Tôi có cần cung cấp hóa đơn cho khách không?

Cập nhật 2 năm trước | 4.5 phút đọc
Lưu

Điểm nổi bật: Đối tác Booking.com phải cung cấp hóa đơn cho khách khi họ trả phòng theo như quy định của pháp luật địa phương. Vì đặt phòng là hợp đồng pháp lý giữa đối tác và khách hàng, đối tác là bên phải xuất hóa đơn khi được yêu cầu, dù rằng loại hóa đơn sẽ phụ thuộc vào quy định luật pháp địa phương.

Khi khách đặt chỗ nghỉ, đặt phòng trở thành hợp đồng pháp lý giữa đối tác và khách hàng, cũng chính vì thế mà Booking.com không thể gửi hóa đơn cho đối tác hoặc khách hàng của đối tác đối với đặt phòng. Booking.com có thể cung cấp biên nhận để sử dụng làm chứng từ thanh toán, tuy nhiên, do các lý do pháp lý, luôn luôn chỉ có đối tác mới có thể xuất hóa đơn cho khách.

Ghi chú: Trong các trường hợp mà đối tác được khách thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng và việc trả phòng xảy ra trước khi khoản thanh toán được xử lý, theo quy tắc, Quý vị vẫn có thể cung cấp hóa đơn dựa trên chứng từ thanh toán (ví dụ: giao dịch chuyển khoản đang chờ xử lý). Dựa vào luật pháp địa phương, nếu chứng từ thanh toán không đủ cơ sở để cung cấp hóa đơn cho khách, đối tác cần phải thực hiện các bước để chuẩn bị và thông báo cho khách rằng hóa đơn sẽ được gửi đến họ qua email sau khi thanh toán chuyển khoản ngân hàng hoàn tất.

Vì thế, đối tác cần phải cung cấp cho khách hóa đơn lúc trả phòng, bằng giấy hay bằng email (hoặc cả hai) tùy thuộc vào yêu cầu của luật pháp địa phương. Ngoài ra, tùy thuộc vào quy định phù hợp mà những hóa đơn này có thể là hóa đơn thuế hoặc là biên nhận dành cho khách hàng.

Hóa đơn cho khách đối với các đặt phòng có Thanh toán Online hay Thanh toán bởi Booking.com thì sao?

Kể cả trong trường hợp Booking.com xử lý thanh toán của khách, Quý vị vẫn cần cung cấp hóa đơn cho khách tại thời điểm trả phòng – bằng giấy, qua email hoặc cả hai tùy vào yêu cầu của luật pháp địa phương. Điều này là do hợp đồng đặt phòng vẫn là giữa đối tác và khách. 

Một vài thông tin quan trọng về hóa đơn:

  • Booking.com không chịu trách nhiệm lập hóa đơn và sẽ không gửi hóa đơn cho bất kỳ đặt phòng nào tới Quý vị hoặc khách của Quý vị. 
  • Vui lòng đảm bảo rằng hóa đơn vẫn sẽ được xuất theo tên của khách (hoặc bất cứ tên nào mà Quý vị và khách đã đồng ý với nhau). 
  • Đối với các khoản thanh toán bằng thẻ VCC, vui lòng lưu ý rằng tên chủ thẻ luôn là “Booking.com (Agent)”. 

Sẽ ra sao trong trường hợp tôi không có đăng ký thuế GTGT?

Đối tác cần phải kiểm tra liệu họ có cần phải đăng ký thuế theo luật pháp địa phương hay không.  Khi không được yêu cầu, họ có thể phải xuất hóa đơn không có mục đích thuế (hoặc biên nhận cho khách hàng).

Ghi chú: Thời điểm khách bị thu phí có thể có ảnh hưởng về thuế đối với đối tác, vì vậy, việc họ hiểu cách xử lý thuế GTGT và thuế địa phương là rất quan trọng.

Sẽ ra sao nếu tôi chỉ có thể cung cấp hóa đơn với giá trị đặt phòng đã trừ đi tiền hoa hồng?

Bất kể Quý vị nhận được tiền đặt phòng bằng cách nào (từ khách hoặc qua Booking.com), hóa đơn cho khách cần phản ánh tổng số tiền đặt phòng. 

Ngay cả trong trường hợp Booking.com đã khấu trừ tiền hoa hồng trước khi chuyển số tiền đặt phòng còn lại cho Quý vị, chỗ nghỉ vẫn được yêu cầu phải xuất hóa đơn có giá trị bằng tổng số tiền đặt phòng.

Sẽ ra sao nếu tôi chỉ có thể cung cấp hóa đơn dưới tên Booking.com vì tôi nhận thanh toán từ Booking.com?

Như đã liệt kê trong ĐKC, Booking.com chỉ thay mặt chỗ nghỉ xử lý thanh toán. Đối tác vẫn là bên cung cấp phòng cho khách. Booking.com không bán (lại) phòng. Vì thế, giống như trong tình huống khách thanh toán trực tiếp cho đối tác, họ sẽ phải cung cấp hóa đơn thuế hoặc biên nhận cho khách khi được yêu cầu bởi luật pháp.

Bài viết này có hữu ích không?