Quản lý tình trạng phòng trống qua Nhà cung cấp kết nối

Cập nhật 1 năm trước | 3 phút đọc
Lưu

Tải đủ lượng phòng trống trên nền tảng của chúng tôi có thể giúp Quý vị xuất hiện trong nhiều lượt tìm kiếm nhất có thể, cũng là yếu tố cần thiết để Quý vị nhận được nhiều đặt phòng hơn. Quý vị nên tải giá và tình trạng phòng trống cho ít nhất hai năm tới – hoặc khoảng thời gian tối đa mà Nhà cung cấp kết nối cho phép – ngay cả khi Quý vị dự định sẽ cập nhật lại sau.


Có gì trong bài viết này?


Cập nhật tình trạng phòng trống dưới dạng đối tác được kết nối

Nếu Quý vị làm việc với Nhà cung cấp kết nối, Quý vị luôn cần sử dụng phần mềm của họ để cập nhật tình trạng phòng trống của chỗ nghỉ trên nền tảng của chúng tôi. Điều này là vì dữ liệu từ nhà cung cấp thường sẽ ghi đè lên bất kỳ thay đổi nào mà Quý vị thực hiện từ lịch trên extranet hoặc Pulse của Booking.com cho tình trạng phòng trống.

Để đảm bảo khách hàng tiềm năng luôn thấy thông tin mới nhất, Quý vị nên điều chỉnh phòng, loại giá, giá và giới hạn trên nền tảng của Nhà cung cấp kết nối. Nếu muốn đóng một phòng trên Booking.com, Quý vị cũng nên thực hiện việc này thông qua nền tảng của nhà cung cấp.


Tối ưu tình trạng phòng trống qua các cơ hội có sẵn

Chiến lược phòng phù hợp có thể ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất của chỗ nghỉ trên nền tảng của chúng tôi. Để giúp Quý vị tối ưu tình trạng phòng trống, chúng tôi thường xuyên đưa ra các lời khuyên thực tiễn, dành riêng cho Quý vị (gọi là “cơ hội”), giúp tăng cường khả năng hiển thị chỗ nghỉ. Những cơ hội này được dựa trên các thông tin như ngày nào phòng mở bán và khách có thể đặt, cũng như những ngày cuối cùng Quý vị có tải giá và phòng trống.

Quý vị có thể thấy các cơ hội trên cả extranet của Booking.com và nền tảng của Nhà cung cấp kết nối. Riêng việc cập nhật tình trạng phòng trống, hãy đảm bảo rằng Quý vị áp dụng các cơ hội thông qua nền tảng của nhà cung cấp, chứ không phải trên extranet. Đọc bài viết này để tìm hiểu thêm về việc tối ưu tình trạng phòng trống thông qua các cơ hội.

Đọc bài viết này nếu Quý vị muốn tìm hiểu thêm về cách mà giá và tình trạng phòng trống có thể mang lại nhiều đặt phòng hơn. Để tìm hiểu thêm về cách mà tình trạng phòng trống có thể giúp Quý vị phục hồi trong khoảng thời gian ít đặt phòng, hãy đọc hướng dẫn này.

Bài viết này có hữu ích không?