hoa hồng gì cả.

1.3. Làm sao để biết Booking.com sẽ thanh toán cho tôi bằng thẻ tín dụng ảo hay chuyển khoản ngân hàng?

Thông tin này hiển thị trong extranet của Quý vị trong trang “Chi tiết đặt phòng”, cột “Giá”. Quý vị cũng có thể xem thông tin về hình thức thanh toán trong phần “Thông tin thanh toán” của mỗi đặt phòng. 

1.4. Ai sẽ thu phụ phí các dịch vụ do khách sử dụng?

Đối với các đặt phòng online, phụ phí thường sẽ được bao gồm luôn, trừ phi các phụ phí này được tách ra cho từng người và được đặt ở chế độ “Không bao gồm” trong extranet. Những phí không bao gồm và tính theo đầu người này cần phải được thu bởi Quý vị. Quý vị có thể xem chi tiết chi phí cho từng đặt phòng bằng cách vào phần “Chi tiết đặt phòng” trong extranet, trong mục “Đặt phòng”.

1.5. Làm sao để thu tiền bồi thường cho các hư hại mà khách có thể gây ra?

Booking.com không thu tiền đặt cọc đề phòng hư hại từ khách. Tuy nhiên, Quý vị vẫn có thể thu trực tiếp tiền đặt cọc đề phòng hư hại từ khách dựa trên quy định chung của chỗ nghỉ. Để biết thêm thông tin về cách thiết lập tiền đặt cọc đề phòng hư hại, Quý vị vui lòng đọc hướng dẫn từng bước của chúng tôi.

1.6. Ai là người cung cấp hóa đơn cho khách của tôi?

Quý vị sẽ cần cung cấp hóa đơn cho khách khi họ trả phòng - bằng giấy, email hay cả hai. Lý do là vì thỏa thuận đặt phòng là giao dịch trực tiếp giữa Quý vị và khách, không phải với Booking.com. 

Một vài thông tin quan trọng về hóa đơn:

 • Booking.com không chịu trách nhiệm lập hóa đơn và sẽ không gửi hóa đơn cho bất kỳ đặt phòng nào tới Quý vị hoặc khách của Quý vị. 
 • Vui lòng đảm bảo rằng hóa đơn vẫn sẽ được xuất theo tên của khách (hoặc bất cứ tên nào mà Quý vị và khách đã đồng ý với nhau). 
 • Đối với các khoản thanh toán bằng thẻ VCC, vui lòng lưu ý rằng tên chủ thẻ luôn là “Booking.com (Agent)”. 
 • Thời điểm khách bị trừ tiền có thể sẽ ảnh hưởng đến việc trả thuế của Quý vị. Vui lòng tìm hiểu thêm trong bài viết này về vấn đề thuế địa phương.

Quý vị có thể xem thêm thông tin về hóa đơn trong bài viết này.

1.7. Điều gì xảy ra nếu tôi quyết định hoàn tiền cho khách?

Khi Quý vị bắt đầu hoàn tiền, Booking.com sẽ phụ trách những việc còn lại. Chúng tôi sẽ thay mặt Quý vị hoàn tiền cho khách và số tiền này sẽ không được thanh toán cho Quý vị. 

Đối với hoàn tiền được thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng, chúng tôi sẽ trừ tiền vào thanh toán chuyển khoản ngân hàng lần tới của Quý vị. Nếu Quý vị không có thanh toán nào tại thời điểm đó, khoản hoàn tiền sẽ là số tiền Quý vị phải trả. 

Đối với hoàn tiền được thực hiện qua thẻ VCC, Quý vị sẽ cần phải hoàn lại tiền vào thẻ VCC nếu Quý vị đã thu tiền từ thẻ. Để tìm hiểu thêm thông tin về hoàn tiền thẻ VCC, Quý vị có thể xem bài viết này.

MỤC 2: Nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng ảo

2.1. Thẻ tín dụng ảo (VCC) là gì và thẻ này hoạt động ra sao?

VCC là thẻ MasterCard điện tử, tạm thời, liên kết với một thẻ tín dụng có sẵn. Thẻ này hoạt động như một thẻ tín dụng bình thường và giúp khách thực hiện thanh toán online một cách an toàn. 

Thông tin quan trọng cần biết về thu tiền từ thẻ VCC: 

 • Với mỗi đặt phòng Quý vị nhận được, chúng tôi sẽ gửi một số thẻ VCC mới cho Quý vị. 
 • Mỗi VCC chỉ có thể được sử dụng 1 lần (1 thẻ/đặt phòng). 
 • Mỗi VCC có số thẻ độc nhất, ngày hết hạn và mã CVC. Những thông tin này không bao giờ được dùng lại. 
 • Mỗi thẻ VCC cũng có ngày kích hoạt, luôn luôn là 1 ngày sau ngày nhận phòng.

