Thanh toán - Các câu hỏi thường gặp và thông tin cần biết

Xin lưu ý: Dịch vụ thanh toán của chúng tôi chưa khả dụng ở mọi nơi. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý vị khi dịch vụ thanh toán này khả dụng cho chỗ nghỉ.

Top 5 câu hỏi chung:

Top 5 câu hỏi về thẻ tín dụng ảo:

Top 5 câu hỏi về chuyển khoản ngân hàng:

PHẦN 1: CÂU HỎI CHUNG

Các giải pháp thanh toán của Booking.com hoạt động ra sao?

Tại Booking.com, chúng tôi có thể giúp Quý vị xử lý thanh toán của khách, theo cách phù hợp với nhu cầu của chỗ nghỉ. Chúng tôi sẽ gửi thanh toán cho Quý vị qua thẻ tín dụng ảo hay chuyển khoản ngân hàng, tùy theo chính sách chỗ nghỉ áp dụng cho đặt phòng.

Cho đến hiện tại, rất nhiều du khách quốc tế có thể vẫn không thể đặt chỗ nghỉ Quý vị vì không có lựa chọn thanh toán họ muốn. Giờ chúng tôi sẽ hỗ trợ các giải pháp thanh toán thay thế như PayPal, Alipay và WeChat Pay, để nhiều khách có thể đặt với Quý vị hơn.


Làm sao để biết khách của tôi đã thanh toán online chưa?

Dòng tiêu đề của email xác nhận đặt phòng của khách sẽ ghi “Đã thanh toán online”. “Đã thanh toán online” cũng sẽ xuất hiện trong cột “Trạng thái” trên trang “Đặt phòng” của extranet. Nếu Quý vị sử dụng nhà cung cấp XML (như là công cụ quản lý kênh hoặc hệ thống quản lý chỗ nghỉ), vui lòng liên hệ họ để biết thêm chi tiết về cách họ sẽ hiển thị thông tin này trong hệ thống của họ như thế nào.


Làm sao để biết Booking.com sẽ thanh toán cho tôi bằng thẻ tín dụng ảo hay chuyển khoản ngân hàng?

Quý vị có thể biết điều này bằng cách vào mục “Tài chính” trong extranet và chọn “Thanh toán Online” hoặc “Thanh toán bởi Booking.com”.

Thông tin này cũng sẽ xuất hiện trong từng đặt phòng riêng trên trang “Chi tiết đặt phòng”, và Quý vị có thể nhìn thấy phương thức thanh toán của đặt phòng trong cột “Tổng giá”.

Để biết thêm thông tin về từng phương thức thanh toán, Quý vị vui lòng đọc phần “Nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng ảo” và “Nhận thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng” dưới đây.


Ai sẽ thu phụ phí các dịch vụ do khách sử dụng?

Đối với các đặt phòng online, phụ phí thường sẽ được bao gồm, trừ phi các phụ phí này được tách ra cho từng người và cài đặt vào phần “Không bao gồm” trong extranet. Những phí không bao gồm, theo đầu người này cần phải được thu bởi Quý vị. Quý vị có thể xem chi tiết chi phí cho từng đặt phòng bằng cách vào phần “Chi tiết đặt phòng” trong extranet, dưới mục “Đặt phòng”.


Làm sao để thu tiền bồi thường cho các hư hại mà khách có thể gây ra?

Booking.com không thu tiền đặt cọc đề phòng hư hại từ khách. Tuy nhiên, Quý vị vẫn có thể thu trực tiếp tiền đặt cọc đề phòng hư hại từ khách dựa theo luật lệ chỗ nghỉ. Để biết thêm thông tin về cách thiết lập tiền đặt cọc đề phòng hư hại, Quý vị vui lòng đọc hướng dẫn từng bước của chúng tôi.


Ai là người cung cấp hóa đơn cho khách của tôi?

Quý vị sẽ cần cung cấp hóa đơn cho khách khi họ trả phòng – bằng giấy, email hay cả hai. Lý do là vì hợp đồng đặt phòng là giữa Quý vị và khách, mà không phải với Booking.com. Vì thế, Booking.com sẽ không gửi hóa đơn đến cho Quý vị hay khách của Quý vị cho bất kỳ đặt phòng nào.

