Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Cách kiểm tra trạng thái của yêu cầu thanh toán hư hại

Cập nhật 2 tháng trước | 2 phút đọc
Lưu

Bài viết này giải thích cách kiểm tra trạng thái của yêu cầu thanh toán hư hại mà Quý vị đã gửi cho chúng tôi, cũng như ý nghĩa của mỗi loại trạng thái.


Có gì trong bài viết này?


Cách kiểm tra trạng thái của yêu cầu thanh toán hư hại

Sau khi gửi yêu cầu thanh toán hư hại, Quý vị có thể kiểm tra trạng thái của yêu cầu đó theo cách sau đây:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấp vào Đặt phòng
  3. Chọn đặt phòng liên quan đến yêu cầu thanh toán hư hại mà Quý vị đã gửi

Trong phần Trạng thái của yêu cầu thanh toán hư hại, Quý vị sẽ thấy trạng thái hiện tại của yêu cầu đó.


Ý nghĩa của từng loại trạng thái

Dưới đây là ý nghĩa đi cùng với từng loại trạng thái của yêu cầu thanh toán hư hại mà Quý vị sẽ thấy trong extranet:

  • Đang xem xét – chúng tôi hiện đang trong quy trình đánh giá yêu cầu của Quý vị và thay mặt Quý vị liên hệ với khách để thông báo cho họ biết về yêu cầu đó. Quy trình này có thể mất đến 14 ngày.
  • Cần thêm bằng chứng – chúng tôi đã đánh giá yêu cầu của Quý vị và xác định rằng không có đủ bằng chứng về trường hợp hư hại. Chúng tôi đã gửi email cho Quý vị, trong đó giải thích cách gửi thêm bằng chứng.
  • Đã chấp thuận – chúng tôi đã chấp thuận yêu cầu và Quý vị sẽ nhận được số tiền đã yêu cầu ở đợt thanh toán tiếp theo.
  • Đang xử lý thanh toán - chúng tôi hiện đang xử lý thanh toán và Quý vị sẽ nhận được khoản tiền này ở đợt thanh toán tiếp theo, trong vòng 30 ngày tới.
  • Đã gửi thanh toán hư hại - chúng tôi đã gửi thành công khoản tiền thanh toán cho Quý vị.
  • Đã từ chối - rất tiếc khi chúng tôi không thể chấp thuận yêu cầu của Quý vị và đã gửi một email để cung cấp thêm thông tin.
  • Đã hủy yêu cầu - Quý vị đã hủy yêu cầu mà mình đã gửi.

Bài viết này có hữu ích không?