Thông tin quan trọng cần biết về ngày hết hạn thu tiền từ thẻ VCC:

 • Những đặt phòng được thực hiện từ ngày 1/11/2019 trở đi: Quý vị có thể thu tiền thẻ VCC sau tối đa 12 tháng từ ngày khách trả phòng.
 • Những đặt phòng được thực hiện trước ngày 1/11/2019: Thẻ VCC sẽ có hiệu lực trong 6 tháng từ ngày khách trả phòng. Thời hạn này có thể được gia hạn thêm 6 tháng kể từ ngày thẻ hết hạn.
 • Nếu Quý vị không thu tiền thẻ VCC trong vòng 12 tháng kể từ ngày trả phòng của khách, Quý vị sẽ không có quyền gì với khoản tiền đó. Từ thời điểm đó, khoản tiền này sẽ thuộc về Booking.com.

2.2. Làm sao để thu tiền từ thẻ tín dụng ảo?

Để thu tiền thẻ VCC cho một đặt phòng đã được thanh toán online:

 • Vui lòng vào mục “Đặt phòng” trong trang extranet. 
 • Tìm đặt phòng tương ứng với thẻ Quý vị đã nhận và nhấp vào mã số đặt phòng. 
 • Từ trang “Chi tiết đặt phòng”, phần “Chi tiết thanh toán” sẽ hiển thị ngày kích hoạt thẻ VCC và số dư. Nhấp vào “Xem chi tiết thẻ tín dụng” để truy cập thông tin đầy đủ của VCC và thu tiền.   

Đối với các chỗ nghỉ có sử dụng PMS/Công cụ quản lý kênh, Quý vị có thể xem thêm thông tin về cách truy cập thẻ VCC trong bài viết này.

Để xem thêm chi tiết và các lời giải thích có minh họa cách thu tiền từ thẻ VCC, hãy xem video hướng dẫn dưới đây.

2.3. Tại sao tôi không thể thu tiền từ thẻ tín dụng ảo?

Nếu có vấn đề xảy ra khi Quý vị đang tìm cách trừ tiền từ thẻ VCC, Quý vị có thể biết nguyên nhân trong trang “Chi tiết đặt phòng” khoảng 30 phút sau khi Quý vị thử trừ tiền từ thẻ.

Các nguyên nhân chính mà Quý vị có thể gặp vấn đề khi trừ tiền từ thẻ VCC là:

 • Thẻ chưa được kích hoạt: Kiểm tra ngày kích hoạt.
 • Không đủ số dư: Kiểm tra số dư trong thẻ.
 • Khóa an toàn: Quý vị đã thử trừ tiền quá nhiều lần cho một thẻ và thẻ này đã bị khóa vì lý do an toàn. Hãy thử lại trong 24 giờ. 
 • Mã đơn vị chấp nhận thẻ không chính xác: Thẻ VCC của Booking.com chỉ có thể được thu bởi các đơn vị đã đăng ký là nhà cung cấp chỗ nghỉ chính thức. Trong trường hợp này, chúng tôi khuyên Quý vị liên hệ với nhà cung cấp máy đọc thẻ để được hỗ trợ.

Thông tin quan trọng cần biết về ngày hết hạn thu tiền từ thẻ VCC:

 • Những đặt phòng được thực hiện từ ngày 1/11/2019 trở đi: Quý vị có thể thu tiền thẻ VCC sau tối đa 12 tháng từ ngày khách trả phòng.
 • Những đặt phòng được thực hiện trước ngày 1/11/2019: Thẻ VCC sẽ có hiệu lực trong 6 tháng từ ngày khách trả phòng. Thời hạn này có thể được gia hạn thêm 6 tháng kể từ ngày thẻ hết hạn.
 • Nếu Quý vị không thu tiền thẻ VCC trong vòng 12 tháng kể từ ngày trả phòng của khách, Quý vị sẽ không có quyền gì với khoản tiền đó. Từ thời điểm đó, khoản tiền này sẽ thuộc về Booking.com.

Nếu Quý vị vẫn còn gặp sự cố không liên quan đến bất kỳ lý do nào ở trên, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải quyết.

2.4. Điều gì sẽ xảy ra với thẻ VCC trong trường hợp hủy, vắng mặt và chỉnh sửa đặt phòng?

Nếu Quý vị có đơn hủy phòng, vắng mặt hoặc chỉnh sửa và Quý vị cần thu tiền, Quý vị sẽ nhận được thẻ VCC được cập nhật cùng email thông báo.

2.5. Làm sao và khi nào tôi có thể hoàn tiền thẻ tín dụng ảo?

Quý vị cần hoàn tiền thẻ VCC khi đã thu tiền từ thẻ trong một trong hai trường hợp sau:

 1. Quý vị đã đồng ý miễn các phí liên quan khi đặt phòng bị hủy, có chỉnh sửa, hoặc khi khách vắng mặt.
 2. Đặt phòng bị hủy do Sự kiện bất khả kháng. Trong các trường hợp này, khách không cần phải trả thêm các phí/chi phí cho kỳ nghỉ mà họ không thể thực hiện, đồng thời Booking.com sẽ miễn hoa hồng cho các đặt phòng có liên quan.

