“Lựa Chọn Thông Minh” là gì?

“Lựa Chọn Thông Minh” là cách chúng tôi làm nổi bật những mức giá đáng giá tiền cho khách, được dựa trên các dữ liệu so sánh và hoàn toàn tự động. Từ đó, Quý vị có thể trở nên nổi bật với khách hơn mà không cần phải làm gì thêm.

Khi chúng tôi nghiên cứu các mức giá được cung cấp ở một điểm đến nào đó, chúng tôi nhìn vào chất lượng và giá. Chúng tôi phân tích khách hàng đang tìm gì và đối thủ đang cung cấp gì, và dựa vào những dữ liệu này, chúng tôi có thể xác định giá Quý vị đang cung cấp có đáng giá tiền hay không.

Quý vị sẽ thấy những mức giá đáng giá tiền này được đánh dấu trong kết quả tìm kiếm trên Booking.com và trong trang chỗ nghỉ Quý vị với biểu tượng “bóng đèn” — giúp khách hàng nhận biết rõ rằng họ đã tìm được một ưu đãi tuyệt vời.