Thiết lập và làm việc với Nhà cung cấp kết nối

Cập nhật 1 năm trước | 8 phút đọc
Lưu

Để giúp tinh giản quy trình làm việc của Quý vị với nhà cung cấp kết nối, bài viết này tóm tắt tất cả thông tin Quý vị cần biết – từ kết nối đến thiết lập.


Các nội dung trong bài viết này


Lần đầu chọn nhà cung cấp kết nối

Để chọn nhà cung cấp kết nối cho chỗ nghỉ, Quý vị vui lòng thực hiện các bước sau đây. Nếu Quý vị không áp dụng được các cách được mô tả dưới đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hộp thư extranet của Quý vị.

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Tài khoản và chọn Nhà cung cấp kết nối từ danh mục thả xuống
 3. Nhấp vào Tìm kiếm để bắt đầu tìm nhà cung cấp kết nối mới
 4. Chọn trong số các nhà cung cấp kết nối được đề xuất – nhấp vào Xem thêm chi tiết nếu Quý vị muốn biết những tính năng nào của chúng tôi được các nhà cung cấp kết nối khác nhau hỗ trợ
 5. Đăng ký và đưa ra thỏa thuận với nhà cung cấp kết nối phù hợp với nhu cầu của Quý vị nhất

Sau khi hoàn tất các bước này, Quý vị có thể liên kết tài khoản của mình với nhà cung cấp kết nối.


Điều chỉnh cài đặt và chấp nhận liên kết từ nhà cung cấp kết nối mới

Sau đây là cách cập nhật các cài đặt và liên kết với nhà cung cấp kết nối của Quý vị:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Tài khoản và chọn Nhà cung cấp kết nối từ danh mục thả xuống
 3. Chọn nhà cung cấp kết nối từ các kết quả tìm kiếm
 4. Chọn các tính năng extranet Quý vị muốn tích hợp, nếu nhà cung cấp kết nối mà Quý vị chọn cho phép Quý vị:
 • Giá và Tình trạng phòng trống: quản lý Giá & Tình trạng phòng trống của chỗ nghỉ thông qua nền tảng của nhà cung cấp kết nối
 • Đặt phòng: quản lý đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi thông qua nền tảng của nhà cung cấp kết nối
 • Nội dung và hình ảnh: quản lý hình ảnh chỗ nghỉ, hình ảnh phòng/căn, các tiện nghi, chính sách, thông tin liên hệ, diện tích và loại phòng/căn (chỉ hỗ trợ một số nhà cung cấp kết nối)
 • Tin nhắn từ khách: quản lý việc liên lạc giữa chỗ nghỉ và khách hàng
 1. Đánh dấu vào ô để xác nhận rằng Quý vị đồng ý với các điều khoản và điều kiện, sau đó nhấp vào Kết nối

Sau khi Quý vị chấp nhận điều khoản và điều kiện, nhà cung cấp kết nối mới sẽ nhận được email có chứa thông tin của Quý vị và yêu cầu liên kết. Sau khi nhận được email này, họ sẽ bắt đầu thực hiện các bước kết nối và cài đặt cần thiết. Nếu thay đổi nhà cung cấp kết nối, liên kết giữa Quý vị và nhà cung cấp hiện tại sẽ được duy trì cho đến khi quá trình chuyển đổi hoàn tất.

Kết nối với nhà cung cấp mới của Quý vị sẽ được tự động hoàn tất sau khi họ xác nhận mọi thứ đã sẵn sàng. Quý vị sẽ nhận được thông báo trong hộp thư extranet sau khi điều này xảy ra và trạng thái kết nối sẽ được chuyển thành đang hoạt động.


Thay đổi nhà cung cấp kết nối

Quý vị có thể đổi sang nhà cung cấp kết nối mới mà không cần phải tạm dừng các hoạt động online của chỗ nghỉ. Thay vì hủy kích hoạt kết nối cũ ngay lập tức, Quý vị sẽ duy trì liên kết cho đến khi quá trình chuyển sang nhà cung cấp kết nối mới hoàn tất. Bằng cách đó, Quý vị sẽ không bỏ lỡ bất kỳ đặt phòng tiềm năng nào trong quá trình chuyển đổi.

Nếu Quý vị không áp dụng được các cách được mô tả dưới đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hộp thư extranet của Quý vị.

