Làm sao để thay đổi thông tin đặt cọc và thanh toán trước?

Đã cập nhật 9 month trước
Lưu

Nếu muốn thay đổi thông tin đặt cọc hoặc số tiền khách phải trả trước, Quý vị hãy thực hiện như sau:

  1. Nhấp vào thẻ “Chỗ nghỉ” trên extranet và chọn “Chính sách”.
  2. Trong mục “Chính sách hủy đặt phòng và thanh toán trước”, Quý vị có thể sửa các yêu cầu thanh toán trước bằng cách nhấp vào “Thay đổi chính sách”.
  3. Hãy nhớ nhấp vào “Lưu” khi hoàn thành.

Is this article helpful?