Trong cả hai trường hợp, Booking.com sẽ hoàn trả lại tiền cho khách và Quý vị sẽ cần hoàn trả đúng khoản tiền đó vào thẻ VCC có liên quan đến đặt phòng. Để biết thêm chi tiết, bao gồm hướng dẫn từng bước về cách hoàn tiền thẻ VCC, có thể tìm trong bài viết này

2.6. Khi nào tôi sẽ được thanh toán và bằng cách nào?

Khi khách thực hiện đặt phòng trên Booking.com và thanh toán online, chúng tôi sẽ gửi cho Quý vị một thẻ VCC từ nhà cung cấp thanh toán được tin cậy bên ngoài, cùng với chi tiết đặt phòng. Thẻ này có giá trị đúng số tiền đặt phòng và Quý vị có thể thu tiền từ thẻ như Quý vị thường làm. Với điều kiện Quý vị phải trừ tiền sau ngày kích hoạt của thẻ. Đối với tất cả đặt phòng, ngày kích hoạt thẻ VCC là 1 ngày sau ngày nhận phòng.

2.7. Tôi có thể xem chi tiết thẻ tín dụng ảo trong bao lâu? Tôi có bao nhiêu thời gian để thu tiền từ thẻ VCC?

Quý vị có thể xem chi tiết thẻ VCC không giới hạn số lần trong tối đa 6 tháng sau khi khách đã trả phòng. 

Thông tin quan trọng cần biết về ngày hết hạn thu tiền từ thẻ VCC:

 • Những đặt phòng được thực hiện từ ngày 1/11/2019 trở đi: Quý vị có thể thu tiền thẻ VCC sau tối đa 12 tháng từ ngày khách trả phòng.
 • Những đặt phòng được thực hiện trước ngày 1/11/2019: Thẻ VCC sẽ có hiệu lực trong 6 tháng từ ngày khách trả phòng. Thời hạn này có thể được gia hạn thêm 6 tháng kể từ ngày thẻ hết hạn.
 • Nếu Quý vị không thu tiền thẻ VCC trong vòng 12 tháng kể từ ngày trả phòng của khách, Quý vị sẽ không có quyền gì với khoản tiền đó. Từ thời điểm đó, khoản tiền này sẽ thuộc về Booking.com.

2.8. Nếu tôi được yêu cầu phải điền mã bưu điện khi trừ tiền vào thẻ tín dụng ảo thì sao?

Nếu Quý vị được yêu cầu thêm mã bưu chính trong quá trình thu tiền, Quý vị có thể nhập mã bưu chính của khách, mã bưu chính của Quý vị hoặc 1017CE (là mã của trụ sở chính của Booking.com tại Amsterdam).

2.9. Đơn vị xử lý thanh toán sẽ thu phí gì cho thẻ tín dụng ảo?

Đơn vị xử lý thanh toán thường thu một khoản phí từ 2% - 3% khi hỗ trợ xử lý một giao dịch. Ví dụ: Phí tối thiểu cho các thẻ VCC sẽ là 2%, nhưng các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến khoản phí này tùy thuộc vào luật pháp quốc gia sở tại, phí thu bởi các đơn vị xử lý thanh toán cụ thể hoặc phí bổ sung thu bởi ngân hàng của Quý vị.

Nếu không chắc về phí xử lý thẻ, Quý vị vui lòng liên hệ với ngân hàng hay đơn vị xử lý thanh toán của mình để tìm hiểu thêm. Bất kể các khoản phí này là gì, thanh toán VCC được đảm bảo an toàn, bảo mật và đáng tin cậy.

2.10. Tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến các thanh toán bằng thẻ tín dụng ảo như thế nào?

Tỷ giá hối đoái không ảnh hưởng đến các thanh toán của Quý vị nếu giá Quý vị cài đặt cho các phòng của mình (giá tải lên) có cùng loại tiền tệ với giá Quý vị dùng để thu từ thẻ VCC (loại tiền tệ địa phương).

Nếu Quý vị nhận thẻ VCC bằng 1 loại tiền tệ và trừ tiền vào thẻ bằng 1 loại khác thì tỷ giá hối đoái có thể sẽ được áp dụng, tùy theo tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng Quý vị. Tỷ giá mua ngoại tệ là tỷ giá biến đổi mà ngân hàng dùng cho tỷ giá hối đoái và Quý vị thường có thể tìm thấy tỷ giá này trên trang web của ngân hàng Quý vị hoặc gọi trực tiếp cho họ.

