Thông tin liên quan đến virus corona

Thông tin cho khách: Nhấn đây ||  Thông tin cho đối tác: Nhấn đây

Thanh toán - Các câu hỏi thường gặp và thông tin cần biết

Đã cập nhật 15 ngày trước

Vì tình hình khủng hoảng đang xảy ra và để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của đối tác và khách hàng, chúng tôi đã quyết định sẽ thay đổi thời điểm kích hoạt thẻ của tất cả các thẻ tín dụng ảo (VCC) chưa thu cũng như các thẻ trong tương lai. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý vị vui lòng đọc bài viết này.

Ghi chú: Xin lưu ý: Dịch vụ thanh toán của chúng tôi chưa khả dụng ở mọi nơi. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý vị khi dịch vụ thanh toán này khả dụng cho chỗ nghỉ.

Để dễ dàng tìm kiếm thông tin, Quý vị vui lòng xem mục lục dưới đây, hoặc dùng chức năng tìm kiếm trong trình duyệt của mình (CTRL+F trong hệ điều hành Windows hoặc COMMAND+F trong hệ điều hành MacOS) rồi đánh vào đó những gì Quý vị đang tìm kiếm.

Mục lục


MỤC 1: Câu hỏi chung

1.1. Các giải pháp thanh toán của Booking.com hoạt động ra sao?

Tại Booking.com, chúng tôi có thể giúp Quý vị xử lý thanh toán của khách, theo cách phù hợp với nhu cầu của chỗ nghỉ. Chúng tôi sẽ gửi thanh toán cho Quý vị qua thẻ tín dụng ảo hay chuyển khoản ngân hàng, tùy theo chính sách chỗ nghỉ áp dụng cho đặt phòng.

Cho đến hiện tại, rất nhiều du khách quốc tế có thể vẫn không thể đặt chỗ nghỉ Quý vị vì không có lựa chọn thanh toán họ muốn. Giờ chúng tôi có hỗ trợ các giải pháp thanh toán thay thế như PayPal, Alipay và WeChat Pay, để nhiều khách có thể đặt với Quý vị hơn.

Tìm hiểu thêm về các giải pháp thanh toán của Booking.com tại đây.

1.2. Làm sao để biết khách của tôi đã thanh toán online chưa?

Dòng tiêu đề của email xác nhận đặt phòng của khách sẽ ghi “Đã thanh toán online”. “Đã thanh toán online” cũng sẽ xuất hiện trong cột “Trạng thái” trên trang “Đặt phòng” trong extranet. Nếu Quý vị sử dụng nhà cung cấp XML (như là công cụ quản lý kênh hoặc hệ thống quản lý chỗ nghỉ), vui lòng liên hệ họ để biết thêm chi tiết về cách họ sẽ hiển thị thông tin này trong hệ thống của họ như thế nào.

Khách được thu tiền theo chính sách của Quý vị. Chúng tôi sẽ đảm bảo họ đã thanh toán toàn bộ trước khi đến chỗ nghỉ. Nếu thẻ tín dụng được cung cấp không hợp lệ và họ không cập nhật hay cung cấp thông tin thẻ hợp lệ mới trong vòng 24 giờ, đặt phòng của họ sẽ bị tự động hủy và Quý vị không phải trả hoa hồng gì cả.

1.3. Làm sao để biết Booking.com sẽ thanh toán cho tôi bằng thẻ tín dụng ảo hay chuyển khoản ngân hàng?

Quý vị có thể biết điều này bằng cách vào mục “Tài chính” trong extranet và chọn “Thanh toán Online” hoặc “Thanh toán bởi Booking.com”.

Thông tin này cũng sẽ xuất hiện trong từng đặt phòng riêng trên trang “Chi tiết đặt phòng”, và Quý vị có thể nhìn thấy phương thức thanh toán của đặt phòng trong cột “Tổng giá”.

Để biết thêm thông tin chi tiết về từng phương thức thanh toán, vui lòng xem “MỤC 2: “Nhận thanh toán bằng Thẻ tín dụng ảo” và “MỤC 3: Nhận thanh toán bằng Chuyển khoản ngân hàng”.

1.4. Ai sẽ thu phụ phí các dịch vụ do khách sử dụng?

Đối với các đặt phòng online, phụ phí thường sẽ được bao gồm, trừ phi các phụ phí này được tách ra cho từng người và cài đặt vào phần “Không bao gồm” trong extranet. Những phí không bao gồm và tính theo đầu người này cần phải được thu bởi Quý vị. Quý vị có thể xem chi tiết chi phí cho từng đặt phòng bằng cách vào phần “Chi tiết đặt phòng” trong extranet, trong mục “Đặt phòng”.

1.5. Làm sao để thu tiền bồi thường cho các hư hại mà khách có thể gây ra?

Booking.com không thu tiền đặt cọc đề phòng hư hại từ khách. Tuy nhiên, Quý vị vẫn có thể thu trực tiếp tiền đặt cọc đề phòng hư hại từ khách dựa trên quy định chung của chỗ nghỉ. Để biết thêm thông tin về cách thiết lập tiền đặt cọc đề phòng hư hại, Quý vị vui lòng đọc hướng dẫn từng bước của chúng tôi.

