Những điều cần biết về các lựa chọn cho chính sách đền bù hư hại

Cập nhật 4 tháng trước | 5 phút đọc
Lưu

Đặt cọc đề phòng hư hại và chương trình đền bù hư hại là các lựa chọn khác nhau liên quan đến việc xử lý thanh toán hư hại. Các lựa chọn này nhằm đảm bảo rằng Quý vị có thể sửa chữa hoặc thay thế các vật dụng hoặc tài sản bị khách làm hỏng trong thời gian lưu trú.

Hai lựa chọn này khác nhau về cách tiến hành quy trình thanh toán hư hại. Nếu Quý vị thiết lập chương trình đền bù hư hại, chúng tôi sẽ thay mặt Quý vị xử lý thanh toán hư hại. Nếu Quý vị áp dụng đặt cọc đề phòng hư hại, Quý vị sẽ tự mình xử lý quy trình này.


Các nội dung trong bài viết này:


Tìm hiểu về đặt cọc đề phòng hư hại

Thiết lập đặt cọc đề phòng hư hại cho phép Quý vị thu tiền đặt cọc trước phòng trường hợp khách gây hư hại cho tài sản hoặc vật dụng của chỗ nghỉ trong thời gian lưu trú.

Quý vị sẽ tự quản lý toàn bộ quy trình thanh toán hư hại của mình.

Đây là cách thức hoạt động của đặt cọc đề phòng hư hại:

 • Trước khi lưu trú, khách trực tiếp gửi tiền đặt cọc cho Quý vị. Quý vị xác định cách thức và thời điểm thu số tiền này và tự quản lý khoản này. 
 • Quý vị phải thu và trả lại số tiền theo những gì Quý vị đã cài đặt tại thời điểm đặt phòng. 

Tìm hiểu về chương trình đền bù hư hại

Việc thiết lập chương trình đền bù hư hại cho phép Booking.com xử lý thanh toán hư hại cho Quý vị mà Quý vị không phải trả thêm phí. 

Với lựa chọn này, chúng tôi sẽ đảm nhận mọi việc, từ liên hệ với khách nếu xảy ra hư hại cho đến xử lý đền bù thay Quý vị.

Đây là cách thức hoạt động của chương trình đền bù hư hại:

 • Khách không trả tiền đặt cọc trước – họ chỉ trả tiền nếu gây ra thiệt hại trong thời gian lưu trú và Quý vị báo cáo điều đó với chúng tôi.
 • Quý vị chỉ có thể yêu cầu khách thanh toán số tiền tương đương giá trị thiệt hại mà họ đã gây ra, tối đa bằng số tiền Quý vị chọn khi thiết lập chương trình đền bù hư hại.
 • Trong trường hợp xảy ra hư hại, Quý vị sẽ gửi yêu cầu thanh toán hư hại và khách sẽ được yêu cầu phải đền bù nếu họ gây ra thiệt hại cho chỗ nghỉ của Quý vị.
 • Quý vị có 14 ngày sau khi khách trả phòng để gửi yêu cầu thông qua Booking.com
 • Chúng tôi sẽ thay mặt Quý vị để liên hệ và thông báo với khách rằng đã xảy ra hư hại trong thời gian lưu trú của họ và Quý vị đang yêu cầu họ đền bù.
 • Nếu yêu cầu thanh toán hư hại của Quý vị được chấp nhận, chúng tôi sẽ gửi tiền cho Quý vị thông qua chuyển khoản ngân hàng. Quy trình này có thể mất đến 30 ngày.

Thiết lập chương trình đền bù hư hại

Với việc chọn chương trình đền bù hư hại, Quý vị có thể yêu cầu khách thanh toán số tiền tương đương giá trị thiệt hại mà họ đã gây ra, tối đa bằng số tiền Quý vị đã chọn khi thiết lập ban đầu. Đây là số tiền mà khách sẽ phải trả nếu có đủ bằng chứng cho thấy khách gây ra thiệt hại cho chỗ nghỉ. Chúng tôi sẽ thay mặt Quý vị xử lý yêu cầu thanh toán hư hại. 

Để thiết lập chính sách đền bù hư hại cho chỗ nghỉ:

 1. Đăng nhập vào extranet và chọn mục Chỗ nghỉ.
 2. Nhấp vào Chính sách, kéo xuống mục Các chính sách khác và nhấp vào Chỉnh sửa trong mục Lựa chọn chính sách đền bù hư hại
 3. Quý vị sẽ được điều hướng tới một trang khác. Trong mục Khách của Quý vị có phải trả khoản đặt cọc đề phòng hư hại không?, chọn .
 4. Trong mục Vui lòng nhập số tiền tối đa mà khách có thể phải trả cho hư hại (mỗi lần lưu trú), hãy nhập số tiền Quý vị muốn.
 5. Chọn Lưu.

Tạo yêu cầu thanh toán hư hại

Nếu khách làm hư hỏng chỗ nghỉ hoặc các vật dụng tại chỗ nghỉ trong thời gian lưu trú, Quý vị có thể yêu cầu thanh toán hư hại như sau:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Chuyển đến mục Đặt phòng và chọn đặt phòng có xảy ra hư hại 
 3. Nhấp vào nút Thực hiện yêu cầu thanh toán hư hại
 4. Điền vào biểu mẫu và cung cấp mô tả rõ ràng về hư hại, nêu rõ số tiền Quý vị yêu cầu và cung cấp hình ảnh rõ ràng về hư hại
 5. Sau khi hoàn thành, nhấp vào Xem lại yêu cầu

Quá trình này có thể mất tới 14 ngày để xử lý. Quý vị có thể theo dõi tiến trình xử lý yêu cầu của mình trên trang chi tiết đặt phòng. Quý vị có thể xem thêm thông tin và lời khuyên trong bài viết trợ giúp này.


Mức thanh toán hư hại tối đa

Booking.com hỗ trợ các yêu cầu thanh toán hư hại thông qua Thanh toán bởi Booking.com, lên tới mức tối đa. Do giá trị tiền tệ tại mỗi quốc gia không giống nhau, mức tối đa cho các chỗ nghỉ ở các quốc gia cũng sẽ khác nhau. Vui lòng tham khảo trang chính sách sản phẩm trên extranet, trong mục Lựa chọn chính sách đền bù hư hại để biết mức tối đa áp dụng mà khách có thể phải thanh toán cho hư hại. Xin lưu ý, yêu cầu thanh toán hư hại được thực hiện thông qua Thanh toán bởi Booking.com có ​​giá trị lên tới 500 EUR/USD/GBP nhưng số tiền này có thể thay đổi. 

Bài viết này có hữu ích không?