2.11. Tôi sẽ thanh toán hoa hồng cho những đặt phòng được thực hiện bằng thẻ tín dụng ảo ra sao?

Hoa hồng cho những đặt phòng này được thanh toán giống như mọi đặt phòng khác. Quý vị sẽ nhận thanh toán tổng cho tất cả các đặt phòng được khách thanh toán online, cùng với email có hóa đơn và giấy báo chuyển tiền (Quý vị cũng có thể tìm thấy các chi tiết này trong mục “Tài chính” của extranet).

Hóa đơn sẽ hiển thị tất cả các đặt phòng từ tháng trước, bao gồm thanh toán online và thanh toán tại chỗ nghỉ Quý vị. Để xem chi tiết các thanh toán online và trực tiếp tại chỗ nghỉ từ khách, vui lòng vào mục “Tài chính” trên extranet và chọn “Hóa đơn”.

MỤC 3: Nhận thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng

Ghi chú: Không phải chỗ nghỉ nào cũng có thể sử dụng dịch vụ này. Để kiểm tra xem chỗ nghỉ của Quý vị có đủ điều kiện tham gia hay không cũng như xem thêm thông tin về các loại phí có liên quan, vui lòng đăng nhập vào extranet và chọn mục “Tài chính”. Sau đó chọn “Nhận thanh toán” từ trình đơn thả xuống và kéo xuống mục Những câu hỏi thường gặp ở cuối trang.

3.1. Khi nào thì tôi sẽ nhận được thanh toán? Chuyển khoản ngân hàng sẽ mất bao lâu?

Nếu Quý vị đã cài đặt để được thanh toán hàng tháng, chúng tôi sẽ xử lý khoản thanh toán của Quý vị trước ngày 15 của tháng sau khi khách trả phòng. 

Nếu Quý vị đã cài đặt để được thanh toán 4 lần mỗi tháng, thanh toán sẽ được xử lý vào các ngày 6, 9, 18 và 27 của tháng. Thanh toán bao gồm các đặt phòng từ khoảng thời gian trước. Lưu ý rằng khoản thanh toán vào ngày 6 của tháng bao gồm các đặt phòng từ ngày 27 đến ngày cuối cùng của tháng trước. 

Để kiểm tra hoặc thay đổi lịch thanh toán của Quý vị, hãy chọn “Nhận thanh toán” từ mục “Tài chính” trên extranet của Quý vị. Tùy thuộc vào ngân hàng, sẽ mất một vài ngày khoản thanh toán mới về tài khoản của Quý vị. Vào ngày lễ, khoản thanh toán sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.

3.2. Tôi có thể tìm thấy hóa đơn hoa hồng và giấy báo chuyển tiền ở đâu?

Quý vị có thể truy cập hóa đơn hoa hồng trong extranet, ở mục “Tài chính”: 

 • Chọn “Hóa đơn và tài liệu” và lọc hóa đơn theo năm. 
 • Nhấp vào “Xem sao kê” để xem tất cả thông tin đặt phòng được ghi trong mỗi hóa đơn. 
 • Quý vị có thể tải xuống hóa đơn của mỗi giai đoạn dưới dạng tài liệu PDF. 
 • Quý vị có thể tải xuống sao kê đặt phòng cho mỗi giai đoạn dưới dạng file XLS hoặc CSV. 

Giấy báo chuyển tiền được gửi cho Quý vị hàng tháng qua email và bao gồm các đặt phòng được thanh toán online cũng như tất cả các khoản hoàn tiền. Quý vị cũng có thể xem giấy báo chuyển tiền mỗi tháng bằng cách nhấp vào “Hiển thị các tài liệu hàng tháng” và chọn file PDF Quý vị muốn tải xuống. 

3.3. Hoa hồng của tôi cho đặt phòng sử dụng chuyển khoản ngân hàng được tính như thế nào?

Tùy vào quốc gia sở tại và mô hình thanh toán Quý vị đang sử dụng, thanh toán Quý vị nhận được sẽ là số tổng (gross amount) hoặc số thuần (net amount). 

Nếu là thanh toán tổng, Quý vị sẽ nhận tổng số tiền như đã ghi rõ trên giấy báo chuyển tiền, đây là chứng từ chúng tôi gửi qua email để xác nhận thanh toán cho Quý vị. Quý vị sẽ nhận được hóa đơn về hoa hồng phải trả như thường lệ. Xin lưu ý rằng hóa đơn sẽ hiển thị tất cả các đặt phòng từ đợt thanh toán trước, bao gồm các thanh toán không được trả online. 

Nếu là thanh toán thuần, Quý vị sẽ nhận tổng số tiền đặt phòng trừ đi tổng số tiền của tất cả các hóa đơn. Trong trường hợp này, Quý vị sẽ không phải trả tiền hoa hồng riêng vì số tiền này sẽ được tự động khấu trừ từ khoản thanh toán của Quý vị.