Tuy nhiên, thời điểm khách bị trừ tiền có thể sẽ ảnh hưởng đến việc trả thuế của Quý vị. Vui lòng tìm hiểu thêm bài viết này về vấn đề thuế địa phương.


Điều gì xảy ra nếu tôi quyết định hoàn tiền cho khách?

Quý vị không cần hành động gì khác – chỉ cần làm theo quá trình thông thường để bắt đầu việc bồi hoàn và Booking.com sẽ lo liệu phần còn lại. Chúng tôi sẽ thay mặt Quý vị hoàn tiền cho khách và số tiền này sẽ không được thanh toán cho Quý vị. Đối với tiền bồi hoàn được thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng, chúng tôi sẽ trừ tiền vào thanh toán chuyển khoản ngân hàng lần tới của Quý vị, vì vậy Quý vị sẽ không cần làm gì. Đối với tiền bồi hoàn được thực hiện qua thẻ ảo, Quý vị sẽ cần phải hoàn lại tiền vào thẻ ảo nếu Quý vị đã thu tiền từ thẻ – ngoài ra, Quý vị sẽ không cần hành động gì khác.


PHẦN 2: Nhận thanh toán bằng Thẻ tín dụng ảo

Thẻ tín dụng ảo là gì và thẻ này hoạt động ra sao?

Thẻ tín dụng ảo (VCC) là thẻ MasterCard kỹ thuật số, cho phép xử lý các thanh toán online một cách an toàn và dễ dàng. Cho mỗi đặt phòng Quý vị nhận được, chúng tôi sẽ gửi một thẻ mới cho Quý vị. Mỗi VCC chỉ có thể được sử dụng 1 lần (1 thẻ/đặt phòng). Mỗi VCC có số thẻ độc nhất, ngày hết hạn cùng mã CVC và những số này không bao giờ được sử dụng lại. Thẻ cũng có ngày kích hoạt, tùy thuộc vào chính sách đặt phòng của chỗ nghỉ.

Đối với các đặt phòng không hoàn tiền, Quý vị có thể trừ vào thẻ VCC ngay khi nhận. Đối với những đặt phòng có chính sách linh động, ngày kích hoạt sẽ là ngày khách nhận phòng và Quý vị sẽ có thể trừ vào thẻ từ thời điểm đó trở đi.


Làm sao để thu tiền từ thẻ tín dụng ảo?

Để thu tiền từ thẻ tín dụng ảo cho một đặt phòng đã được thanh toán online, Quý vị hãy vào mục “Đặt phòng” trong extranet. Tìm đặt phòng tương ứng với thẻ Quý vị đã nhận và nhấp vào mã số đặt phòng. Trong trang “Chi tiết đặt phòng”, phần “Tổng quan về thanh toán của khách” sẽ hiển thị thông tin Quý vị cần biết để trừ tiền vào thẻ tín dụng ảo. Thông tin này bao gồm số thẻ, chủ thẻ, ngày kích hoạt và số dư hiện có.

Để được giải thích một cách chi tiết và trực quan hơn về cách thu tiền từ thẻ tín dụng ảo, mời Quý vị xem video hướng dẫn dưới đây:


Vì sao tôi không thể trừ tiền vào thẻ tín dụng ảo?

Nếu có vấn đề xảy ra khi Quý vị đang tìm cách trừ tiền vào thẻ tín dụng ảo, Quý vị sẽ có thể biết lý do là gì trong trang “Chi tiết đặt phòng” khoảng 30 phút sau khi Quý vị thử trừ tiền thẻ.

Các lý do chính mà Quý vị có thể gặp vấn đề khi trừ tiền vào thẻ VCC là:

  1. Thẻ chưa thể kích hoạt – vui lòng kiểm tra ngày kích hoạt của thẻ.
  2. Không đủ số dư tài khoản – vui lòng kiểm tra số dư hiện có của thẻ.
  3. Quý vị đã thử trừ tiền vào thẻ quá nhiều lần (và hệ thống không cho phép cà thẻ thêm vì mục đích bảo mật) – vui lòng thử lại trong 24 giờ.
  4. Thẻ đã hết hạn – vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cấp thẻ thay thế.
  5. Mã số đơn vị chấp nhận thẻ của máy đọc thẻ không hợp lệ. Thẻ tín dụng ảo của Booking.com chỉ có thể được quẹt bởi đơn vị chấp nhận thẻ đã đăng ký là nhà cung cấp chỗ nghỉ chính thức – vui lòng liên hệ với nhà cung cấp máy đọc thẻ để được hỗ trợ.

