Thiết lập chính sách thanh toán trước

Cập nhật 10 tháng trước | 2 phút đọc
Lưu

Chính sách thanh toán trước cho phép Quý vị thu trước tiền đặt phòng của khách. Nếu chỗ nghỉ chấp nhận thẻ tín dụng, Quý vị có thể thiết lập chính sách tự động thanh toán trước trong extranet, hoặc khách có thể thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng.

Nếu Quý vị là đối tác mới, chỗ nghỉ của Quý vị có thể bị tạm thời giới hạn nhận thanh toán trước.


Các nội dung trong bài viết này:


Thiết lập chính sách thanh toán trước

Nếu Quý vị chấp nhận thẻ tín dụng, vui lòng làm theo các bước sau để thiết lập hoặc cập nhật chính sách thanh toán trước:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Trong mục Chỗ nghỉ, bấm vào Chính sách
  3. Trong phần Chính sách hủy phòng và thanh toán trước, nhấp vào Chỉnh sửa
  4. Cập nhật chính sách hiện có hoặc nhấp vào Tạo chính sách hủy phòng mới
  5. Nhấp vào Lưu để hoàn tất

Nếu không chấp nhận thẻ tín dụng, Quý vị hãy gửi tin nhắn cho khách và yêu cầu họ thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng. Quý vị có thể thiết lập mẫu tin nhắn để tự động hóa yêu cầu này và tiết kiệm thời gian. 


Thu các khoản thanh toán trước mà khách chưa trả

Nếu Quý vị chấp nhận thẻ tín dụng nhưng không thể thu tiền từ thẻ của khách, Quý vị có thể đánh dấu thẻ tín dụng là không hợp lệ.

Nếu Quý vị không chấp nhận thẻ tín dụng và khách không thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, hãy gửi tin nhắn cho chúng tôi trong extranet hoặc ứng dụng Pulse. Chúng tôi sẽ liên lạc với vị khách này và họ sẽ có 24 giờ để thanh toán tiền đặt cọc. Quý vị có thể hủy đặt phòng nếu họ không thanh toán trong khoảng thời gian này.


Thu các khoản thanh toán trước thông qua Thanh toán bởi Booking.com

Nếu đã đăng ký sử dụng Thanh toán bởi Booking.com, Quý vị có thể thiết lập chính sách thanh toán trước bằng cách làm theo hướng dẫn trong bài viết này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm thu khoản thanh toán trước và thu tiền từ thẻ tín dụng của khách theo chính sách mà Quý vị đang có.

Bài viết này có hữu ích không?