Thiết lập và làm việc với Nhà cung cấp kết nối

Cập nhật 2 tháng trước | 12 phút đọc
Lưu

Để giúp quy trình làm việc của Quý vị với công cụ quản lý kênh đơn giản nhất có thể, bài viết này cung cấp tất cả thông tin Quý vị cần biết, từ kết nối đến thiết lập.


Các nội dung trong bài viết này


Chọn công cụ quản lý kênh lần đầu

Để chọn công cụ quản lý kênh cho chỗ nghỉ, hãy làm theo các bước sau đây. Nếu Quý vị không áp dụng được các cách được mô tả dưới đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hộp thư extranet của Quý vị.

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Tài khoản và chọn Nhà cung cấp kết nối từ danh mục thả xuống
 3. Nhấp vào Tìm kiếm để bắt đầu tìm công cụ quản lý kênh mới
 4. Lựa chọn trong số các công cụ quản lý kênh được ưa thích và đề xuất – nhấp vào Xem thêm chi tiết nếu muốn tìm hiểu thêm về các tính năng mà chúng tôi cung cấp và các tính năng mà các công cụ quản lý kênh khác hỗ trợ
 5. Đạt thỏa thuận với nhà cung cấp công cụ quản lý kênh phù hợp nhất với nhu cầu của Quý vị

Sau khi hoàn tất các bước này, Quý vị có thể kết nối công cụ quản lý kênh với tài khoản của mình.


Điều chỉnh cài đặt và chấp nhận kết nối công cụ quản lý kênh mới

Sau đây là cách cập nhật các cài đặt và kết nối công cụ quản lý kênh của Quý vị:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Tài khoản và chọn Nhà cung cấp kết nối từ danh mục thả xuống
 3. Chọn nhà cung cấp từ danh sách kết quả tìm kiếm
 4. Chọn các tính năng extranet Quý vị muốn tích hợp với công cụ quản lý kênh:
 • Giá và Tình trạng phòng trống: quản lý Giá & Tình trạng phòng trống của chỗ nghỉ thông qua công cụ quản lý kênh
 • Đặt phòng: quản lý đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi thông qua công cụ quản lý kênh
 • Nội dung và hình ảnh: quản lý hình ảnh chỗ nghỉ, hình ảnh phòng/căn, các tiện nghi, chính sách, thông tin liên hệ, diện tích và loại phòng/căn (chỉ hỗ trợ một số công cụ quản lý kênh)
 • Đánh dấu vào ô để xác nhận Quý vị đồng ý với các điều khoản và điều kiện, sau đó nhấp vào Kết nối

Sau khi Quý vị đồng ý với bản thỏa thuận, nhà cung cấp công cụ quản lý kênh mới sẽ nhận được email có chứa thông tin của Quý vị và yêu cầu kết nối. Sau khi nhận được email này, họ sẽ bắt đầu thực hiện các bước kết nối và cài đặt cần thiết. Nếu Quý vị thay đổi nhà cung cấp, Quý vị sẽ được duy trì kết nối với công cụ quản lý kênh cũ của mình cho đến khi quá trình chuyển đổi hoàn tất.

Mặc định, kết nối với công cụ quản lý kênh mới của Quý vị sẽ được tự động hoàn tất sau khi họ xác nhận mọi thứ đã sẵn sàng. Nếu Quý vị muốn tự mình hoàn tất kết nối sau khi nhà cung cấp công cụ quản lý kênh mới xác nhận mọi thứ đã sẵn sàng, hãy chọn Không tự động kết nối tôi với nhà cung cấp và nhấp Lưu.

Nếu Quý vị chọn tự động hoàn tất kết nối, Quý vị sẽ nhận được thông báo trong hộp thư extranet sau khi điều này xảy ra và trạng thái kết nối sẽ chuyển thành đang hoạt động.

Nếu Quý vị đã chọn hoàn tất kết nối theo cách thủ công, Quý vị sẽ nhận được một email chứa đường dẫn mà Quý vị cần nhấp vào để thực hiện việc này. Nếu Quý vị thay đổi nhà cung cấp, kết nối công cụ quản lý kênh cũ sẽ bị hủy sau đó và kết nối mới sẽ được kích hoạt.


Thay đổi hoặc ngắt kết nối công cụ quản lý kênh

Với quy trình Chuyển đổi Nhanh (Quick Switch) của chúng tôi, Quý vị có thể đổi sang công cụ quản lý kênh mới mà không cần phải để chỗ nghỉ offline. Nếu Quý vị không áp dụng được các cách được mô tả dưới đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hộp thư extranet của Quý vị.

