Tìm hiểu về các mô hình giá theo số lượng khách

Cập nhật 1 năm trước | 4 phút đọc
Lưu

Giá theo số lượng khách là chiến lược về giá cho phép Quý vị cài đặt các mức giá khác nhau cho cùng một phòng/căn, dựa trên số lượng khách lưu trú trong phòng/căn đó. Các mô hình định giá khác nhau tùy theo số khách có thể giúp tăng lượt đặt phòng nhờ có cách tiếp cận khách phù hợp về mặt giá cả, qua đó thu hút thêm nhiều đối tượng khách tiềm năng. Nếu quan tâm đến việc thiết lập giá theo số lượng khách, Quý vị có thể cài đặt thông qua nhà cung cấp kết nối của mình, theo giải thích ở đây.


Chọn mô hình giá theo số lượng khách

Để áp dụng giá theo số lượng khách cho chỗ nghỉ, Quý vị cần sử dụng một trong ba mô hình giá bên dưới:

Mô hình điều chỉnh giá tự động

Trong mô hình này, giá tiêu chuẩn hiện tại của Quý vị sẽ trở thành giá cho số khách tối đa của một phòng và giá cho số lượng khách cụ thể sẽ được tính bằng cách giảm đi mức tiền tương ứng. Các mức giảm có thể theo tỉ lệ phần trăm hoặc số tiền cố định.

Dưới đây là một ví dụ về phòng 3 người có mô hình điều chỉnh giá tự động:

 • Giá cơ bản cho 3 khách (số khách tối đa): 100 EUR
 • Mức giảm giá khi giảm đi một khách: 5%
 • Giá cho 2 khách với mức giảm 5%: 95 EUR
 • Giá cho 1 khách với mức giảm 10% (5% + 5%): 90 EUR

Mô hình giá cố định cho từng số khách cụ thể

Với mô hình này, Quý vị có thể đặt các mức giá khác nhau cho phòng/căn dựa trên số lượng khách lưu trú. 

Quý vị có thể ấn định một mức giá cụ thể cho mỗi tổ hợp loại phòng, ngày lưu trú và số lượng khách. Khác với mô hình điều chỉnh giá tự động, Quý vị không phải xác định mức giảm giá dựa trên giá tiêu chuẩn mà có thể đưa ra mức giá cố định cho từng số khách cụ thể.

Dưới đây là một ví dụ về phòng 3 người có mô hình giá cố định cho từng số khách cụ thể:

 • Giá cho 3 khách (số khách tối đa): 150 EUR
 • Giá cho 2 khách: 140 EUR
 • Giá cho 1 khách: 130 EUR

Quý vị có thể chọn ngày nào áp dụng giá cố định cho từng số khách cụ thể và ngày nào thì không. 

Mô hình giá theo độ dài lưu trú

Mô hình giá theo độ dài lưu trú cho phép Quý vị thiết lập các mức giá khi số khách lưu trú giảm và hạ mức giá mỗi đêm cho thời gian lưu trú dài hơn. Quý vị có thể thiết lập giá cho 729 ngày tiếp theo. Để sử dụng mô hình này, Quý vị cần ấn định ngày nhận phòng, số lượng khách và mức giá tương ứng với số đêm cụ thể.

Ví dụ: Quý vị có thể giảm 5 EUR cho giá hằng ngày khi giảm đi mỗi khách hoặc cho mỗi 5 ngày khách ở thêm.

Dưới đây là một ví dụ về phòng 3 người, trường hợp có 3 khách lưu trú: 

 • 100 EUR cho thời gian lưu trú 1–5 ngày
 • 100 EUR - 5 EUR = 95 EUR cho thời gian lưu trú từ 6–10 ngày 
 • 100 EUR - 10 EUR = 90 EUR cho thời gian lưu trú dài hơn 10 ngày

Dưới đây là các mức giá cho cùng một phòng với mức giảm 5 EUR khi số khách giảm đi (trường hợp có 2 khách lưu trú):

 • 100 EUR - 5 EUR = 95 EUR cho thời gian lưu trú 1–5 ngày
 • 100 EUR - 5 EUR - 5 EUR = 90 EUR cho thời gian lưu trú 6–10 ngày  
 • 100 EUR - 5 EUR - 10 EUR = 85 EUR cho thời gian lưu trú dài hơn 10 ngày

Dưới đây là các mức giá cho cùng một phòng với mức giảm 10 EUR khi số khách giảm đi (trường hợp có 1 khách lưu trú):

 • 100 EUR - 10 EUR = 90 EUR cho thời gian lưu trú 1–5 ngày
 • 100 EUR - 10 EUR - 5 EUR = 85 EUR cho thời gian lưu trú 6–10 ngày  
 • 100 EUR - 10 EUR - 10 EUR = 80 EUR cho thời gian lưu trú dài hơn 10 ngày

Nếu Quý vị quan tâm đến việc thiết lập giá theo số lượng khách trên extranet, vui lòng tham khảo bài viết này.

Bài viết này có hữu ích không?