Nếu Quý vị vẫn gặp vấn đề không tương quan với bất kỳ lý do nào trên đây, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại liên lạc Quý vị thường dùng.


Nếu có hủy đặt phòng, vắng mặt hay chỉnh sửa thì sao?

Nếu Quý vị có đơn hủy phòng, vắng mặt hoặc chỉnh sửa và Quý vị cần thu tiền, Quý vị sẽ nhận được thẻ tín dụng ảo cùng email thông báo.


Nếu tôi quyết định hoàn tiền cho khách nhưng trước đó đã trừ tiền vào thẻ tín dụng ảo thì sao?

Booking.com sẽ giúp Quý vị hoàn tiền khách. Nếu Quý vị đã nhận tiền cho đặt phòng, tất cả những gì Quý vị cần làm là hoàn lại số tiền đó vào cùng thẻ tín dụng ảo mà chúng tôi đã cung cấp. Quý vị sẽ có thể tìm thấy chi tiết thẻ cùng với chi tiết đặt phòng của khách. Nếu ngày hết hạn nằm trong quá khứ, vui lòng nhập tháng hiện tại là ngày hết hạn của thẻ.


Khi nào tôi sẽ được thanh toán và bằng cách nào?

Khi khách thực hiện đặt phòng trên Booking.com và thanh toán online, chúng tôi sẽ gửi cho Quý vị một thẻ tín dụng ảo từ nhà cung cấp thanh toán bên ngoài, cùng với chi tiết đặt phòng. Thẻ này có giá trị đúng số tiền đặt phòng và Quý vị có thể thu tiền từ thẻ như Quý vị thường làm. Với điều kiện Quý vị phải trừ tiền sau ngày kích hoạt của thẻ. Đối với các đặt phòng không hoàn tiền, đây sẽ là ngày đặt phòng được thực hiện, hoặc ngày đặt phòng trở thành “không hoàn tiền”. Còn lại thì ngày này sẽ là ngày khách nhận phòng.


Tôi có thể xem chi tiết thẻ tín dụng ảo trong bao lâu và tôi có thời gian bao lâu để thu tiền từ thẻ?

Quý vị có thể xem chi tiết thẻ tín dụng ảo bao nhiêu lần mình muốn cũng được, cho đến 2 tháng sau khi khách đã trả phòng. Tuy nhiên, Quý vị vẫn có thể trừ tiền vào thẻ cho đến 6 tháng sau ngày khách trả phòng. Tuy vậy Quý vị đừng quên kiểm tra ngày hết hạn trên thẻ nhé!


Nếu tôi được yêu cầu phải điền mã bưu điện khi trừ tiền vào thẻ tín dụng ảo thì sao?

Thỉnh thoảng Quý vị có thể được yêu cầu thêm mã bưu điện trong quá trình quẹt thẻ. Nếu việc này xảy ra, Quý vị có thể nhập vào bất kỳ mã bưu điện nào sau đây: mã bưu điện của khách, của Quý vị, hoặc mã bưu điện của trụ sở chính ở Amsterdam của Booking.com: 1017 CE.


Phí giao dịch là bao nhiêu?

Phí giao dịch liên kết với thẻ tín dụng ảo của chúng tôi là từ 2 - 3%, cộng với mọi chi phí xử lý của ngân hàng Quý vị. Thẻ tín dụng ảo của chúng tôi có phí tối thiểu là 2%, nhưng cũng sẽ thay đổi tùy theo luật pháp của quốc gia sở tại, nhà xử lý thanh toán và ngân hàng của Quý vị.

Nếu không chắc, Quý vị vui lòng liên hệ với ngân hàng hay nhà xử lý thanh toán của mình để tìm hiểu thêm về các phí này. Bất kể bản chất của các khoản phí này, thẻ tín dụng ảo là giải pháp thanh toán đảm bảo an toàn, bảo mật và đáng tin cậy.


Tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến các thanh toán bằng thẻ tín dụng ảo như thế nào?

