Xác Thực Khách Hàng Hiệu Lực Cao (Strong Customer Authentication - SCA) là gì?

Vào ngày 14/9/2019, một pháp chế mới có tên là Chỉ Thị Dịch Vụ Thanh Toán 2 (Payment Service Directive 2 - PSD2) sẽ bắt đầu có hiệu lực với mục tiêu giảm thiểu việc gian lận và giúp thắt chặt bảo mật thanh toán online. Điều này có nghĩa là khi Quý vị thu tiền (hoặc ủy quyền) một thẻ không thực sự có mặt ở nơi thu, hoặc khi Quý vị thu tiền từ xa, Quý vị sẽ phải thực hiện Xác Thực Khách Hàng Hiệu Lực Cao (SCA).

Xác Thực Khách Hàng Hiệu Lực Cao nghĩa là danh tính của khách phải được xác thực một cách kỹ lưỡng. Nói cách khác, khách cần phải chứng minh rằng họ là chủ thẻ bằng cách dùng hai trong số ba phương pháp* xác thực dưới đây:

Ảnh
graphic_strong_customer_authentication

*Một thứ khách hàng biết (mật khẩu hoặc mã PIN), thứ khách hàng có (điện thoại hoặc mã token phần cứng) hoặc chính bản thân họ (dấu vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt).

Lưu ý: Từ 14/9/2019, các ngân hàng sẽ từ chối các thanh toán cần Xác Thực Khách Hàng Hiệu Lực Cao nhưng không đạt đủ điều kiện.

 

Đi đến:

Xác Thực Khách Hàng Hiệu Lực Cao sẽ áp dụng trong trường hợp nào?

Vì sao chỉ thị mới lại có tên là PSD2?

SCA là gì trong chỉ thị PSD2 mới?

SCA trong chỉ thị PSD2 sẽ áp dụng ở những nơi nào?


Xác Thực Khách Hàng Hiệu Lực Cao sẽ áp dụng trong trường hợp nào?

Xác Thực Khách Hàng Hiệu Lực Cao sẽ được áp dụng nếu Quý vị thu tiền thẻ tín dụng hoặc ghi nợ được phát hành bởi một pháp nhân thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) và Quý vị cũng đang hoạt động ở EEA. Xác Thực Khách Hàng Hiệu Lực Cao được áp dụng trong bất cứ trường hợp nào mà Quý vị thu tiền một thẻ không có mặt tại chỗ thu và không được đưa vào đầu đọc thẻ của máy POS.

Bất cứ đặt chỗ nào được hỗ trợ xử lý qua Thanh toán bởi Booking.com sẽ có Xác Thực Khách Hàng Hiệu Lực Cao được thực hiện bởi Booking.com. Một số đặt chỗ nhất định sẽ không nằm trong phạm vi hiệu lực của chỉ thị (nghĩa là đặt chỗ không bị ảnh hưởng) và một số đặt chỗ sẽ được miễn Xác Thực Khách Hàng Hiệu Lực Cao.


Các bước tiếp theo

Chúng tôi sẽ đăng thêm nhiều nội dung để phổ biến thêm thông tin cho Quý vị về Xác Thực Khách Hàng Hiệu Lực Cao và hỗ trợ Quý vị trong việc hiểu rõ chỉ thị này sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến Quý vị cũng như làm thế nào để chuẩn bị cho thời điểm bắt đầu áp dụng chỉ thị.

Trong thời gian đó, Quý vị có thể tìm hiểu thêm về SCA ở các trang của Adyen, Stripe hoặc JPMorgan


Vì sao chỉ thị mới lại có tên là PSD2?

PSD2 là từ viết tắt cho Payment Service Directive 2 (Chỉ Thị Dịch Vụ Thanh Toán 2), là phiên bản được cập nhật trong chỉ thị dịch vụ thanh toán hiện có. Chỉ thị mới này yêu cầu việc xác thực khách hàng bảo mật hơn cho các thanh toán/mua bán online. Xác Thực Khách Hàng Hiệu Lực Cao còn được gọi là SCA. Vì vậy PSD2 chính là chỉ thị và SCA là quy trình cần được thực hiện để tuân thủ theo chỉ thị PSD2. 


SCA là gì trong chỉ thị PSD2 mới?

Xác Thực Khách Hàng Hiệu Lực Cao (SCA) nghĩa là khách hàng cần phải thực hiện những bước bổ sung trong quá trình thanh toán trực tuyến cho bất cứ sản phẩm gì, hoặc khi thẻ không được trực tiếp đưa vào đầu đọc thẻ của máy POS. Bằng cách này, khách hàng sẽ phải chứng minh rằng họ là chủ thẻ – nhờ đó giảm thiểu gian lận thẻ.


SCA trong chỉ thị PSD2 có hiệu lực ở đâu?

Ở châu Âu, điều này có nghĩa là bất cứ khi nào khách hàng muốn mua một sản phẩm từ doanh nghiệp hoạt động ở các nước EEA và ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ tín dụng của khách hàng cũng nằm trong khu vực EEA.