Làm sao để truy cập chi tiết thẻ tín dụng của khách?

Cập nhật 2 năm trước | 3 phút đọc
Lưu

Để truy cập chi tiết thẻ tín dụng của khách, Quý vị chỉ cần làm theo các bước dưới đây:

  1. Đăng nhập vào extranet và chọn thanh “Đặt phòng”
  2. Nhấp vào tên khách hoặc mã đặt phòng liên quan
  3. Chọn “Xem chi tiết thẻ tín dụng” ở bên phải của trang

Lưu ý: Quý vị có thể xem chi tiết thẻ tín dụng của khách tối đa 3 lần trong tối đa 10 ngày sau ngày trả phòng. Nếu khách hủy đặt phòng, chi tiết thẻ tín dụng sẽ ở trên hệ thống trong tối đa 10 ngày sau ngày hủy.

Nếu cần thiết, Quý vị có thể gọi cho chúng tôi để kích hoạt tính năng “xem CVC”. Vì lý do bảo mật, chúng tôi chỉ có thể hiển thị mã CVC 1 lần.

Có 2 trường hợp mà Quý vị có thể không xem được chi tiết thẻ tín dụng của khách:

  1. Nếu Quý vị là đối tác mới và chỗ nghỉ của Quý vị chưa được đội ngũ của chúng tôi xác nhận, Quý vị sẽ không thể xem được chi tiết thẻ tín dụng của khách cho đến khi hoàn thành xác nhận.
  • Booking.com sẽ xác thực thẻ tín dụng cho Quý vị, sau đó Quý vị có thể trừ tiền của khách vào ngày nhận phòng.
  • Nếu khách hủy đặt phòng không hoàn tiền hoặc vắng mặt, Quý vị có thể xem chi tiết thẻ tín dụng của họ tối đa 3 lần: 2 tuần trước khi nhận phòng và tối đa 10 ngày sau khi trả phòng.
  • Quý vị có thể tìm hiểu thêm về giới hạn tạm thời trong bài viết này.

2. Trình duyệt web của Quý vị đã lỗi thời và không đủ an toàn để xem các thông tin bảo mật của khách.

  • Để tiếp tục xem chi tiết thẻ tín dụng của khách trên extranet, Quý vị vui lòng cập nhật trình duyệt. Điều này sẽ giúp đảm bảo an toàn cho thông tin của khách.
  • Đảm bảo rằng Quý vị dùng một trong số các trình duyệt web mới nhất (ví dụ: Chrome, Firefox, Edge, Safari) và hệ điều hành mới thích hợp (ví dụ: Windows 7, OS X)
  • Mọi kết nối bằng trình duyệt chưa được cập nhật đầy đủ và thiếu an toàn sẽ bị chặn.

Bài viết này có hữu ích không?