Tỷ giá hối đoái không ảnh hưởng đến các thanh toán của Quý vị nếu giá Quý vị cài đặt cho các phòng của mình (giá tải lên) có cùng loại tiền tệ với giá Quý vị dùng để thu từ thẻ tín dụng ảo (loại tiền tệ địa phương).

Nếu Quý vị nhận thẻ VCC theo 1 loại tiền tệ và trừ tiền vào thẻ theo 1 loại khác, thì tỷ giá hối đoái có thể sẽ được áp dụng, tùy theo tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng Quý vị. Tỷ giá mua ngoại tệ là tỷ giá biến đổi mà ngân hàng dùng cho tỷ giá hối đoái, và Quý vị thường có thể tìm thấy tỷ giá này trên trang web của ngân hàng Quý vị hoặc gọi trực tiếp cho họ.


Tôi sẽ thanh toán hoa hồng cho những đặt phòng bằng cách nào?

Hoa hồng cho những đặt phòng này được thanh toán giống như mọi đặt phòng khác. Quý vị sẽ nhận thanh toán tổng cho tất cả các đặt phòng được khách thanh toán online, cùng với email có hóa đơn và sao kê thanh toán (Quý vị cũng có thể tìm thấy các chi tiết này trong mục “Tài chính” của extranet).

Xin lưu ý: Hóa đơn sẽ hiển thị tất cả các đặt phòng từ tháng trước – thanh toán online và thanh toán tại chỗ nghỉ Quý vị. Để xem chi tiết các thanh toán online và tại chỗ của khách, vui lòng vào mục “Tài chính” và chọn “Hóa đơn”.


PHẦN 3: Nhận thanh toán bằng Chuyển khoản ngân hàng

Khi nào tôi sẽ nhận thanh toán và chuyển khoản ngân hàng sẽ mất bao lâu?

Quý vị sẽ nhận những thanh toán của khách này bằng chuyển khoản ngân hàng bảo mật. Chúng tôi sẽ chuyển thanh toán cho Quý vị trễ nhất là ngày 15 của tháng tiếp theo ngày khách trả phòng. Tùy vào ngân hàng, số tiến này có thể mất vài ngày để chuyển vào tài khoản của Quý vị.


Khi nào tôi có thể nhận hóa đơn hoa hồng và giấy báo chuyển tiền?

Đăng nhập vào extranet và nhấp vào mục “Tài chính”. Sau đó chọn “Hóa đơn” trong danh sách và lịch sử thanh toán sẽ xuất hiện.

Để xem giấy báo chuyển tiền, vui lòng chọn “Khoản thanh toán từ Booking.com”. Để xem hóa đơn, vui lòng chọn “Khoản thanh toán cho Booking.com”.

Tất cả các chứng từ đều có thể được tải xuống dưới dạng file PDF bằng cách nhấp vào đường dẫn.


Tôi sẽ thanh toán hoa hồng cho những đặt phòng này như thế nào?

Tùy vào quốc gia sở tại và mô hình thanh toán Quý vị đang sử dụng, thanh toán Quý vị nhận được sẽ là số tổng hoặc số thuần. Nếu là thanh toán tổng, Quý vị sẽ nhận tổng số tiền như đã ghi rõ trên giấy báo chuyển tiền, chứng từ chúng tôi gửi để xác nhận thanh toán cho Quý vị. Quý vị sẽ nhận được hóa đơn về hoa hồng Quý vị phải trả như thường lệ.

Xin lưu ý: hóa đơn sẽ hiển thị tất cả các đặt phòng từ tháng trước – thanh toán online và thanh toán tại chỗ nghỉ Quý vị. Nếu Quý vị không biết nên tìm giấy báo chuyển tiền ở đâu, hãy tìm câu trả lời cho câu hỏi “Tôi có thể tìm thấy hóa đơn hoa hồng và giấy báo chuyển tiền ở đâu?” dưới đây.

Nếu là thanh toán thuần, Quý vị sẽ nhận tổng số tiền đặt phòng có ngày trả phòng trong tháng trước trừ tổng số hóa đơn của tháng trước. Quý vị sẽ không phải trả hoa hồng vì tiền này sẽ được tự động trừ khỏi thanh toán Quý vị nhận được.


Làm sao để thêm/thay đổi chi tiết ngân hàng của tôi để nhận chuyển khoản?