Để thay đổi nhà cung cấp kết nối, Quý vị vui lòng thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Tài khoản rồi nhấn Nhà cung cấp kết nối
 3. Nhấp vào Chuyển nhà cung cấp (hãy chắc chắn rằng Quý vị không ngắt kết nối cũ)
 4. Tìm và chọn một trong những nhà cung cấp kết nối ưa thích hoặc được đề xuất của chúng tôi và thiết lập thỏa thuận với họ

Sau khi Quý vị chấp nhận thỏa thuận, nhà cung cấp kết nối mới sẽ nhận được email có chứa yêu cầu liên kết và thông tin của Quý vị. Sau khi nhận được email này, họ sẽ bắt đầu thực hiện các bước kết nối và cài đặt cần thiết. Quý vị sẽ được duy trì kết nối với nhà cung cấp kết nối cũ của mình cho đến khi quá trình chuyển đổi hoàn tất.

Kết nối với nhà cung cấp mới của Quý vị sẽ được tự động hoàn tất sau khi họ xác nhận mọi thứ đã sẵn sàng. Quý vị sẽ nhận được thông báo trong hộp thư extranet sau khi điều này xảy ra và trạng thái kết nối sẽ được chuyển thành đang hoạt động.

Đừng quên kiểm tra để đảm bảo Giá & Tình trạng phòng trống được cập nhật trong extranet sau khi đổi sang nhà cung cấp kết nối mới.


Ngắt liên kết với nhà cung cấp kết nối mà không cần thiết lập kết nối mới

Để ngắt kết nối với nhà cung cấp hiện tại của Quý vị mà không cần kết nối với nhà cung cấp mới, vui lòng làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Tài khoản và chọn Nhà cung cấp kết nối từ danh mục thả xuống
 3. Nhấp vào Hủy kích hoạt để hủy kết nối với nhà cung cấp kết nối hiện tại

Sau khi hủy kết nối, tất cả cài đặt trước đó của Quý vị sẽ được thiết lập lại. Quý vị sẽ có thể tiếp tục quản lý giá, tình trạng phòng trống và đặt phòng theo cách thủ công.

Trước khi hủy kích hoạt hoặc chuyển đổi kết nối, hãy liên hệ với nhà cung cấp kết nối hiện tại để kiểm tra xem Quý vị có cần hủy hợp đồng trực tiếp với họ hay không.

Nếu sau đó Quý vị quyết định rằng Quý vị muốn liên kết với một nhà cung cấp kết nối khác, hãy thực hiện lại các bước trong phần Lần đầu chọn nhà cung cấp kết nối.


Đổi nhà cung cấp kết nối cho nhiều chỗ nghỉ

Với công cụ Chỉnh sửa đồng loạt trên extranet nhóm, Quý vị có thể thực hiện các tác vụ sau đây cho nhiều chỗ nghỉ cùng lúc:

 • Thay đổi nhà cung cấp kết nối mà không để chỗ nghỉ của Quý vị ở trạng thái offline
 • Liên kết với nhà cung cấp kết nối mới nếu Quý vị vẫn chưa có

Nếu Quý vị muốn thay đổi hoặc liên kết với nhà cung cấp kết nối mới, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập extranet nhóm và nhấp vào Chỉnh sửa đồng loạt
 2. Bên dưới Nhà cung cấp kết nối, nhấn vào Hành động kế bên Quản lý nhà cung cấp kết nối
 3. Tìm nhà cung cấp kết nối và nhấp vào Xem thêm chi tiết để xem các tính năng mà công cụ này hỗ trợ
 4. Nhấp vào Kết nối để yêu cầu liên kết với nhà cung cấp kết nối mong muốn và chọn các tính năng Quý vị muốn tích hợp, sau đó nhấp vào Tiếp theo
 5. Chọn các chỗ nghỉ cụ thể mà Quý vị muốn liên kết với nhà cung cấp kết nối mới, sau đó nhấp vào Kiểm tra và xác nhận thay đổi
 6. Xem lại các thay đổi Quý vị muốn thực hiện rồi nhấp vào Áp dụng thay đổi

Công cụ Chỉnh sửa đồng loạt hiện chỉ dành cho đối tác quản lý nhiều chỗ nghỉ có tài khoản extranet nhóm. Tìm hiểu thêm về việc đăng ký nhiều chỗ nghỉ.