3.4. Làm sao để thêm/thay đổi thông tin ngân hàng của tôi để nhận chuyển khoản?

Đăng nhập vào extranet và nhấp vào mục “Tài chính” rồi nhấn vào “Thông tin ngân hàng”. Nhấp vào “Thêm/Chỉnh sửa” để thêm hoặc thay đổi thông tin. Thường có thể mất đến 6 ngày làm việc để tài khoản ngân hàng có thể được kích hoạt trong hệ thống của chúng tôi. 

Thực hiện như thế nào? Vui lòng xem video hướng dẫn dưới đây.

3.5. Tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến các thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng như thế nào?

Tỷ giá hối đoái không ảnh hưởng đến các thanh toán của Quý vị nếu loại tiền tệ Quý vị cài đặt cho giá (loại tiền tệ tải lên) giống loại tiền tệ Quý vị nhận thanh toán (loại tiền tệ nhận thanh toán). 

Tuy nhiên, một số đối tác vẫn cần phải sử dụng 2 loại tiền tệ song song, nghĩa là loại tiền tệ tải lên và loại tiền tệ nhận thanh toán không giống nhau. (Điều này thường xảy ra nhất ở Cộng Hòa Séc, Hungary, Bulgaria, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ.). Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ áp dụng tỷ giá hối đoái của Bloomberg vào ngày trước ngày chúng tôi gửi giấy báo chuyển tiền. 

Nếu chúng tôi thanh toán bằng loại tiền không khớp với loại tiền trong tài khoản ngân hàng của Quý vị, tỷ giá mua do ngân hàng của Quý vị đặt ra sẽ ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái của thanh toán. (Quý vị có thể kiểm tra tỷ giá mua của ngân hàng trên trang web của họ hoặc bằng cách liên hệ trực tiếp với họ.) Quý vị sẽ có thể xem loại tiền tệ của thanh toán trên giấy báo chuyển tiền mà chúng tôi gửi vào đầu của mỗi tháng.

3.6. Vì sao tổng số tiền đặt phòng trên hóa đơn của tôi khác với số tiền đặt phòng trên giấy báo chuyển tiền?

Tổng số tiền trên hóa đơn của Quý vị chỉ bao gồm số tiền chúng tôi tính phí hoa hồng, như giá phòng. Trong khi đó, tổng số tiền đặt phòng trên giấy báo chuyển tiền là tổng số tiền được thu từ khách. Số tiền này bao gồm tiền phòng và bất kỳ phụ phí nào khác (trừ phi phụ phí được thiết lập là “không bao gồm” và “theo đầu người”). 

Ghi chú: Chúng tôi không tính hoa hồng cho các dịch vụ không bao gồm này.

3.7. Vì sao tôi cần điền mẫu đơn ghi nợ trực tiếp khi sử dụng các giải pháp thanh toán của Booking.com?

Mẫu đơn ghi nợ trực tiếp là bắt buộc vì đây sẽ là bằng chứng Quý vị cho phép chúng tôi trừ tiền vào tài khoản ngân hàng của Quý vị trong trường hợp số tiền trên hóa đơn cao hơn số tiền chúng tôi thanh toán cho Quý vị. Trong trường hợp này, Quý vị sẽ cần trả cho sự chênh lệch. Quý vị có thể xem thêm thông tin về việc thanh toán hóa đơn trong bài viết này. Xin lưu ý, ghi nợ trực tiếp chưa được áp dụng ở tất cả quốc gia.

MỤC 4: Thanh toán ở khu vực Bắc Mỹ

4.1. Tôi ở Bắc Mỹ. Khi nào thì tôi sẽ nhận được thanh toán? Tôi có thể tìm thấy hóa đơn hoa hồng và giấy báo chuyển tiền ở đâu?

Thanh toán của Quý vị sẽ được kích hoạt 1 ngày sau ngày khách nhận phòng. Thường có thể mất tới 7 ngày làm việc để số tiền này hiển thị trong tài khoản của Quý vị. 

Đối với các chỗ nghỉ ở Bắc Mỹ, Quý vị có thể truy cập hóa đơn hoa hồng trong extranet, ở mục “Tài chính”: 

 • Chọn “Hóa đơn” và lọc hóa đơn theo năm. 
 • Nhấp vào “Xem sao kê” để xem tất cả thông tin đặt phòng được ghi trong mỗi hóa đơn. Quý vị có thể tải xuống hóa đơn của mỗi giai đoạn dưới dạng tài liệu PDF. 
 • Quý vị có thể tải xuống sao kê đặt phòng cho mỗi giai đoạn dưới dạng file XLS hoặc CSV. 

Giấy báo chuyển tiền được gửi cho Quý vị qua email và bao gồm các đặt phòng được thanh toán online cũng như tất cả các khoản hoàn tiền. 

