Tôi có thể đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ trên Pulse không?

Cập nhật 1 năm trước
Lưu

Quý vị có thể dễ dàng xem thông tin thẻ tín dụng của khách và đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ trên Pulse.

Để đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ trong Pulse, vui lòng làm theo các bước sau:

  1. Mở ứng dụng Pulse.

  2. Đến thanh “Đặt phòng”, nhấn vào tên khách. Sau đó Quý vị sẽ được chuyển đến trang chi tiết đặt phòng.

Lưu ý: Quý vị cũng có thể đến trang chi tiết đặt phòng bằng cách nhấn vào thông báo “Đặt phòng mới” trong màn hình hoạt động của mình.

  1. Từ đấy, kéo xuống mục “Giá và chính sách”.

  2. Dưới nút “Xem thông tin thẻ tín dụng”, nhấn “Đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ”.

  3. Sau khi Quý vị đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ, khách sẽ tự động nhận được email và tin nhắn yêu cầu thông tin thẻ mới trong vòng 24 giờ.

  4. Quý vị sẽ nhận được email khi khách cập nhật thông tin của họ. Nếu Quý vị không nhận được email trong vòng 24 giờ, hoặc nếu khách tiếp tục cung cấp thông tin thẻ tín dụng không hợp lệ, Quý vị có thể hủy đặt phòng bằng cách kéo xuống cuối trang chi tiết đặt phòng và nhấn “Hủy đặt phòng”.

Tìm hiểu thêm về hủy đặt phòng của khách trong trường hợp thẻ tín dụng không hợp lệ

Bài viết này có hữu ích không?