Đăng nhập vào extranet và nhấp vào mục “Tài chính” rồi nhấn vào “Chi tiết ngân hàng”. Sau đó, vào “Thông tin ngân hàng để nhận thanh toán” và nhấp vào “Thêm/Chỉnh sửa” để thêm hoặc thay đổi thông tin của Quý vị. Thường có thể mất đến 5 ngày để tài khoản ngân hàng có thể được kích hoạt trong hệ thống của chúng tôi.

Để tìm hiểu thêm về cách nhập chi tiết ngân hàng, Quý vị vui lòng xem video hướng dẫn dưới đây:


Tỷ giá hối đoái ảnh hưởng đến các thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng như thế nào?

Tỷ giá hối đoái không ảnh hưởng đến các thanh toán của Quý vị nếu loại tiền tệ Quý vị cài đặt cho giá (loại tiền tệ tải lên) giống loại tiền tệ Quý vị nhận thanh toán (loại tiền tệ nhận thanh toán). Tuy nhiên, một số đối tác sẽ cần phải sử dụng 2 loại tiền tệ song song, nghĩa là loại tiền tệ tải lên và loại tiền tệ nhận thanh toán không giống nhau. Điều này xảy ra thường xuyên nhất ở Cộng Hòa Séc, Hungary, Bulgaria, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ áp dụng tỷ giá hối đoái Bloomberg của ngày trước ngày chúng tôi gửi giấy báo chuyển tiền tháng đó cho Quý vị. Nếu chúng tôi gửi thanh toán bằng loại tiền tệ không phải là loại tiền tệ của ngân hàng địa phương Quý vị, tỷ giá mua ngoại tệ thiết lập bởi ngân hàng Quý vị sẽ ảnh hưởng tỷ giá hối đoái của thanh toán Quý vị nhận được (Quý vị có thể kiểm tra tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng của mình trên trang web của họ hay gọi trực tiếp cho họ). Quý vị sẽ có thể xem loại tiền tệ của thanh toán mình nhận được trên giấy báo chuyển tiền mà chúng tôi gửi vào đầu mỗi tháng.


Vì sao tổng số tiền đặt phòng trên hóa đơn của tôi khác với số tiền đặt phòng trên giấy báo chuyển tiền?

Tổng số tiền đặt phòng trên hóa đơn của Quý vị chỉ bao gồm số tiền phòng. Trong khi đó, tổng số tiền đặt phòng trên giấy báo chuyển tiền là tổng số tiền được thu từ khách. Điều này có nghĩa là tiền phòng cộng phụ phí (nếu có) (trừ phi phụ phí được thiết lập là “không bao gồm” và “theo đầu người”).

Tổng số tiền đặt phòng trên giấy báo chuyển tiền của Quý vị có thể bao gồm các phụ phí như phí dịch vụ, phí lau dọn, đỗ xe hay bữa sáng nếu những phí này được thiết lập là “không bao gồm” và theo từng kỳ lưu trú, từng đêm hay là vài phần trăm của tổng giá.

Xin lưu ý: Chúng tôi không tính hoa hồng cho các dịch vụ không bao gồm này.


Vì sao tôi cần điền mẫu đơn ghi nợ trực tiếp khi sử dụng các giải pháp thanh toán của Booking.com?

Mẫu đơn ghi nợ trực tiếp cần thiết vì đây sẽ là bằng chứng Quý vị cho phép chúng tôi trừ tiền vào tài khoản ngân hàng của Quý vị trong trường hợp số tiền trên hóa đơn cao hơn giá trị của giấy báo chuyển tiền. Trong trường hợp này, Quý vị sẽ cần trả cho sự chênh lệch. Quý vị có thể xem thêm thông tin về việc thanh toán hóa đơn tại đây.

Xin lưu ý rằng không phải mọi quốc gia đều có dịch vụ ghi nợ trực tiếp.


PHẦN 4: Thanh toán ở khu vực Bắc Mỹ

Khi nào tôi sẽ nhận thanh toán?

Thanh toán của Quý vị sẽ được kích hoạt 1 ngày sau ngày khách trả phòng – tuy nhiên số tiền này có thể mất tối đa 7 ngày làm việc để chuyển vào tài khoản của Quý vị. Để theo dõi số tiền và ngày nhận thanh toán, Quý vị vui lòng nhấp vào mục “Tài chính”, rồi chọn “Hóa đơn” và rồi “Khoản thanh toán từ Booking.com”.


