Làm sao để xử lý thanh toán từ khách?

Cập nhật 3 năm trước | 2 phút đọc
Lưu

Điều này tùy thuộc vào các chính sách và tùy chọn thanh toán mà Quý vị cung cấp.

Nếu Quý vị không chấp nhận thẻ tín dụng, khách sẽ thanh toán khi đến hoặc khi đi bằng đồng nội tệ.

Nếu chấp nhận thẻ tín dụng, Quý vị có thể thu tiền của khách trước khi đến hoặc khi nhận phòng/trả phòng, tùy thuộc vào chính sách đặt phòng.

Quý vị cũng có thể thiết lập thanh toán trướcđặt cọc hư hại. Đảm bảo rằng các khoản tiền này bằng với khoản tiền quy định trong các điều kiện đặt phòng.

Luôn đảm bảo rằng các chính sách thanh toán của Quý vị được cập nhật. Quý vị có thể kiểm tra các chính sách này trong mục Chính sách trong thanh “Chỗ nghỉ” trên extranet.

Mẹo: Quý vị cũng có thể thêm thông tin này vào mục “Ghi chú” trên trang của Quý vị bằng cách nhấp vào thẻ “Chỗ nghỉ” rồi chọn Xem mô tả chỗ nghỉ.

Bài viết này có hữu ích không?