4.2. Tôi sẽ nhận số tiền là bao nhiêu?

Quý vị sẽ nhận số tiền đặt phòng cộng với các phụ phí (nếu có) (trừ phi phụ phí được thiết lập là “không bao gồm” và “theo đầu người” hay “từng đêm”). Nếu muốn thu những phụ phí này từ khách, Quý vị có thể thu riêng.

4.3. Làm sao tôi có thể yêu cầu phụ phí từ khách ở Bắc Mỹ?

Quý vị có thể yêu cầu thu các phụ phí như thuế thành phố, phí lau dọn, bữa sáng và đỗ xe. Để yêu cầu phụ phí, hãy đăng nhập vào extranet và đến trang “Chi tiết đặt phòng”. Nhấp vào “Yêu cầu phụ phí” để gửi yêu cầu đến cho khách chấp thuận.

Quý vị có thể yêu cầu phụ phí từ 1 ngày trước ngày nhận phòng đến 1 ngày sau ngày trả phòng. Sau khi khách chấp thuận, chúng tôi sẽ gửi thanh toán cho Quý vị trong vòng 7 ngày.

4.4. Tôi nên làm gì nếu chưa nhận được thanh toán ở Bắc Mỹ?

Nếu Quý vị chưa nhận được thanh toán, lý do có thể là vì thiếu thông tin cần thiết để có thể xác thực hoàn toàn nên tài khoản của Quý vị vẫn chưa được kích hoạt. Để giải quyết việc này, vui lòng vào mục “Tài chính” trong extranet, nhấp vào “Thông tin ngân hàng” và “Thêm thông tin ngân hàng”. 

Sau khi Quý vị đã cập nhật thông tin và tài khoản đã được xác minh, một thanh toán bao gồm tất cả các đặt phòng chưa thanh toán sẽ được kích hoạt và sẽ chuyển vào tài khoản của Quý vị trong vòng 7 ngày.

4.5. Làm sao tôi có thể thay đổi thông tin ngân hàng của mình? Thông thường sẽ mất bao lâu để những thay đổi này có hiệu lực ở Bắc Mỹ?

Quý vị có thể thay đổi thông tin ngân hàng trong extranet hoặc trên ứng dụng Pulse:

 • Trong extranet, nhấp vào mục “Tài chính” và chọn “Thông tin ngân hàng”. Sau đó, chọn nút “Chỉnh sửa thông tin ngân hàng”. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem video hướng dẫn dưới đây.
 • Để cập nhật thông tin ngân hàng trong ứng dụng Pulse, hãy vào “Khác” và chọn “Thanh toán”. Sau đó chọn “Chi tiết thanh toán” và nhập thông tin mới của Quý vị. Đừng quên “Lưu” sau khi hoàn tất nhé!

Sau khi cập nhật thông tin ngân hàng, thường có thể mất đến 6 ngày làm việc để tài khoản ngân hàng mới được kích hoạt trong hệ thống của chúng tôi.

4.6. Làm sao để thanh toán hoa hồng ở Bắc Mỹ?

Nếu Quý vị ở Bắc Mỹ, Quý vị sẽ trả tiền hoa hồng bình thường, mặc dù một số thông tin trong phần “Tài chính” trong extranet của Quý vị có thể sẽ khác. Để biết thông tin cơ bản về cách thanh toán hóa đơn, vui lòng xem bài viết này. Để biết chi tiết về cách xem hóa đơn và giấy báo chuyển tiền nếu chỗ nghỉ của Quý vị ở Bắc Mỹ , vui lòng tham khảo Mục 4.1. 

4.7. Làm sao để thu tiền từ khách? Việc này có xảy ra tự động không?

Có, khách sẽ được thu tiền tự động qua hệ thống của chúng tôi. Quý vị không cần làm gì cả.

4.8. Hiện ở Bắc Mỹ khách sẽ được thu bằng loại tiền tệ nào?

Khách sẽ được thu bằng loại tiền tệ mà Quý vị đã cài đặt trong giá phòng.

MỤC 5: Thanh toán ở Brazil

5.1. Giải pháp thanh toán của Booking.com hoạt động như thế nào ở Brazil?

Thông thường, các thủ tục thanh toán ở Brazil tuân theo các quy trình tương tự được liệt kê trong Mục 1.

Ghi chú: Có thể sẽ có trường hợp Quý vị phải thanh toán các hóa đơn hoa hồng riêng biệt. Tìm hiểu thêm dưới đây trong Mục 5.13.

5.2. Ở Brazil làm sao để biết khách đã thanh toán online hay chưa?

Thông thường, các thủ tục thanh toán ở Brazil tuân theo các quy trình tương tự được liệt kê trong Mục 1.2.

5.3. Ai là người cung cấp hóa đơn cho khách của tôi ở Brazil?

Quý vị sẽ cần cung cấp hóa đơn cho khách khi họ trả phòng - bằng giấy, email hay cả hai. Lý do là vì thỏa thuận đặt phòng là giao dịch trực tiếp giữa Quý vị và khách, không phải với Booking.com.