1.6. Ai là người cung cấp hóa đơn cho khách của tôi?

Quý vị sẽ cần cung cấp hóa đơn cho khách khi họ trả phòng – bằng giấy, email hay cả hai. Lý do là vì hợp đồng đặt phòng là giữa Quý vị và khách, mà không phải với Booking.com. Vì thế, Booking.com sẽ không gửi hóa đơn đến cho Quý vị hay khách của Quý vị cho bất kỳ đặt phòng nào.

Đối với các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng ảo, vui lòng lưu ý rằng tên chủ thẻ luôn là “Booking.com (Agent)”. Vui lòng đảm bảo rằng hóa đơn vẫn sẽ được xuất theo tên của khách (hoặc bất cứ tên nào mà Quý vị và khách đã đồng ý cùng nhau). 

Booking.com không chịu trách nhiệm hay có ảnh hưởng gì đối với những hóa đơn này của khách.

Tuy nhiên, thời điểm khách bị trừ tiền có thể sẽ ảnh hưởng đến việc trả thuế của Quý vị. Vui lòng tìm hiểu thêm trong bài viết này về vấn đề thuế địa phương.

1.7. Điều gì xảy ra nếu tôi quyết định hoàn tiền cho khách?

Quý vị không cần hành động gì khác – chỉ cần làm theo quy trình thông thường để bắt đầu việc bồi hoàn và Booking.com sẽ lo liệu phần còn lại. Chúng tôi sẽ thay mặt Quý vị hoàn tiền cho khách và số tiền này sẽ không được thanh toán cho Quý vị. Đối với tiền bồi hoàn được thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng, chúng tôi sẽ trừ tiền vào thanh toán chuyển khoản ngân hàng lần tới của Quý vị, vì vậy Quý vị sẽ không cần làm gì. Đối với tiền bồi hoàn được thực hiện qua thẻ ảo, Quý vị sẽ cần phải hoàn lại tiền vào thẻ ảo nếu Quý vị đã thu tiền từ thẻ – ngoài ra, Quý vị sẽ không cần hành động gì khác.

MỤC 2: Nhận thanh toán bằng Thẻ tín dụng ảo

2.1. Thẻ tín dụng ảo là gì và thẻ này hoạt động ra sao?

Thẻ tín dụng ảo (VCC) là thẻ MasterCard kỹ thuật số, cho phép xử lý các thanh toán online một cách an toàn và dễ dàng. Cho mỗi đặt phòng Quý vị nhận được, chúng tôi sẽ gửi một thẻ mới cho Quý vị. Mỗi VCC chỉ có thể được sử dụng 1 lần (1 thẻ/đặt phòng). Mỗi VCC có số thẻ độc nhất, ngày hết hạn cùng mã CVC và những số này không bao giờ được sử dụng lại. Thẻ cũng có ngày kích hoạt, luôn luôn là 1 ngày sau ngày nhận phòng.

Đối với các đặt phòng có chính sách linh hoạt, ngày kích hoạt 1 ngày sau ngày khách nhận phòng. Quý vị có thể thu tiền thẻ tín dụng ảo tối đa 6 tháng từ ngày khách trả phòng, sau đó, thẻ tín dụng ảo sẽ hết hạn; nếu thẻ tín dụng ảo hết hạn, thời gian để thu tiền thẻ tín dụng ảo có thể được gia hạn thêm 6 tháng nữa tính từ ngày thẻ hết hạn. Sau ngày hết hạn khoảng thời gian 6 tháng này, Quý vị sẽ không còn quyền sở hữu số dư trong thẻ đó nữa. Số tiền này sẽ thuộc về Booking.com.

2.2. Làm sao để thu tiền từ thẻ tín dụng ảo (VCC)?

Để thu tiền từ thẻ tín dụng ảo cho một đặt phòng đã được thanh toán online, Quý vị hãy vào mục “Đặt phòng” trong extranet. Tìm đặt phòng tương ứng với thẻ Quý vị đã nhận và nhấp vào mã số đặt phòng. Trong trang “Chi tiết đặt phòng”, phần “Tổng quan về thanh toán của khách” sẽ hiển thị thông tin Quý vị cần biết để trừ tiền vào thẻ tín dụng ảo. Thông tin này bao gồm số thẻ, chủ thẻ, ngày kích hoạt và số dư hiện có.

Đối với các chỗ nghỉ có sử dụng PMS/Công cụ quản lý kênh, Quý vị có thể xem thêm thông tin trong bài viết này.

Để xem thêm chi tiết và các lời giải thích có minh họa cách thu tiền từ thẻ tín dụng ảo, hãy xem video hướng dẫn dưới đây:

2.3. Vì sao tôi không thể trừ tiền vào thẻ tín dụng ảo?

Nếu có vấn đề xảy ra khi Quý vị đang tìm cách trừ tiền vào thẻ tín dụng ảo, Quý vị sẽ có thể biết lý do là gì trong trang “Chi tiết đặt phòng” khoảng 30 phút sau khi Quý vị thử trừ tiền thẻ.