Thay vì hủy kết nối cũ ngay, Quý vị sẽ được duy trì kết nối cho đến khi quá trình chuyển sang công cụ quản lý kênh mới hoàn tất. Bằng cách đó, Quý vị sẽ không bỏ lỡ bất kỳ đặt phòng tiềm năng nào trong quá trình chuyển đổi.

Để thay đổi công cụ quản lý kênh, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Tài khoản và chọn Nhà cung cấp kết nối từ danh mục thả xuống
 3. Nhấp vào Chuyển sang công cụ quản lý kênh mới để bắt đầu quá trình Chuyển đổi Nhanh sang công cụ quản lý kênh mới (hãy đảm bảo Quý vị không hủy kết nối cũ của mình)
 4. Tìm kiếm và chọn một trong những nhà cung cấp công cụ quản lý kênh ưa thích hoặc được đề xuất của chúng tôi và thiết lập thỏa thuận với họ

Sau khi Quý vị đồng ý với bản thỏa thuận, nhà cung cấp công cụ quản lý kênh mới sẽ nhận được email có chứa thông tin của Quý vị và yêu cầu kết nối. Sau khi nhận được email này, họ sẽ bắt đầu thực hiện các bước kết nối và cài đặt cần thiết. Tương tự như trường hợp trước đó khi không sử dụng Chuyển đổi Nhanh, Quý vị sẽ được duy trì kết nối với công cụ quản lý kênh cũ cho đến khi quá trình chuyển đổi hoàn tất.

Mặc định, kết nối với công cụ quản lý kênh mới của Quý vị sẽ được tự động hoàn tất sau khi họ xác nhận mọi thứ đã sẵn sàng. Nếu Quý vị muốn tự mình hoàn tất kết nối sau khi nhà cung cấp công cụ quản lý kênh mới xác nhận mọi thứ đã sẵn sàng, hãy chọn Không tự động kết nối tôi với nhà cung cấp và nhấp Lưu.

Nếu Quý vị chọn tự động hoàn tất kết nối, Quý vị sẽ nhận được thông báo trong hộp thư extranet sau khi điều này xảy ra và trạng thái kết nối sẽ chuyển thành đang hoạt động.

Nếu Quý vị đã chọn hoàn tất kết nối theo cách thủ công, Quý vị sẽ nhận được một email chứa đường dẫn mà Quý vị cần nhấp vào để thực hiện việc này. Sau đó, kết nối công cụ quản lý kênh cũ sẽ bị hủy và kết nối mới sẽ được kích hoạt.

Đừng quên làm việc với nhà cung cấp công cụ quản lý kênh mới để cập nhật giá và tình trạng phòng trống trên extranet.


Ngắt kết nối với một công cụ quản lý kênh mà không cần kết nối với cái mới

Để ngắt kết nối công cụ quản lý kênh hiện tại mà không cần kết nối với cái mới, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Tài khoản và chọn Nhà cung cấp kết nối từ danh mục thả xuống
 3. Nhấp vào Hủy kích hoạt để hủy kết nối với công cụ quản lý kênh hiện tại của Quý vị

Sau khi hủy kết nối, tất cả cài đặt trước đó của Quý vị sẽ được thiết lập lại. Quý vị sẽ có thể tiếp tục quản lý giá, tình trạng phòng trống và đặt phòng theo cách thủ công.

Trước khi ngắt kết nối hoặc chuyển đổi, Quý vị nên xem lại bản thỏa thuận với nhà cung cấp công cụ quản lý kênh hiện tại. Có thể Quý vị cũng cần phải hủy kết nối trực tiếp với họ.

Nếu sau đó Quý vị quyết định kết nối với công cụ quản lý kênh khác, chỉ cần lặp lại các bước dưới mục Chọn công cụ quản lý kênh lần đầu.