Tôi sẽ nhận số tiền bao nhiêu?

Quý vị sẽ nhận số tiền đặt phòng cộng các phụ phí (nếu có) (trừ phi phụ phí được thiết lập là “không bao gồm” và “theo đầu người” hay “từng đêm”). Nếu muốn thu những phụ phí này từ khách, Quý vị có thể làm điều này lúc khác.


Yêu cầu phụ phí hoạt động như thế nào?

Hiện chúng tôi đã có tính năng cho phép Quý vị yêu cầu phụ phí từ khách. Tính năng này có thể giúp Quý vị thu khách các phụ phí như thuế thành phố, phí lau dọn, bữa sáng và đỗ xe.

Để yêu cầu phụ phí, hãy đăng nhập vào extranet và đến trang “Chi tiết đặt phòng”. Nhấp vào “Yêu cầu phụ phí” để gửi yêu cầu đến cho khách chấp thuận.

Quý vị có thể yêu cầu phụ phí từ 1 ngày trước ngày nhận phòng đến 1 ngày sau ngày trả phòng. Sau khi khách chấp thuận, chúng tôi sẽ gửi thanh toán cho Quý vị trong vòng 7 ngày.


Tôi nên làm gì nếu chưa nhận được thanh toán?

Nếu Quý vị chưa nhận được thanh toán, lý do có thể là vì tài khoản Quý vị vẫn chưa được kích hoạt nên thiếu thông tin cần thiết để có thể xác thực hoàn toàn. Để giải quyết vấn đề này, vui lòng vào mục “Tài chính” trong extranet, nhấp vào “Thanh toán bởi Booking.com” rồi chọn “Cập nhật thông tin”. Sau khi Quý vị đã cập nhật thông tin và tài khoản đã được xác minh, một thanh toán bao gồm tất cả các đặt phòng tồn đọng sẽ được kích hoạt và sẽ chuyển vào tài khoản của Quý vị trong vòng 7 ngày.


Làm sao để thay đổi chi tiết ngân hàng và thường sẽ mất bao lâu để những thay đổi này có hiệu lực?

Quý vị có thể thay đổi chi tiết ngân hàng trong extranet hoặc trên ứng dụng Pulse.

Trong extranet, nhấp vào mục “Tài chính” và chọn “Chi tiết ngân hàng”. Rồi nhấp vào “Thông tin ngân hàng để nhận thanh toán” và chọn “Thêm/Chỉnh sửa” để thay đổi thông tin của Quý vị.

Để biết thêm chi tiết về cách nhập chi tiết ngân hàng, Quý vị vui lòng xem video hướng dẫn dưới đây của chúng tôi:

Để cập nhật chi tiết ngân hàng trong ứng dụng Pulse, hãy vào “Khác” và chọn “Thanh toán”. Sau đó chọn “Chi tiết thanh toán” và nhập thông tin mới của Quý vị. Đừng quên “Lưu” sau khi hoàn tất nhé!

Sau khi Quý vị cập nhật chi tiết, thường có thể mất đến 5 ngày để tài khoản mới được kích hoạt trong hệ thống chúng tôi.


Làm sao để thanh toán hoa hồng cho những đặt phòng này?

Hoa hồng cho những đặt phòng này được thanh toán giống như mọi đặt phòng khác. Quý vị sẽ nhận thanh toán tổng cho tất cả các đặt phòng được khách thanh toán online, cùng với email có hóa đơn và sao kê thanh toán (Quý vị cũng có thể tìm thấy các chi tiết này trong mục “Tài chính” của extranet).

Xin lưu ý: hóa đơn sẽ hiển thị tất cả các đặt phòng từ tháng trước – thanh toán online và thanh toán tại chỗ nghỉ Quý vị. Để xem chi tiết các thanh toán online và tại chỗ của khách, vui lòng vào mục “Tài chính” và chọn “Hóa đơn”.


Làm sao để thu tiền từ khách? Việc này có xảy ra tự động không?

Có, khách sẽ được thu tiền tự động qua hệ thống chúng tôi. Quý vị không cần phải hành động thêm gì cả.


Khách sẽ được thu bằng loại tiền tệ nào?

Khách sẽ được thu bằng loại tiền tệ mà Quý vị đã cài đặt trong giá phòng.