Các lý do chính mà Quý vị có thể gặp vấn đề khi trừ tiền vào thẻ VCC là:

 • Thẻ chưa thể kích hoạt – vui lòng kiểm tra ngày kích hoạt của thẻ.

 • Không đủ số dư tài khoản – vui lòng kiểm tra số dư hiện có của thẻ.

 • Quý vị đã thử trừ tiền vào thẻ quá nhiều lần (và hệ thống không cho phép cà thẻ thêm vì mục đích bảo mật) – vui lòng thử lại trong 24 giờ.

 • Thẻ đã hết hạn – Quý vị có thể thu tiền thẻ tín dụng ảo tối đa 6 tháng từ ngày khách trả phòng, sau đó, thẻ tín dụng ảo sẽ hết hạn; nếu thẻ tín dụng ảo hết hạn, thời gian để thu tiền thẻ tín dụng ảo có thể được gia hạn thêm 6 tháng nữa tính từ ngày thẻ hết hạn. Sau ngày hết hạn khoảng thời gian 6 tháng này, Quý vị sẽ không còn quyền sở hữu số dư trong thẻ đó nữa. Số tiền này sẽ thuộc về Booking.com.

 • Mã đơn vị chấp nhận thẻ trong máy POS không hợp lệ. Thẻ tín dụng ảo của Booking.com chỉ có thể được quẹt bởi đơn vị chấp nhận thẻ đã đăng ký là nhà cung cấp chỗ nghỉ chính thức – vui lòng liên hệ với nhà cung cấp máy đọc thẻ để được hỗ trợ.

Nếu Quý vị vẫn gặp vấn đề không tương quan với bất kỳ lý do nào trên đây, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại liên lạc Quý vị thường dùng.

2.4. Còn các trường hợp hủy, vắng mặt và thay đổi thì sao?

Nếu Quý vị có đơn hủy phòng, vắng mặt hoặc chỉnh sửa và Quý vị cần thu tiền, Quý vị sẽ nhận được thẻ tín dụng ảo cùng email thông báo.

2.5. Làm sao để hoàn tiền thẻ tín dụng ảo? Nếu tôi quyết định hoàn tiền cho khách nhưng trước đó đã trừ tiền vào thẻ tín dụng ảo thì sao?

Booking.com sẽ giúp Quý vị hoàn tiền khách. Nếu Quý vị đã nhận tiền cho đặt phòng, tất cả những gì Quý vị cần làm là hoàn lại số tiền đó vào cùng thẻ tín dụng ảo mà chúng tôi đã cung cấp. Quý vị sẽ có thể tìm thấy chi tiết thẻ cùng với chi tiết đặt phòng của khách. 

Ghi chú: Thẻ tín dụng vẫn có thể được hoàn tiền ngay cả khi thẻ đã hết hạn. Nếu ngày hết hạn nằm trong quá khứ, vui lòng nhập tháng hiện tại là ngày hết hạn của thẻ. 

Nếu Quý vị gặp khó khăn trong việc hoàn tiền vào thẻ tín dụng ảo, chúng tôi đề nghị Quý vị liên hệ với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính của mình. 

2.6. Khi nào tôi sẽ được thanh toán và bằng cách nào?

Khi khách thực hiện đặt phòng trên Booking.com và thanh toán online, chúng tôi sẽ gửi cho Quý vị một thẻ tín dụng ảo từ nhà cung cấp thanh toán bên ngoài, cùng với chi tiết đặt phòng. Thẻ này có giá trị đúng số tiền đặt phòng và Quý vị có thể thu tiền từ thẻ như Quý vị thường làm. Với điều kiện Quý vị phải trừ tiền sau ngày kích hoạt của thẻ. Đối với các đặt phòng, ngày kích hoạt là 1 ngày sau ngày nhận phòng.

2.7. Tôi có thể xem chi tiết thẻ tín dụng ảo trong bao lâu và tôi có thời gian bao lâu để thu tiền từ thẻ?

Quý vị có thể xem chi tiết thẻ tín dụng ảo bao nhiêu lần cũng được cho đến 2 tháng sau khi khách đã trả phòng. Quý vị có thể thu tiền thẻ tín dụng ảo tối đa 6 tháng từ ngày khách trả phòng, sau đó, thẻ tín dụng ảo sẽ hết hạn; nếu thẻ tín dụng ảo hết hạn, thời gian để thu tiền thẻ tín dụng ảo có thể được gia hạn thêm 6 tháng nữa tính từ ngày thẻ hết hạn. Sau ngày hết hạn khoảng thời gian 6 tháng này, Quý vị sẽ không còn quyền sở hữu số dư trong thẻ đó nữa. Số tiền này sẽ thuộc về Booking.com.

2.8. Nếu tôi được yêu cầu phải điền mã bưu điện khi trừ tiền vào thẻ tín dụng ảo thì sao?

Thỉnh thoảng Quý vị có thể được yêu cầu thêm mã bưu điện trong quá trình quẹt thẻ. Trong trường hợp này, Quý vị có thể nhập vào bất kỳ mã bưu điện nào sau đây: mã bưu điện của khách, của Quý vị, hoặc mã bưu điện của trụ sở chính ở Amsterdam của Booking.com: 1017 CE.

