Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Giá và Tình trạng phòng trống

Tìm hiểu cách quản lý và cập nhật giá và lịch phòng trống của Quý vị trong extranet Booking.com hoặc ứng dụng Pulse để tránh bị quá tải đặt phòng và có thể tăng doanh thu.