Ưu Đãi Bí Mật là gì?

Đã cập nhật 1 tháng trước
Lưu bài viết

Ưu Đãi Bí Mật là khuyến mãi độc quyền dành riêng cho thành viên và chỉ áp dụng cho những người có tài khoản Booking.com hoặc đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Điều này có nghĩa là Quý vị có thể sử dụng Ưu Đãi Bí Mật để nhắm đến một đối tượng khách cụ thể đang hoạt động và tương tác trên nền tảng của chúng tôi nhiều hơn những người dùng khác.

Chúng tôi sử dụng huy hiệu “Ưu Đãi Bí Mật” để giúp khách nhận diện các khuyến mãi này trên nền tảng của mình. Tuy các khuyến mãi này chỉ áp dụng giới hạn cho một nhóm người dùng, nhưng nhóm đó hiện có hơn 75 triệu người.

Thật dễ dàng để thiết lập Ưu Đãi Bí Mật – tất cả những gì Quý vị cần thực hiện là chọn “chỉ có thành viên và người đăng ký nhận bản tin” làm đối tượng áp dụng khi thiết lập Ưu Đãi Cơ Bản, Ưu Đãi Khách Đặt Sớm hoặc Ưu Đãi Phút Chót.

Để Quý vị có thể tiếp cận đủ lượng khách trong khi vẫn nhắm đến một đối tượng khách giới hạn, trong hầu hết trường hợp, chúng tôi đề xuất Quý vị nên sử dụng tùy chọn Ưu Đãi Cơ Bản để thiết lập Ưu Đãi Bí Mật của mình. Để tìm hiểu thêm về cách thiết lập ưu đãi và khuyến mãi, hãy xem bài viết này.

Thiết lập Ưu Đãi Bí Mật ngay  

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Hồ sơ Partner Hub đã được cập nhật

Quý vị có biết giờ đây Quý vị có thể tạo thư viện nội dung cá nhân cho riêng mình? Đăng nhập vào Hub để lưu nội dung cho những lúc Quý vị cần.

Sign in to view profile