Giới thiệu cẩm nang cho một mùa hè sôi động hơn

Chúng tôi chia sẻ thông tin dựa trên phân tích dữ liệu về khách du lịch tìm kiếm và đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi, cũng như các giải pháp để giúp Quý vị đáp ứng nhu cầu của những khách này. Tìm hiểu xem Quý vị có thể tận dụng các thông tin này như thế nào để nắm bắt nhu cầu mới.

Bắt đầu

Giá và Tình trạng phòng trống

Tìm hiểu cách quản lý và cập nhật giá và lịch phòng trống của Quý vị trong extranet Booking.com hoặc ứng dụng Pulse để tránh bị quá tải đặt phòng và có thể tăng doanh thu.