Giới thiệu Du lịch Bền vững

Một cách mới để ghi nhận những nỗ lực vì du lịch bền vững của Quý vị và quảng bá chúng đến với khách du lịch – vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Khám phá thêm

Làm sao để thiết lập đặt cọc hư hại?

Cập nhật 1 năm trước
Lưu

Đặt cọc hư hại là một khoản tiền định sẵn mà khách trả trước khi đến hoặc khi đến. Khoản này sẽ được hoàn lại cho khách nếu chỗ nghỉ không bị hư hại.

Booking.com không thể thay mặt Quý vị thu tiền cọc đề phòng hư hại từ khách. Quý vị phải tự sắp xếp việc này với khách theo quy tắc chung của chỗ nghỉ.

Lưu ý: Hiện tại chúng tôi không thể chia sẻ thông tin về đặt cọc hư hại trong mục “Ghi chú” trong hồ sơ của Quý vị. Để thiết lập đặt cọc hư hại, Quý vị chỉ cần làm theo các bước dưới đây:

  1. Đăng nhập vào extranet và chọn thẻ “Chỗ nghỉ”.
  2. Nhấp vào “Chính sách”, cuộn xuống “Phí & chi phí bổ sung” và nhấp vào “Thay đổi/thêm chi tiết”.
  3. Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện tại vị trí Quý vị thực hiện điều chỉnh.
  4. Nhấp vào “Lưu” ở cuối trang khi hoàn thành.

Hãy nhớ: Khoản đặt cọc hư hại sẽ được hoàn lại toàn bộ sau khi kiểm tra hư hại tại chỗ nghỉ.

Bài viết này có hữu ích không?