Góp ý và hỗ trợ kỹ thuật

Tìm hiểu làm sao để góp ý cho chúng tôi về trải nghiệm làm đối tác Booking.com của Quý vị cũng như cần gọi cho ai khi Quý vị có vấn đề kỹ thuật cần được giải quyết.

Trợ-giúp
Góp ý và hỗ trợ kỹ thuật
Kể từ ngày 20/11/2019, chúng tôi sẽ không thể hỗ trợ người dùng Internet Explorer 10 nữa. Nếu Quý vị vẫn đang truy cập extranet Booking.com bằng trình duyệt web
Trợ-giúp
Góp ý và hỗ trợ kỹ thuật
Nếu Quý vị là đối tác và muốn trao đổi thông tin với chúng tôi, Quý vị nên gửi tin nhắn qua thanh "Inbox": Nhấp vào "Tạo thư mới" và chọn tiêu đề có liên quan