Để biết thông tin đầy đủ về việc lập hóa đơn cho khách của Quý vị, vui lòng tham khảo Mục 1.6. 

Để biết thông tin về việc nộp thuế địa phương ở Brazil, vui lòng tham khảo Nota Fiscal trong Mục 5.15.

5.4. Ở Brazil, ai sẽ thu phụ phí các dịch vụ do khách sử dụng?

Để biết thông tin về các quy trình chung xung quanh việc tính phí các khoản bổ sung từ khách, vui lòng tham khảo Mục 1.4. 

5.5. Ở Brazil, điều gì xảy ra nếu tôi quyết định hoàn tiền cho khách?

Để biết thông tin về thông tin chung về việc hoàn tiền cho khách, vui lòng tham khảo Mục 1.7.

5.6. Ở Brazil, làm sao để thu tiền bồi thường cho các hư hại mà khách có thể gây ra?

Để biết thông tin về quy trình chung và cách thu tiền bồi thường hư hại, vui lòng tham khảo Mục 1.5. 

5.7. Tôi có cần tiếp tục quản lý các đặt phòng của mình nếu tham gia chương trình Thanh toán bởi Booking.com không?

Có. Quý vị không cần phải lo lắng chuyện thu tiền từ khách nữa, nhưng Quý vị vẫn cần tiếp tục quản lý các đặt phòng như Quý vị vẫn làm. Hãy nhớ thông báo cho chúng tôi về bất kỳ hủy đặt phòng nào hoặc các vấn đề khác liên quan đến đặt phòng (ví dụ: vắng mặt) để đảm bảo các đặt phòng này không bao gồm trong bất kỳ hóa đơn hoa hồng nào. 

Quý vị có thắc mắc khi đọc các thông tin trên hóa đơn hoa hồng của mình? Vui lòng đọc bài viết này để hiểu thêm về cách quản lý các hủy đặt phòng, đánh dấu vắng mặt và quản lý các đặt phòng của Quý vị. 

5.8. Khi nào thì tôi sẽ nhận được thanh toán? Ở Brazil chuyển khoản ngân hàng mất bao lâu?

Quý vị sẽ nhận được thanh toán của khách qua chuyển khoản ngân hàng an toàn và chúng tôi sẽ chuyển thanh toán cho Quý vị trễ nhất là vào ngày 15 của tháng tiếp theo sau ngày khách trả phòng. Tùy vào ngân hàng, số tiến này có thể mất vài ngày để chuyển vào tài khoản của Quý vị. Vào ngày lễ, khoản thanh toán sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.

5.9. Tôi có thể tìm hóa đơn hoa hồng và giấy báo chuyển tiền cho chỗ nghỉ ở Brazil của mình ở đâu?

Đối với các chỗ nghỉ ở Brazil, Quý vị có thể truy cập hóa đơn hoa hồng trong extranet, ở mục “Tài chính”: 

 • Chọn “Hóa đơn” và lọc hóa đơn theo năm. 
 • Đường dẫn “Thanh toán bởi Booking.com” hiển thị tất cả các hóa đơn của Quý vị. Ở đây Quý vị có thể tìm được hóa đơn gồm số tiền hoa hồng sẽ được trừ từ khoản thanh toán của Quý vị. Quý vị có thể tải xuống hóa đơn của mỗi giai đoạn dưới dạng tài liệu PDF. 
 • Nhấp vào “Thanh toán từ Booking.com” để xem khoản thanh toán cho mỗi giai đoạn. Tại đây, Quý vị sẽ thấy danh sách tất cả các đặt phòng được thanh toán online mà Quý vị sẽ nhận được thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng, cũng như bất cứ những khoản hoàn tiền nào trong tháng đó. Quý vị có thể tải xuống giấy báo chuyển tiền cho mỗi giai đoạn dưới dạng PDF. 

5.10. Làm sao để thêm/thay đổi thông tin ngân hàng của tôi ở Brazil?

Đăng nhập vào extranet và nhấp vào mục “Tài chính” rồi nhấn vào “Thông tin ngân hàng”. Sau đó, vào “Thông tin ngân hàng để nhận thanh toán” và nhấp vào “Thêm/Chỉnh sửa” để thêm hoặc thay đổi thông tin của Quý vị. Thường có thể mất đến 6 ngày làm việc để tài khoản ngân hàng có thể được kích hoạt trong hệ thống của chúng tôi. Để đảm bảo rằng Quý vị nhận được tiền mà không bị trì hoãn, vui lòng đảm bảo rằng thông tin ngân hàng Quý vị cung cấp là chính xác và hợp lệ.

Ghi chú: Nếu cần thay đổi bất cứ thông tin ngân hàng nào, Quý vị sẽ cần điền tất cả các ô một lần nữa.

