Thu tiền từ Thẻ tín dụng ảo thông qua Hệ thống quản lý chỗ nghỉ hoặc Công cụ quản lý kênh

Cập nhật 1 năm trước | 2 phút đọc
Lưu

Chúng tôi đã cải thiện quy trình thanh toán online để đưa các thông tin của Thẻ tín dụng ảo (VCC) như ngày kích hoạt, ngày hết hạn và số dư thẻ lên Hệ thống quản lý chỗ nghỉ (PMS) và Công cụ quản lý kênh của Quý vị. Điều này được thực hiện bằng cách tích hợp gói VCC Payments Clarity Package của chúng tôi, giúp tiết kiệm thời gian và công sức dành cho việc quản lý các khoản thanh toán của khách và giảm rủi ro ủy quyền không thành công.


Các nội dung trong bài viết này

  1. Truy cập thông tin thẻ VCC
  2. Cách PMS hoặc Công cụ quản lý kênh hiển thị chi tiết thẻ VCC

Truy cập thông tin thẻ VCC

Quý vị có thể xem thông tin thẻ VCC ở trang đặt phòng của PMS hoặc Công cụ quản lý kênh của mình. Kiểm tra phần “Status” (Trạng thái) và tìm dòng “Paid Online” (Đã trả online) để xem chi tiết thẻ VCC. Nếu PMS hoặc Công cụ quản lý kênh của Quý vị đã tích hợp gói VCC Payments Clarity Package, Quý vị sẽ có thể xem thông tin sau đây:

  • Ngày kích hoạt của thẻ VCC, để Quý vị biết khi nào có thể bắt đầu thu tiền từ thẻ VCC
  • Số dư hiện tại của thẻ VCC, để Quý vị biết khoản tiền chính xác cần thu
  • Ngày hết hạn của thẻ VCC, để Quý vị có thể tránh thu tiền từ thẻ hết hạn
  • Chi tiết giá của tất cả các khoản thu, bao gồm thuế và phí bổ sung như phí dọn dẹp, phí resort và phí dịch vụ, cũng như các khoản phí khác không bao gồm trong thẻ VCC

Cách PMS hoặc Công cụ quản lý kênh hiển thị chi tiết thẻ VCC

Dưới đây là hình minh họa cách chi tiết thẻ VCC được hiển thị trên PMS hoặc Công cụ quản lý kênh của Quý vị nếu có tích hợp gói VCC Payments Clarity Package:

 

VCC

Nếu Quý vị không thể thấy thông tin này trong hệ thống của mình, vui lòng liên hệ với PMS hoặc Công cụ quản lý kênh của Quý vị để yêu cầu tích hợp gói VCC Payments Clarity Package. Họ sẽ cần triển khai gói này để Quý vị có thể truy cập chi tiết thẻ VCC của mình.

Nếu PMS hoặc Công cụ quản lý kênh của Quý vị không có tích hợp gói Payments Clarity Package, Quý vị vẫn có thể xem một số thông tin của thẻ VCC. Dưới đây là hình minh họa cách thẻ hiển thị nếu không có tích hợp:

 

Reservation1

 

Quý vị cũng có thể xem chi tiết thẻ VCC trên extranet. Xem qua bài viết này để biết cách truy cập thông tin thẻ.

Bài viết này có hữu ích không?