Chúng tôi đã xử lý sự cố về lịch sử thanh toán hóa đơn của Quý vị

Gần đây, chúng tôi đã phát hiện ra một sự cố kỹ thuật trên extranet, trong đó thông tin hiển thị về hóa đơn và lịch sử thanh toán của Quý vị có thể đã không được cập nhật. Chúng tôi rất vui được thông báo rằng sự cố này hiện đã được xử lý và trạng thái của các hóa đơn và các khoản thanh toán gần đây của Quý vị hiện đã được cập nhật.

 

Quý vị không cần phải liên hệ với chúng tôi về vấn đề này nữa. Chúng tôi muốn đảm bảo với Quý vị rằng hệ thống thanh toán nội bộ của chúng tôi không hề bị ảnh hưởng và hồ sơ của chúng tôi về các hóa đơn và các khoản thanh toán của Quý vị vẫn hoàn toàn chính xác. Chúng tôi chân thành xin lỗi Quý vị về bất kỳ sự bất tiện nào.

 

Thay đổi tạm thời về thời điểm kích hoạt thẻ tín dụng ảo (VCC)

Đã cập nhật 8 tháng trước

Vì những gián đoạn chưa từng có tiền lệ mà virus Corona gây ra, Booking.com sẽ hoàn tiền cho những khách hủy đặt phòng thỏa mãn các điều kiện thuộc Tình huống bắt buộc nếu họ sử dụng hình thức thanh toán được xử lý bởi Booking.com.

Đổi lại, các đối tác như Quý vị được yêu cầu phải hoàn lại tiền vào thẻ tín dụng ảo dùng để thanh toán mà Quý vị đã nhận được từ Booking.com. 

Điều gì đang xảy ra vậy?

Vì tình hình khủng hoảng đang xảy ra và để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của đối tác và khách hàng, chúng tọi đã quyết định sẽ thay đổi thời điểm kích hoạt thẻ của tất cả các Thẻ Tín Dụng Ảo (VCC) chưa thu cũng như các thẻ trong tương lai thành 1 ngày sau ngày nhận phòng, có hiệu lực ngay lập tức vào ngày 19/3/2020.

Thay đổi này có ảnh hưởng gì đến tôi?

Đối với những đặt phòng KHÔNG bị ảnh hưởng bởi Tình huống bắt buộc, những điều sau sẽ được áp dụng.

  • Nếu khách đến ở chỗ nghỉ đúng theo đặt phòng, Quý vị có thể thu tiền từ thẻ tín dụng ảo 1 ngày sau ngày nhận phòng.

  • Nếu khách hủy đặt phòng sau hạn chót hoặc vắng mặt, Quý vị cũng có thể thu tiền từ thẻ tín dụng ảo 1 ngày sau ngày nhận phòng đã định.  

Đối với các đặt phòng nằm trong Tình huống bắt buộc, khách được quyền hủy miễn phí. Trong trường hợp đó, Quý vị không thu tiền từ thẻ tín dụng ảo.

  • Đối với tất cả các thẻ tín dụng ảo có ngày đặt phòng trong quá khứ, chúng tôi sẽ thay đổi tất cả các ngày kích hoạt của tất cả các thẻ thành "ngày đầu tiên sau ngày nhận phòng".  

Tất cả các gián đoạn mà Quý vị có thể gặp phải khi thu tiền từ thẻ tín dụng đều có liên quan đến sự thay đổi tạm thời này.

Chúng tôi hiểu rằng đây là khoảng thời gian đặc biệt khó khăn đối với tất cả chúng ta và rất mong nhận được sự thông cảm của Quý vị.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Đã có Ưu Đãi Black Friday

Kích hoạt ưu đãi này để tăng lượng đặt phòng của Quý vị vào cuối năm nay – và cho cả năm 2021.

Tìm hiểu thêm