Thanh toán: Những câu hỏi thường gặp

Cập nhật 2 tháng trước | 4 phút đọc
Lưu

Bài viết này giải đáp những câu hỏi thường gặp nhất liên quan đến quy trình và sản phẩm thanh toán dành cho các đối tác không sử dụng Thanh toán bởi Booking.com. Để biết thông tin về hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng ảo (Virtual Credit Card - VCC), vui lòng xem những câu hỏi thường gặp về dịch vụ Thanh toán bởi Booking.com tại đây


Những thông tin chính

 • Để tìm hiểu xem Quý vị có đang sử dụng hoặc đủ điều kiện sử dụng các sản phẩm thanh toán hay không, hãy truy cập trang Tài chính trên extranet rồi vào menu thả xuống để xem các lựa chọn Nhận thanh toán hoặc Thanh toán bởi Booking.com có xuất hiện hay không. Nếu không thấy lựa chọn nào trong số này thì có nghĩa là Quý vị hiện không sử dụng hoặc không đủ điều kiện sử dụng. 
 • Nếu không sử dụng Thanh toán bởi Booking.com thì Quý vị có trách nhiệm thu khoản thanh toán của khách và cấp hóa đơn cho họ.

Những câu hỏi thường gặp

 • Để tìm hiểu xem chỗ nghỉ của Quý vị có đang sử dụng hoặc đủ điều kiện sử dụng Thanh toán bởi Booking.com hay không, hãy đăng nhập vào extranet rồi nhấp vào trang Tài chính để xem menu thả xuống.

  • Nếu lựa chọn Nhận thanh toán hoặc Quản lý thẻ ảo xuất hiện, có nghĩa là Quý vị đang sử dụng Thanh toán bởi Booking.com. Nhấp vào lựa chọn này để tìm hiểu thêm.
  • Nếu lựa chọn Thanh toán bởi Booking.com xuất hiện thì có nghĩa là Quý vị đủ điều kiện nhưng chưa kích hoạt dịch vụ này. Để kích hoạt, hãy nhấp vào lựa chọn đó rồi nhấp vào Có, tôi muốn đăng ký ngay ở cuối trang. 

  Nếu menu thả xuống không có các lựa chọn Nhận thanh toán, Quản lý thẻ ảo hay Thanh toán bởi Booking.com, có nghĩa là chỗ nghỉ không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ này.

 • Quý vị có thể xem thêm thông tin về việc thu tiền đặt cọc đề phòng hư hại tại đây.

 • Quý vị cần cung cấp hóa đơn cho khách khi họ trả phòng. Lý do là vì thỏa thuận đặt phòng là giao dịch trực tiếp giữa Quý vị và khách của mình, không phải giao dịch với Booking.com. Quý vị có thể cung cấp hóa đơn giấy, qua email hoặc cả hai.

  Dưới đây là một số thông tin quan trọng khác về hóa đơn:

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm lập hóa đơn và không gửi hóa đơn của bất kỳ đơn đặt phòng nào cho Quý vị hay khách của Quý vị.
  • Quý vị cần xuất hóa đơn dưới tên khách của Quý vị hoặc một tên khác mà hai bên đã nhất trí.
  • Quý vị có thể dùng hóa đơn của mình để kê khai thuế hoặc dùng cho mục đích lưu trữ hồ sơ khác.
 • Để biết thêm thông tin về hóa đơn, hãy xem bài viết này.

 • Nếu khách thay đổi thông tin đặt phòng (chẳng hạn như thay đổi số lượng khách) thì Quý vị có thể cần tăng hoặc giảm phí đặt phòng. Trong trường hợp đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp về mọi thay đổi trong đơn đặt phòng.

 • Tổng số tiền trên hóa đơn của Quý vị chỉ bao gồm các khoản tiền chúng tôi tính phí hoa hồng, chẳng hạn như giá phòng, một số loại thuế và các khoản phí khác. Để tìm hiểu thêm về các loại thuế địa phương, hãy xem bài viết này.

Bài viết này có hữu ích không?