Tìm hiểu về thanh toán bằng tiền mặt - tính năng mới trong Tùy chọn thanh toán của khách

Cập nhật 9 tháng trước | 3 phút đọc
Lưu

Điều quan trọng là khách phải biết các hình thức thanh toán mà chỗ nghỉ của Quý vị chấp nhận. Điều này sẽ giúp đảm bảo khách có kỳ vọng đúng về chỗ nghỉ khi đến nơi. Tiền mặt là một phương thức thanh toán quan trọng và phổ biến trên toàn thế giới. Do đó, dựa trên phản hồi từ các chỗ nghỉ như của Quý vị, chúng tôi đã thêm phương thức mới là tiền mặt vào Tùy chọn thanh toán của khách. Để thuận tiện cho Quý vị, chúng tôi đã chọn phương thức tiền mặt trong extranet của Quý vị, nhưng tùy thuộc vào lựa chọn mà Quý vị cung cấp, Quý vị có thể xem lại và sửa đổi tùy chọn thanh toán của khách bất kỳ lúc nào.

Phương thức mới này chỉ bổ sung thêm vào các tùy chọn thanh toán có sẵn tại chỗ nghỉ của Quý vị. Điều này không làm thay đổi việc yêu cầu khách cung cấp thông tin thẻ tín dụng khi đặt phòng và không ảnh hưởng đến các chính sách mà Quý vị đã thiết lập trước đó.

 


Cách điều chỉnh Tùy chọn thanh toán của khách

Nếu chỗ nghỉ của Quý vị có thể chấp nhận phương thức thanh toán bằng tiền mặt, Quý vị không cần thay đổi gì cả. Tuy nhiên, nếu Quý vị không chấp nhận thanh toán tiền mặt tại chỗ nghỉ, Quý vị cần bỏ chọn ô Tiền mặt. Cách làm như sau:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấp vào Chỗ nghỉ, sau đó chọn Chính sách
  3. Trong mục Các chính sách khác, nhấp vào Chỉnh sửa tại Các tùy chọn thanh toán của khách
  4. Bỏ chọn ô Tiền mặt
  5. Nhấp vào Lưu

Tính năng này sẽ bắt đầu hiển thị đến khách từ ngày 1/3/2023. Điều này có nghĩa là ngoài các tùy chọn thanh toán đang được chỗ nghỉ chấp nhận và được chúng tôi hiển thị đến khách, chúng tôi cũng sẽ hiển thị tiền mặt trong danh sách phương thức thanh toán nếu Quý vị đã chọn phương thức này cho chỗ nghỉ.


Nếu Quý vị là đối tác sở hữu nhiều chỗ nghỉ

Nếu Quý vị quản lý nhiều chỗ nghỉ trên Booking.com, ô "tiền mặt" sẽ được mặc định không chọn, thay vì được chọn như mô tả ở trên. Do đó, khi khách đến nơi, họ sẽ không được thông báo rằng tiền mặt là một phương thức thanh toán. Quý vị có thể chỉnh sửa tùy chọn này cho từng chỗ nghỉ bất kỳ lúc nào trong extranet. Cách thực hiện:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấp vào Chỗ nghỉ, sau đó chọn Chính sách
  3. Trong mục Các chính sách khác, nhấp vào Chỉnh sửa tại Các tùy chọn thanh toán của khách
  4. Chọn ô Tiền mặt
  5. Nhấp vào Lưu

Khách sẽ tiếp tục được cung cấp các tùy chọn thanh toán hiện tại đối với các chỗ nghỉ của Quý vị mà không có thay đổi nào kể từ 1/3/2023, trừ khi Quý vị sửa đổi tùy chọn này cho các chỗ nghỉ cụ thể.

Truy cập extranet

Bài viết này có hữu ích không?