Giới thiệu Du lịch Bền vững

Một cách mới để ghi nhận những nỗ lực vì du lịch bền vững của Quý vị và quảng bá chúng đến với khách du lịch – vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Khám phá thêm

Chính sách cho khách và Thanh toán

Khám phá làm sao thiết lập chính sách dành cho khách và quản lý thanh toán của khách cho chỗ nghỉ – từ thời gian ân hạn và đặt cọc đề phòng thiệt hại đến việc ủy quyền trước thẻ tín dụng.