Thay đổi công cụ quản lý kênh cho nhiều chỗ nghỉ

Với công cụ Chỉnh sửa đồng loạt trên extranet nhóm, Quý vị có thể thực hiện các tác vụ sau đây cho nhiều chỗ nghỉ cùng lúc:

 • Thay đổi công cụ quản lý kênh mà không cần để chỗ nghỉ offline
 • Kết nối với công cụ quản lý kênh mới nếu Quý vị chưa có

Nếu Quý vị muốn thay đổi công cụ quản lý kênh hoặc kết nối với công cụ quản lý kênh mới, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập extranet nhóm và nhấp vào Chỉnh sửa đồng loạt
 2. Trong Nhà cung cấp kết nối, tìm chủ đề Quản lý nhà cung cấp kết nối và nhấp vào Chọn chủ đề này
 3. Tìm công cụ quản lý kênh và nhấp vào Xem thêm chi tiết để xem các tính năng mà công cụ này hỗ trợ
 4. Nhấp vào Kết nối để yêu cầu kết nối với công cụ quản lý kênh đã chọn và chọn các tính năng Quý vị muốn tích hợp, sau đó nhấp vào Tiếp theo
 5. Chọn các chỗ nghỉ cụ thể mà Quý vị muốn kết nối với công cụ quản lý kênh mới, sau đó nhấp vào Kiểm tra và xác nhận thay đổi
 6. Xem lại các thay đổi Quý vị muốn thực hiện rồi nhấp vào Áp dụng thay đổi

Công cụ Chỉnh sửa đồng loạt hiện chỉ dành cho đối tác quản lý nhiều chỗ nghỉ có tài khoản extranet nhóm. Tìm hiểu thêm về việc đăng ký nhiều chỗ nghỉ.


Kiểm tra xem kết nối công cụ quản lý kênh có đang hoạt động hay không

Để kiểm tra trạng thái kết nối giữa công cụ quản lý kênh của Quý vị và nền tảng của chúng tôi, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Tài khoản
 3. Chọn Nhà cung cấp kết nối từ danh mục thả xuống

Sau khi hoàn thành bước 3, Quý vị sẽ thấy được kết nối công cụ quản lý kênh có đang hoạt động hay không, hoặc có cần thực hiện thêm các bước khác hay không.


Sử dụng trang Lỗi kết nối

Nếu Quý vị sử dụng công cụ quản lý kênh, trang Lỗi kết nối trong extranet sẽ cho Quý vị biết các lỗi liên quan đến tình trạng phòng trống.

Các lỗi này có thể xảy ra khi Quý vị cập nhật giá và Loại giá đang hoạt động trên công cụ quản lý kênh nhưng không hoạt động trên extranet.

Cách tìm trang Lỗi kết nối

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Giá & Tình trạng phòng trống
 3. Chọn Lỗi kết nối từ danh mục thả xuống

Nếu Quý vị không có công cụ quản lý kênh hoặc chỗ nghỉ của Quý vị không có bất kỳ lỗi nào liên quan đến tình trạng phòng trống, Quý vị sẽ không thấy lựa chọn này trong danh mục thả xuống. 

Tùy thuộc vào Giá phòng hoặc Loại giá đang hiển thị lỗi, Quý vị có thể thực hiện các bước sau:

 1. Nhấp vào Thêm loại phòng (hoặc giá) bị thiếu
 2. Kích hoạt Loại phòng hoặc Loại giá bị thiếu như bình thường
 3. Nhấp vào Đóng để đóng thông báo

Nếu chọn đóng thông báo, Quý vị cũng cần hủy kích hoạt Giá phòng hoặc Loại giá trong công cụ quản lý kênh. Kết quả là, các lựa chọn khác được cung cấp:

 • Có lẽ để sau: thông báo sẽ ở trạng thái im lặng cho đến khi lỗi xảy ra lần nữa
 • Tôi sẽ sửa lỗi này trên Nhà cung cấp của tôi: thông báo sẽ được đóng lại

Chúng tôi khuyến nghị khắc phục các lỗi này trong công cụ quản lý kênh của Quý vị. Quý vị có thể nhận diện các lỗi về Giá phòng và Loại giá thông qua công cụ quản lý kênh bằng cách tìm mã lỗi. Quý vị cũng sẽ tìm thấy các mã lỗi này ở trang Lỗi kết nối trong extranet.

Tìm hiểu các loại lỗi

 • Giá không hoạt động đối với một phòng hoặc căn: Quý vị có thể đang cập nhật tình trạng phòng trống cho phòng/căn với mức giá chưa được kích hoạt trong extranet cho phòng/căn cụ thể đó
 • Giá không tồn tại đối với một phòng hoặc căn: Quý vị có thể đang cập nhật tình trạng phòng trống cho phòng/căn với mức giá không tồn tại cho phòng/căn cụ thể đó

Bài viết này có hữu ích không?