2.9. Phí giao dịch là bao nhiêu?

Phí giao dịch liên kết với thẻ tín dụng ảo của chúng tôi là từ 2 - 3%, cộng với mọi chi phí xử lý của ngân hàng Quý vị. Thẻ tín dụng ảo của chúng tôi có phí tối thiểu là 2%, nhưng cũng sẽ thay đổi tùy theo luật pháp của quốc gia sở tại, nhà xử lý thanh toán và ngân hàng của Quý vị.

Nếu không chắc, Quý vị vui lòng liên hệ với ngân hàng hay nhà xử lý thanh toán của mình để tìm hiểu thêm về các phí này. Bất kể bản chất của các khoản phí này, thẻ tín dụng ảo là giải pháp thanh toán đảm bảo an toàn, bảo mật và đáng tin cậy.

2.10. Tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến các thanh toán bằng thẻ tín dụng ảo như thế nào?

Tỷ giá hối đoái không ảnh hưởng đến các thanh toán của Quý vị nếu giá Quý vị cài đặt cho các phòng của mình (giá tải lên) có cùng loại tiền tệ với giá Quý vị dùng để thu từ thẻ tín dụng ảo (loại tiền tệ địa phương).

Nếu Quý vị nhận thẻ VCC theo 1 loại tiền tệ và trừ tiền vào thẻ theo 1 loại khác, thì tỷ giá hối đoái có thể sẽ được áp dụng, tùy theo tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng Quý vị. Tỷ giá mua ngoại tệ là tỷ giá biến đổi mà ngân hàng dùng cho tỷ giá hối đoái, và Quý vị thường có thể tìm thấy tỷ giá này trên trang web của ngân hàng Quý vị hoặc gọi trực tiếp cho họ.

2.11.  Tôi sẽ thanh toán hoa hồng cho những đặt phòng bằng cách nào?

Hoa hồng cho những đặt phòng này được thanh toán giống như mọi đặt phòng khác. Quý vị sẽ nhận thanh toán tổng cho tất cả các đặt phòng được khách thanh toán online, cùng với email có hóa đơn và sao kê thanh toán (Quý vị cũng có thể tìm thấy các chi tiết này trong mục “Tài chính” của extranet).

Hóa đơn sẽ hiển thị tất cả các đặt phòng từ tháng trước – thanh toán online và thanh toán tại chỗ nghỉ Quý vị. Để xem chi tiết các thanh toán online và tại chỗ của khách, vui lòng vào mục “Tài chính” và chọn “Hóa đơn”.

MỤC 3: Nhận thanh toán bằng Chuyển khoản ngân hàng.

Ghi chú: Không phải chỗ nghỉ nào cũng có thể sử dụng dịch vụ này. Để kiểm tra xem chỗ nghỉ của Quý vị có đủ điều kiện tham gia hay không cũng như xem thêm thông tin về các loại phí có liên quan, vui lòng chọn mục “Tài chính”. Sau đó chọn “Nhận thanh toán” từ trình đơn thả xuống và kéo xuống mục Những câu hỏi thường gặp ở cuối trang.

3.1. Khi nào tôi sẽ nhận thanh toán và chuyển khoản ngân hàng sẽ mất bao lâu?

Quý vị sẽ nhận những thanh toán của khách này bằng chuyển khoản ngân hàng bảo mật. Chúng tôi sẽ chuyển thanh toán cho Quý vị trễ nhất là ngày 15 của tháng tiếp theo ngày khách trả phòng. Tùy vào ngân hàng, số tiến này có thể mất vài ngày để chuyển vào tài khoản của Quý vị.

3.2. Tôi có thể tìm thấy hóa đơn hoa hồng và giấy báo chuyển tiền ở đâu?

Đăng nhập vào extranet và nhấn mục "Tài chính". Sau đó chọn “Hóa đơn” trong danh sách và lịch sử thanh toán sẽ xuất hiện.

Để xem giấy báo chuyển tiền, vui lòng chọn “Khoản thanh toán từ Booking.com”. Để xem hóa đơn, vui lòng chọn “Khoản thanh toán cho Booking.com”.

Tất cả các chứng từ đều có thể được tải xuống dưới dạng file PDF bằng cách nhấp vào đường dẫn.

3.3. Tôi sẽ thanh toán hoa hồng cho những đặt phòng được chuyển khoản ngân hàng bằng cách nào?

Tùy vào quốc gia sở tại và mô hình thanh toán Quý vị đang sử dụng, thanh toán Quý vị nhận được sẽ là số tổng hoặc số thuần. Nếu là thanh toán tổng, Quý vị sẽ nhận tổng số tiền như đã ghi rõ trên giấy báo chuyển tiền, chứng từ chúng tôi gửi để xác nhận thanh toán cho Quý vị. Quý vị sẽ nhận được hóa đơn về hoa hồng Quý vị phải trả như thường lệ.