Kiểm tra xem kết nối có hoạt động hay không

Để kiểm tra trạng thái liên kết giữa nhà cung cấp kết nối của Quý vị và nền tảng của chúng tôi, vui lòng thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Tài khoản
 3. Chọn Nhà cung cấp kết nối từ danh mục thả xuống

Sau khi hoàn thành bước 3, Quý vị sẽ thấy được kết nối với nhà cung cấp có đang hoạt động hay không, hoặc có cần thực hiện thêm các bước khác hay không.


Sử dụng trang Lỗi kết nối

Nếu Quý vị sử dụng nhà cung cấp kết nối, trang Lỗi kết nối trong extranet sẽ cho Quý vị biết các lỗi liên quan đến tình trạng phòng trống.

Các lỗi này có thể xảy ra khi Quý vị cập nhật giá và loại giá đang hoạt động trên nền tảng của nhà cung cấp kết nối nhưng lại không hoạt động trên extranet.

Cách tìm trang Lỗi kết nối

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Giá & Tình trạng phòng trống
 3. Chọn Lỗi kết nối từ danh mục thả xuống

Nếu Quý vị không có nhà cung cấp kết nối hoặc chỗ nghỉ của Quý vị không có bất kỳ lỗi nào liên quan đến tình trạng phòng trống, Quý vị sẽ không thấy lựa chọn này trong danh mục thả xuống. 

Tùy thuộc vào loại phòng hoặc loại giá đang hiển thị lỗi, Quý vị có thể thực hiện các bước sau:

 1. Nhấp vào Thêm loại phòng (hoặc giá) bị thiếu
 2. Kích hoạt loại phòng hoặc loại giá bị thiếu như bình thường
 3. Nhấp vào Đóng để đóng thông báo

Nếu chọn đóng thông báo, Quý vị cũng cần hủy kích hoạt bất kỳ tổ hợp loại phòng và loại giá nào có bao gồm loại phòng hoặc loại giá bị thiếu và gây ra lỗi trên nền tảng của nhà cung cấp kết nối. Từ đó sẽ có thêm các lựa chọn khác:

 • Tạm thời bỏ qua: thông báo sẽ ở trạng thái im lặng cho đến khi lỗi xảy ra lần nữa
 • Tôi sẽ giải quyết vấn đề này qua nhà cung cấp kết nối của tôi: thông báo sẽ được bỏ qua

Nếu có thể, chúng tôi khuyên Quý vị nên khắc phục những sự cố này trên nền tảng của nhà cung cấp kết nối. Quý vị có thể nhận diện các lỗi về loại phòng và loại giá thông qua nhà cung cấp kết nối bằng cách tìm mã lỗi. Quý vị cũng sẽ tìm thấy các mã lỗi này ở trang Lỗi kết nối trong extranet.

Tìm hiểu các lỗi khác nhau

 • Tổ hợp loại phòng và loại giá không hoạt động – Quý vị có thể đang cố gắng thay đổi tổ hợp loại phòng và loại giá được đánh dấu là không hoạt động. Trước tiên, Quý vị cần kích hoạt loại phòng và loại giá.
 • Sức chứa loại phòng không đúng – Quý vị có thể đang cố gắng chỉnh sửa giá nhưng lại không phù hợp với số lượng khách tối đa mà Quý vị đã thiết lập cho phòng/căn này. Quý vị sẽ cần cập nhật số lượng khách tối đa cho phòng/căn này trước.
 • Loại giá chỉ có thể được chỉnh sửa bằng extranet – Quý vị có thể đang cố gắng cập nhật thông tin của loại giá mà chỉ có thể chỉnh sửa trong extranet. Quý vị cần đăng nhập vào extranet, nhấp vào Giá & Tình trạng phòng trống và sau đó nhấp vào Lịch để thực hiện thay đổi.
 • Loại giá không hoạt động – Quý vị có thể đang cố gắng cập nhật thông tin của loại giá được đánh dấu là không hoạt động. Trước tiên, Quý vị cần kích hoạt loại giá.
 • Loại giá chưa được liên kết với loại phòng – Quý vị có thể đang cố gắng cập nhật thông tin của loại giá chưa được liên kết với một loại phòng/căn. Trước tiên, Quý vị cần chỉnh sửa cài đặt của loại giá này để kết nối với một loại phòng/căn.
 • Loại phòng không hoạt động – Quý vị có thể đang cố gắng cập nhật tình trạng phòng trống của loại phòng/căn được đánh dấu là không hoạt động. Trước tiên, Quý vị cần kích hoạt loại phòng/căn đó.

Bài viết này có hữu ích không?