Xem các lời khuyên giúp thu hút khách

Dữ liệu của chúng tôi cho thấy số lượt tìm kiếm cho mùa cao điểm này cao hơn gần 50% so với năm ngoái. Tăng lượng đặt phòng với hướng dẫn của chúng tôi. 

Nhận thêm lời khuyên

Chính sách cho khách và Thanh toán

Khám phá làm sao thiết lập chính sách dành cho khách và quản lý thanh toán của khách cho chỗ nghỉ – từ thời gian ân hạn và đặt cọc đề phòng thiệt hại đến việc ủy quyền trước thẻ tín dụng.

Bài viết này có hữu ích không?