Xin lưu ý: hóa đơn sẽ hiển thị tất cả các đặt phòng từ tháng trước – thanh toán online và thanh toán tại chỗ nghỉ Quý vị. Nếu Quý vị không biết nên tìm giấy báo chuyển tiền ở đâu, hãy tìm câu trả lời trong “3.2. Tôi có thể tìm thấy hóa đơn hoa hồng và giấy báo chuyển tiền ở đâu?” trong MỤC 3

Nếu là thanh toán thuần, Quý vị sẽ nhận tổng số tiền đặt phòng có ngày trả phòng trong tháng trước trừ tổng số hóa đơn của tháng trước. Quý vị sẽ không phải trả hoa hồng vì tiền này sẽ được tự động trừ khỏi thanh toán Quý vị nhận được.

3.4. Làm sao để thêm/thay đổi chi tiết ngân hàng của tôi để nhận chuyển khoản?

Đăng nhập vào extranet và nhấp vào mục “Tài chính” rồi nhấn vào “Chi tiết ngân hàng”. Sau đó, vào “Thông tin ngân hàng để nhận thanh toán” và nhấp vào “Thêm/Chỉnh sửa” để thêm hoặc thay đổi thông tin của Quý vị. Thường có thể mất đến 5 ngày để tài khoản ngân hàng có thể được kích hoạt trong hệ thống của chúng tôi.

Để tìm hiểu thêm về cách nhập chi tiết ngân hàng, Quý vị vui lòng xem video hướng dẫn dưới đây:

3.5. Tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến các thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng như thế nào?

Tỷ giá hối đoái không ảnh hưởng đến các thanh toán của Quý vị nếu loại tiền tệ Quý vị cài đặt cho giá (loại tiền tệ tải lên) giống loại tiền tệ Quý vị nhận thanh toán (loại tiền tệ nhận thanh toán). Tuy nhiên, một số đối tác sẽ cần phải sử dụng 2 loại tiền tệ song song, nghĩa là loại tiền tệ tải lên và loại tiền tệ nhận thanh toán không giống nhau. Điều này xảy ra thường xuyên nhất ở Cộng Hòa Séc, Hungary, Bulgaria, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ áp dụng tỷ giá hối đoái Bloomberg của ngày trước ngày chúng tôi gửi giấy báo chuyển tiền tháng đó cho Quý vị. Nếu chúng tôi gửi thanh toán bằng loại tiền tệ không phải là loại tiền tệ của ngân hàng địa phương Quý vị, tỷ giá mua ngoại tệ thiết lập bởi ngân hàng Quý vị sẽ ảnh hưởng tỷ giá hối đoái của thanh toán Quý vị nhận được (Quý vị có thể kiểm tra tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng của mình trên trang web của họ hay gọi trực tiếp cho họ). Quý vị sẽ có thể xem loại tiền tệ của thanh toán mình nhận được trên giấy báo chuyển tiền mà chúng tôi gửi vào đầu mỗi tháng.

3.6. Vì sao tổng số tiền đặt phòng trên hóa đơn của tôi khác với số tiền đặt phòng trên giấy báo chuyển tiền?

Tổng số tiền đặt phòng trên hóa đơn của Quý vị chỉ bao gồm số tiền phòng. Trong khi đó, tổng số tiền đặt phòng trên giấy báo chuyển tiền là tổng số tiền được thu từ khách. Điều này có nghĩa là tiền phòng cộng phụ phí (nếu có) (trừ phi phụ phí được thiết lập là “không bao gồm” và “theo đầu người”).

Tổng số tiền đặt phòng trên giấy báo chuyển tiền của Quý vị có thể bao gồm các phụ phí như phí dịch vụ, phí lau dọn, đỗ xe hay bữa sáng nếu những phí này được thiết lập là “không bao gồm” và theo từng kỳ lưu trú, từng đêm hay là vài phần trăm của tổng giá.

Ghi chú: Chúng tôi không tính hoa hồng cho các dịch vụ không bao gồm này.

3.7. Vì sao tôi cần điền mẫu đơn ghi nợ trực tiếp khi sử dụng các giải pháp thanh toán của Booking.com?

Mẫu đơn ghi nợ trực tiếp cần thiết vì đây sẽ là bằng chứng Quý vị cho phép chúng tôi trừ tiền vào tài khoản ngân hàng của Quý vị trong trường hợp số tiền trên hóa đơn cao hơn giá trị của giấy báo chuyển tiền. Trong trường hợp này, Quý vị sẽ cần trả cho sự chênh lệch. Quý vị có thể xem thêm thông tin về việc thanh toán hóa đơn tại đây. Xin lưu ý rằng không phải mọi quốc gia đều có dịch vụ ghi nợ trực tiếp.

MỤC 4: Thanh toán ở khu vực Bắc Mỹ

4.1. Khi nào tôi sẽ nhận thanh toán?

Thanh toán của Quý vị sẽ được kích hoạt 1 ngày sau ngày khách trả phòng – tuy nhiên số tiền này có thể mất tối đa 7 ngày làm việc để chuyển vào tài khoản của Quý vị. Để theo dõi số tiền và ngày nhận thanh toán, Quý vị vui lòng nhấp vào mục “Tài chính”, rồi chọn “Hóa đơn” rồi chọn “Khoản thanh toán từ Booking.com”.

