Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Khách chưa thanh toán tiền đặt cọc/thanh toán trước. Tôi có thể hủy đặt phòng không?

Cập nhật 10 tháng trước
Lưu

Nếu Quý vị chấp nhận thanh toán bằng thẻ:

Nếu không thể thu tiền từ thẻ của khách, Quý vị có thể cho chúng tôi biết bằng cách đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ.

Nếu Quý vị không chấp nhận thanh toán bằng thẻ:

Khách sẽ thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, vì vậy Quý vị cần gửi những thông tin này cho khách bằng cách sử dụng extranet hoặc ứng dụng Pulse.

Nếu Quý vị không nhận được thanh toán từ khách trong thời gian đã thông báo, vui lòng liên hệ với đội ngũ Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi. Quý vị có thể kiểm tra các tùy chọn liên lạc của mình tại đây.

Xin lưu ý rằng có thể chúng tôi cũng sẽ tự liên hệ với khách. Chúng tôi luôn cho khách 24 giờ để thanh toán trước khi cho phép thực hiện các hành động khác. Nếu họ không phản hồi trong thời gian đó, Quý vị có thể yêu cầu hủy đặt phòng trong mục “Đặt phòng” trên extranet của Quý vị.

Bài viết này có hữu ích không?