Xử lý thẻ tín dụng không hợp lệ

Cập nhật 1 năm trước | 4 phút đọc
Lưu

Quý vị có thể báo cáo thẻ tín dụng không hợp lệ trong extranet hoặc ứng dụng Pulse. Mục Đặt phòng trên extranet có thông tin tổng quan về các đặt phòng được thực hiện bằng thẻ tín dụng không hợp lệ. Quý vị cũng sẽ nhận được thông báo qua email về việc này. Quý vị có thể đọc thêm về xác thực thẻ tại đây


Các nội dung trong bài viết này:


Đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ

Quý vị có thể đánh dấu thẻ tín dụng là không hợp lệ nếu không thể thu tiền từ thẻ. Nếu đánh dấu như vậy, chúng tôi sẽ không tính hoa hồng cho đơn đặt đó. Sau đây là cách đánh dấu thẻ không hợp lệ:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Đặt phòng, sau đó nhấp vào tên khách hoặc mã số đặt phòng
 3. Chọn Đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ

Quý vị làm theo các bước sau để đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ trên ứng dụng Pulse:

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Pulse trên thiết bị di động
 2. Nhấn vào Đặt phòng, sau đó nhấn vào tên khách
 3. Kéo xuống phần Thanh toán - Thẻ tín dụng
 4. Nhấn vào Đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ

Khi Quý vị đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ, khách sẽ nhận được email và tin nhắn yêu cầu họ cung cấp thông tin mới trong vòng 24 giờ. Khi khách cập nhật xong, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý vị qua email.


Hủy đơn đặt được thực hiện bằng thẻ không hợp lệ

Quý vị có thể hủy đơn đặt được thực hiện bằng thẻ tín dụng không hợp lệ trong extranet hoặc ứng dụng Pulse. Vui lòng lưu ý rằng điều này phụ thuộc vào việc đơn đặt có đáp ứng các điều kiện hủy được mô tả trong bài viết này hay không.

Quý vị làm theo các bước sau để hủy đơn đặt trên extranet:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Đặt phòng, sau đó nhấp vào tên khách hoặc mã số đặt phòng
 3. Khi đơn đặt đủ điều kiện để hủy, Quý vị có thể nhấp vào Hủy đặt phòng này

Quý vị làm theo các bước sau để hủy đơn đặt trên ứng dụng Pulse:

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Pulse trên thiết bị di động
 2. Nhấn vào Đặt phòng, sau đó nhấn vào tên khách
 3. Kéo xuống và nhấn vào Yêu cầu hủy đặt phòng

Điều kiện hủy đơn đặt

Quý vị có thể hủy đơn đặt có thông tin thẻ tín dụng không hợp lệ trong các trường hợp sau:

Nếu thông tin thẻ tín dụng vẫn không hợp lệ

Nếu Quý vị đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ, nhưng khách không cập nhật thông tin trong vòng 24 giờ hoặc nếu họ lại cung cấp thông tin thẻ không hợp lệ, Quý vị có thể hủy đơn cho đến 15:00 (theo giờ địa phương của chỗ nghỉ) của ngày nhận phòng dự kiến.

Đơn đặt được thực hiện trong vòng 48 giờ trước lúc nhận phòng

Nếu Quý vị đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ đối với đơn đặt được thực hiện trong vòng 48 giờ trước thời điểm nhận phòng dự kiến, khách có 12 giờ thay vì 24 giờ để cập nhật thông tin thẻ tín dụng - hoặc cho đến 15:00 (theo giờ địa phương của chỗ nghỉ) vào ngày nhận phòng dự kiến, tùy thời điểm nào đến trước. Nếu khách không cập nhật thông tin thẻ kịp thời, Quý vị có thể hủy đơn đặt.

Đặt phòng phút chót

Nếu Quý vị đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ cho các đơn đặt phút chót có thời gian lưu trú từ 10 đêm trở lên, khách sẽ có 2 giờ thay vì 24 giờ để cập nhật thông tin thẻ tín dụng. Nếu khách không cập nhật thông tin thẻ kịp thời, Quý vị có thể hủy đơn đặt.

Lưu ý rằng nếu Quý vị sử dụng dịch vụ Thanh toán bởi Booking.com và ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), chúng tôi sẽ tự động xác thực thẻ tín dụng. Chúng tôi sẽ cho phép Quý vị hủy đặt phòng nếu khách không thể cung cấp thông tin thẻ tín dụng hợp lệ trong vòng 24 giờ đối với đặt phòng không trả trước.

Bài viết này có hữu ích không?