4.2. Tôi sẽ nhận số tiền bao nhiêu?

Quý vị sẽ nhận số tiền đặt phòng cộng các phụ phí (nếu có) (trừ phi phụ phí được thiết lập là “không bao gồm” và “theo đầu người” hay “từng đêm”). Nếu muốn thu những phụ phí này từ khách, Quý vị có thể thu riêng.

4.3. Làm sao để yêu cầu phụ phí ở Bắc Mỹ?

Hiện chúng tôi đã có tính năng cho phép Quý vị yêu cầu phụ phí từ khách. Tính năng này có thể giúp Quý vị thu khách các phụ phí như thuế thành phố, phí lau dọn, bữa sáng và đỗ xe.

Để yêu cầu phụ phí, hãy đăng nhập vào extranet và đến trang “Chi tiết đặt phòng”. Nhấp vào “Yêu cầu phụ phí” để gửi yêu cầu đến cho khách chấp thuận.

Quý vị có thể yêu cầu phụ phí từ 1 ngày trước ngày nhận phòng đến 1 ngày sau ngày trả phòng. Sau khi khách chấp thuận, chúng tôi sẽ gửi thanh toán cho Quý vị trong vòng 7 ngày.

4.4. Tôi nên làm gì nếu chưa nhận được thanh toán ở Bắc Mỹ?

Nếu Quý vị chưa nhận được thanh toán, lý do có thể là vì tài khoản Quý vị vẫn chưa được kích hoạt nên thiếu thông tin cần thiết để có thể xác thực hoàn toàn. Để giải quyết vấn đề này, vui lòng vào mục “Tài chính” trong extranet, nhấp vào “Thanh toán bởi Booking.com” rồi chọn “Cập nhật thông tin”.

Sau khi Quý vị đã cập nhật thông tin và tài khoản đã được xác minh, một thanh toán bao gồm tất cả các đặt phòng tồn đọng sẽ được kích hoạt và sẽ chuyển vào tài khoản của Quý vị trong vòng 7 ngày.

4.5. Làm sao để thay đổi chi tiết ngân hàng và thường sẽ mất bao lâu để những thay đổi này có hiệu lực ở Bắc Mỹ?

Quý vị có thể thay đổi chi tiết ngân hàng trong extranet hoặc trên ứng dụng Pulse.

Trong extranet, nhấp vào mục “Tài chính” và chọn “Chi tiết ngân hàng”. Rồi nhấp vào “Thông tin ngân hàng để nhận thanh toán” và chọn “Thêm/Chỉnh sửa” để thay đổi thông tin của Quý vị.

Để hiểu rõ hơn cách nhập thông tin ngân hàng, hãy xem video hướng dẫn dưới đây:

Để cập nhật chi tiết ngân hàng trong ứng dụng Pulse, hãy vào “Khác” và chọn “Thanh toán”. Sau đó chọn “Chi tiết thanh toán” và nhập thông tin mới của Quý vị. Đừng quên “Lưu” sau khi hoàn tất nhé!

Sau khi Quý vị cập nhật chi tiết, thường có thể mất đến 5 ngày để tài khoản mới được kích hoạt trong hệ thống chúng tôi.

4.6. Làm sao để thanh toán hoa hồng cho đặt phòng ở Bắc Mỹ?

Hoa hồng cho những đặt phòng này được thanh toán giống như mọi đặt phòng khác. Quý vị sẽ nhận thanh toán tổng cho tất cả các đặt phòng được khách thanh toán online, cùng với email có hóa đơn và sao kê thanh toán (Quý vị cũng có thể tìm thấy các chi tiết này trong mục “Tài chính” của extranet).

Hóa đơn sẽ hiển thị tất cả các đặt phòng từ tháng trước – thanh toán online và thanh toán tại chỗ nghỉ Quý vị. Để xem chi tiết các thanh toán online và tại chỗ của khách, vui lòng vào mục “Tài chính” và chọn “Hóa đơn”.

4.7. Làm sao để thu tiền từ khách? Việc này có xảy ra tự động không?

Có, khách sẽ được thu tiền tự động qua hệ thống chúng tôi. Quý vị không cần phải làm thêm gì cả.

4.8. Hiện khách sẽ được thu bằng loại tiền tệ nào ở Bắc Mỹ?

Khách sẽ được thu bằng loại tiền tệ mà Quý vị đã cài đặt trong giá phòng.

MỤC 5: Thanh toán ở Brazil

5.1. Giải pháp thanh toán của Booking.com hoạt động như thế nào ở Brazil?

Để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình chung, vui lòng xem “1.1 Các giải pháp thanh toán của Booking.com hoạt động ra sao?” trong MỤC 1.

Ghi chú: Có thể sẽ có trường hợp Quý vị phải thanh toán các hóa đơn hoa hồng riêng biệt, hãy tìm hiểu thêm trong “5.13 Tôi có được nhận boleto để thanh toán hoa hồng không?” trong MỤC 5.

