Đồng bộ extranet và công cụ quản lý kênh

Cập nhật 9 tháng trước | 3 phút đọc
Lưu

Quý vị cần đồng bộ extranet và công cụ quản lý kênh để đảm bảo luôn thấy thông tin mới nhất và tránh nguy cơ quá tải đặt phòng.


Các nội dung trong bài viết này:


Đồng bộ giá giữa extranet và công cụ quản lý kênh

Nếu Quý vị nhận thấy sự khác biệt giữa giá trên extranet và công cụ quản lý kênh, vui lòng làm theo các bước sau:

  • Kiểm tra xem Quý vị có áp dụng ưu đãi trên loại giá cụ thể đó hay không, đây có thể là nguyên nhân khiến giá bị chênh lệch.
  • Hãy thử làm mới nếu công cụ quản lý kênh của Quý vị có tùy chọn này. Có thể mất đến 5 phút để hệ thống xử lý và đồng bộ các thay đổi.
  • Kiểm tra xem tất cả các phòng/căn và giá của Quý vị có được liên kết giữa extranet và hệ thống quản lý chỗ nghỉ (Property Management System - PMS) hay chưa. Có thể Quý vị cần tự cập nhật một số thông tin.
  • Nếu số lượng phòng/căn đã đặt trên PMS khác với thông tin đặt phòng trên extranet, vui lòng liên hệ với phía công cụ quản lý kênh.

Nếu cần hỗ trợ thêm, Quý vị nên liên hệ với bên công cụ quản lý kênh.


Đặt phòng bị thiếu

Đặt phòng có trong extranet có thể không xuất hiện trên hệ thống của Nhà cung cấp kết nối vì các nguyên nhân sau:

  • Đặt phòng bao gồm các loại phòng/căn hoặc giá chưa được liên kết với các loại phòng/căn liên quan trên hệ thống của Nhà cung cấp kết nối
  • Vấn đề kỹ thuật trong quá trình xử lý đặt phòng

Nếu đặt phòng xuất hiện trong công cụ quản lý kênh nhưng không có trong extranet, hãy kiểm tra xem những đặt phòng này có đến từ nền tảng của chúng tôi hay không. Hãy liên hệ với phía công cụ quản lý kênh nếu Quý vị cảm thấy không chắc chắn.


Nhận email về các đặt phòng bị thiếu

Chúng tôi luôn gửi email cho Quý vị để thông báo khi có sự cố khi thêm đặt phòng vào hệ thống của Nhà cung cấp kết nối. Vui lòng làm theo các bước sau để đảm bảo rằng thông tin liên hệ của Quý vị luôn chính xác:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấp vào Tài khoản rồi chọn Thông tin liên hệ
  3. Nhấp vào Chỉnh sửa nếu thông tin liên hệ của Quý vị chưa được cập nhật
  4. Nhấp vào Lưu thay đổi

Nếu thông tin liên hệ của Quý vị là chính xác nhưng Quý vị không nhận được email về các đơn đặt bị thiếu, hãy liên hệ với phía công cụ quản lý kênh để được trợ giúp -- đặc biệt nếu việc này xảy ra thường xuyên. Họ có thể kiểm tra xem hệ thống đã nhận được đặt phòng từ chúng tôi hay chưa.

Chúng tôi luôn gửi cho Quý vị thông tin đặt phòng khi khách đặt chỗ nghỉ trên nền tảng của chúng tôi. Quý vị có thể tìm thấy thông tin này trong phần Đặt phòng trên extranet.

Bài viết này có hữu ích không?