Thông tin tài khoản ngân hàng quan trọng: 

 • Trong phần “mã đại lý”, hãy nhập mã đại lý 4 chữ số, bỏ chữ số kiểm tra (check digit) ở cuối.
 • Trong phần “số tài khoản”, hãy nhập số tài khoản, bao gồm chữ số kiểm tra (check digit) ở cuối, bỏ dấu gạch ngang. Trong trường hợp chữ số là X, hãy thay vào đó bằng số không (0).
 • “CPF/CNPJ” cần phải được điền đủ dấu chấm (“.”), dấu gạch ngang (“-”) và dấu xuyệt nghiêng (“/”).

5.11. Tôi chưa nhận được chuyển khoản ngân hàng. Điều gì có thể đã xảy ra?

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi luôn chuyển khoản ngân hàng vào tháng tiếp theo tính từ thời điểm khách trả phòng. Sau đây có thể là những lý do vì sao chúng tôi không thể gửi thanh toán cho Quý vị: 

 • Quý vị chưa cung cấp thông tin ngân hàng. Vui lòng đảm bảo rằng Quý vị đã nhập thông tin ngân hàng của mình.
 • Thông tin ngân hàng của Quý vị không chính xác. Trong trường hợp này, Quý vị sẽ nhận được tin nhắn trong hộp thư extranet kèm theo hướng dẫn những bước cần làm tiếp theo.
 • Quý vị có thể có các đặt phòng trước đây không được thanh toán online bao gồm hoa hồng chưa thanh toán. Kiểm tra xem liệu những khoản thanh toán cho các đặt phòng này có được xử lý bởi Booking.com hay không. Thông tin này cũng sẽ xuất hiện trong cột “Trạng thái” trên trang “Đặt phòng” trong extranet. 

5.12. Nếu khoản thanh toán cho tôi bị ngân hàng từ chối, khi nào chuyển khoản mới được gửi lại?

Nếu khoản thanh toán của Quý vị bị ngân hàng từ chối vì thông tin ngân hàng không đúng, Quý vị phải cập nhật lại thông tin này trong extranet. Sau khi thông tin ngân hàng đã được cập nhật, chúng tôi sẽ thử gửi lại khoản thanh toán cho Quý vị vào ngày 15 của tháng tiếp theo.

5.13. Tôi có được nhận boleto để thanh toán hoa hồng không?

Nếu Quý vị bị nợ tiền vào cuối tháng, Quý vị sẽ nhận được một khoản thanh toán ròng (net payout). Điều này có nghĩa là Quý vị sẽ nhận được tổng số tiền đặt phòng (tất cả ngày trả phòng vào tháng trước đó) trừ đi khoản tiền trong (các) hóa đơn chưa thanh toán. 

Nếu số tiền Quý vị cần thanh toán cho chúng tôi cao hơn số tiền Booking.com nợ Quý vị, Quý vị sẽ nhận được một khoản thanh toán gộp và boleto cho hoa hồng chưa thanh toán mà Quý vị sẽ cần phải trả. Điều này có thể xảy ra nếu chỗ nghỉ có những đặt phòng được đặt trước khi Quý vị tham gia Thanh toán bởi Booking.com và Quý vị đã tự thu tiền cho những đặt phòng này.

Tóm lại, nếu tổng số tiền trên hóa đơn chưa thanh toán của Quý vị nhiều hơn số tiền Quý vị bị nợ, Quý vị sẽ được trả số tổng (gross amount), nhận thông báo trong hộp thư đến và nhận boleto để thanh toán hóa đơn của Quý vị.

5.14. Vì sao tôi nhận được boleto cho thanh toán?

Quý vị nhận được boleto để thanh toán do số tiền Quý vị sẽ nhận được từ Booking.com thấp hơn số tiền hoa hồng Quý vị nợ. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý vị vui lòng đọc Mục 5.13.

Ghi chú: Quý vị bắt buộc phải trả boleto nếu khoản thanh toán Quý vị nhận được là số tiền toàn bộ, nhưng hoa hồng chưa được khấu trừ từ khoản thanh toán đó.

5.15. Vì sao tôi nhận được Nota Fiscal?

Nota Fiscal là tài liệu thuế được xuất khi một dịch vụ được cung cấp. Quý vị sẽ nhận được một Nota Fiscal vào mỗi tháng khi Quý vị nhận đặt phòng qua Booking.com. Tài liệu này sẽ được gửi qua email và cũng sẽ có trên extranet trong mục “Tài chính” > “Hóa đơn”. Quý vị có thể tải xuống từng file Nota Fiscal dưới dạng PDF. 

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Mở khóa thị trường địa phương với đặt phòng phút chót trên điện thoại

Với nhu cầu địa phương dần tăng trên trang của chúng tôi, 74% đặt phòng sẽ đến từ điện thoại di động. Thêm giá trên điện thoại cho chỗ nghỉ để tăng độ hiển thị đến các khách hàng này, những người thường đặt vào phút chót.

Thêm giá trên điện thoại