5.2. Làm sao để biết khách của tôi đã thanh toán online hay chưa ở Brazil?

Khách được thu tiền theo chính sách của Quý vị. Chúng tôi sẽ đảm bảo họ đã thanh toán toàn bộ trước khi đến chỗ nghỉ. Nếu thẻ tín dụng được cung cấp không hợp lệ và họ không cập nhật hay cung cấp thông tin thẻ hợp lệ mới trong vòng 24 giờ, đặt phòng của họ sẽ bị tự động hủy và Quý vị không phải trả hoa hồng gì cả. Để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình chung, vui lòng xem “1.2 Làm sao để biết khách của tôi đã thanh toán online chưa?” trong MỤC 1.

5.3. Ai là người cung cấp hóa đơn cho khách của tôi ở Brazil?

Đừng nhầm lẫn hóa đơn mà Quý vị có thể phải cung cấp cho khách với hóa đơn mà Quý vị sẽ nhận được từ Booking.com.

Để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình chung, vui lòng xem “1.6 Ai là người cung cấp hóa đơn cho khách của tôi?” trong MỤC 1.

Để biết thêm thông tin dành riêng cho Brazil, vui lòng xem “5.15 Vì sao tôi nhận được Nota Fiscal?” trong MỤC 5.

5.4. Ở Brazil, ai sẽ thu phụ phí các dịch vụ do khách sử dụng?

Để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình chung, vui lòng xem “1.4 Ai sẽ thu phụ phí các dịch vụ do khách sử dụng?” trong MỤC 1.

5.5. Ở Brazil, điều gì xảy ra nếu tôi quyết định hoàn tiền cho khách?

Để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình chung, vui lòng xem “1.7 Điều gì xảy ra nếu tôi quyết định hoàn tiền cho khách?”trong MỤC 1.

5.6. Ở Brazil, làm sao để thu tiền bồi thường cho các hư hại mà khách có thể gây ra?

Để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình chung, vui lòng xem “1.5 Làm sao để thu tiền bồi thường cho các hư hại mà khách có thể gây ra?” trong MỤC 1.

5.7. Tôi có phải tiếp tục quản lý các đặt phòng của mình nếu tham gia chương trình Thanh toán không?

Có, Quý vị phải quản lý các đặt phòng như bình thường, nhưng không cần phải lo lắng chuyện thu tiền từ khách nữa.

Quý vị đừng quên luôn luôn cho chúng tôi biết khi bị hủy hay có bất cứ các vấn đề nào liên quan đến việc đặt phòng như việc khách vắng mặt hay khách hủy để các đặt phòng này không bị tính vào hóa đơn của Quý vị và Quý vị không phải thanh toán hoa hồng. 

Nhấp vào đây để tìm hiểu cách đảm bảo hóa đơn hoa hồng của Quý vị được chính xác.

5.8. Ở Brazil, khi nào tôi sẽ nhận thanh toán và chuyển khoản ngân hàng sẽ mất bao lâu?

Để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình chung, vui lòng xem “3.1 Khi nào tôi sẽ nhận thanh toán và chuyển khoản ngân hàng sẽ mất bao lâu?” trong MỤC 3.

5.9. Ở Brazil, tôi có thể tìm thấy hóa đơn hoa hồng và giấy báo chuyển tiền ở đâu?

Để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình chung, vui lòng xem “3.2 Tôi có thể tìm thấy hóa đơn hoa hồng và giấy báo chuyển tiền ở đâu?” trong MỤC 3

Thêm vào đó, Quý vị vui lòng lưu ý những sự khác biệt sau:

 • Khoản thanh toán từ Booking.com (giấy báo chuyển tiền): Tại đây, Quý vị sẽ thấy danh sách tất cả các đặt phòng được thanh toán online mà Quý vị sẽ nhận được thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng, cũng như bất cứ những khoản hoàn tiền nào trong tháng đó.

 • Khoản thanh toán từ Booking.com (hóa đơn hoa hồng): Tại đây, Quý vị sẽ thấy hóa đơn hoa hồng (Nota Fiscal) được xuất có ghi khoản hoa hồng sẽ được trừ ra khỏi khoản thanh toán mà Quý vị nhận được.

5.10. Làm sao để thêm/thay đổi chi tiết ngân hàng của tôi ở Brazil?

Đăng nhập vào extranet và nhấp vào mục “Tài chính” rồi nhấn vào “Chi tiết ngân hàng”. Sau đó, vào “Thông tin ngân hàng để nhận thanh toán” và nhấp vào “Thêm/Chỉnh sửa” để thêm hoặc thay đổi thông tin của Quý vị. Thường có thể mất đến 5 ngày để tài khoản ngân hàng có thể được kích hoạt trong hệ thống của chúng tôi.

Để đảm bảo rằng Quý vị nhận được tiền mà không bị trì hoãn, vui lòng đảm bảo rằng thông tin ngân hàng Quý vị cung cấp là chính xác và hợp lệ.

Ghi chú: Nếu cần thay đổi bất cứ thông tin ngân hàng nào, Quý vị chỉ cần điền tất cả các ô một lần nữa.

Mẹo:

 • Trong phần mã đại lý, hãy nhập mã đại lý 4 chữ số, bỏ chữ số kiểm tra (check digit) ở cuối.

 • Trong phần số tài khoản, hãy nhập số tài khoản, bao gồm chữ số kiểm tra (check digit) ở cuối, bỏ dấu gạch ngang. Trong trường hợp chữ số là X, hãy thay vào đó bằng số 0.

 • CPF / CNPJ cần phải được điền đủ dấu chấm (“.”), dấu gạch ngang (“-”) và dấu xuyệt đứng (“|”)

5.11. Tôi chưa nhận được chuyển khoản ngân hàng. Điều gì có thể xảy ra?

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi luôn chuyển khoản ngân hàng vào tháng tiếp theo tính từ thời điểm khách trả phòng.

Sau đây có thể là những lý do chính vì sao chúng tôi không thể gửi thanh toán cho Quý vị:  

 • Quý vị chưa cung cấp thông tin ngân hàng. Vui lòng đảm bảo rằng Quý vị đã nhập thông tin ngân hàng của mình.

 • Thông tin ngân hàng của Quý vị không chính xác. Trong trường hợp này, Quý vị sẽ nhận được tin nhắn trong hộp thư extranet để hướng dẫn những bước cần làm tiếp theo.

 • Quý vị có thể có các đặt phòng trong quá khứ mà chưa được thanh toán online. Kiểm tra xem liệu những khoản thanh toán cho các đặt phòng này có được xử lý bởi Booking.com hay không. Quý vị có thể làm việc này bằng cách vào mục “Đặt phòng” trong extranet và kiểm tra cột “Tình trạng” - cột này phải được ghi là “đã thanh toán online”. 

5.12. Nếu khoản thanh toán cho tôi bị ngân hàng từ chối, khi nào khoản tiền này sẽ được chuyển lại?

Nếu khoản thanh toán của Quý vị bị ngân hàng từ chối vì thông tin ngân hàng không đúng, Quý vị phải cập nhật lại thông này trong extranet. Một khi thông tin ngân hàng đã được cập nhật, chúng tôi sẽ thử gửi lại khoản thanh toán cho Quý vị vào ngày 15 của tháng tiếp theo.

Vui lòng tham khảo thêm “5.10 Làm sao để thêm/thay đổi chi tiết ngân hàng của tôi ở Brazil?” trong MỤC 5.

5.13. Tôi có được nhận boleto để thanh toán hoa hồng không?

Chỗ nghỉ của Quý vị là một phần của giải pháp thanh toán của Booking.com và khoản thanh toán vị Quý vị nhận được là khoản đã được khấu trừ. Điều này có nghĩa là Quý vị sẽ nhận được tổng số tiền đặt phòng có ngày trả phòng vào tháng trước đó, trừ đi khoản tiền trong (các) hóa đơn chưa thanh toán.

Tuy nhiên, nếu khoản tiền Booking.com phải trả cho Quý vị ít hơn khoản tiền Quý vị phải trả cho chúng tôi, Quý vị sẽ nhận được toàn bộ khoản thanh toán và nhận được boleto qua email cũng như trên extranet.

Tóm lại, nếu tổng số tiền trong (các) hóa đơn chưa thanh toán của Quý vị cao hơn số tiền chúng tôi phải trả, Quý vị sẽ: nhận được thanh toán chưa khấu trừ; nhận được thông báo trong hộp thư về điều này; nhận được boleto để thanh toán hóa đơn của mình.

Vui lòng lưu ý rằng hóa đơn của Quý vị bao gồm tất cả các đặt phòng với ngày trả phòng trong tháng trước, không bao gồm những đặt phòng không thanh toán online - nếu có. Điều này có thể xảy ra nếu chỗ nghỉ có những đặt phòng được đặt trước khi Quý vị tham gia Thanh toán bởi Booking.com và Quý vị đã tự thu tiền cho những đặt phòng này.

5.14. Vì sao tôi nhận được boleto thanh toán?

Quý vị nhận được boleto để thanh toán do số tiền Quý vị sẽ nhận được từ Booking.com thấp hơn số tiền Quý vị phải thanh toán cho chúng tôi. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý vị vui lòng đọc “5.13. Tôi có được nhận boleto để thanh toán hoa hồng không?” trong MỤC 5.

Ghi chú: Quý vị chỉ phải thanh toán boleto nếu khoản thanh toán được thanh toán toàn bộ trong trường hợp đặc biệt và hoa hồng không bị trừ khỏi khoản thanh toán đó.

5.15. Vì sao tôi nhận được Nota Fiscal?

Hóa đơn (Nota Fiscal) là tài liệu thuế được xuất khi một dịch vụ được cung cấp và hóa đơn này được dùng cho mục đích thuế.

Quý vị sẽ nhận được Nota Fiscal cho mỗi tháng mà Quý vị có nhận đặt phòng qua Booking.com. Tài liệu này sẽ được gửi qua email và cũng sẽ được tải lên extranet trong mục “Tài chính” > “Hóa đơn”.

Hỗ Trợ Đối Tác Mùa Dịch Corona

Nhận cập nhật mới nhất, tài liệu và sự trợ giúp để đối phó với khủng hoảng do virus corona.

Tìm hiểu thêm