Cập nhật loại giá trên ứng dụng Pulse

Đã cập nhật 1 tháng trước | 7 phút đọc
Lưu bài viết

Bài viết này sẽ hướng dẫn Quý vị cách dễ dàng cập nhật các loại giá và mức giá trên Pulse cho một ngày hoặc nhiều ngày.

Xin lưu ý: Chúng tôi đã ra mắt lịch mới trên ứng dụng Pulse vào tháng 9/2020. Một số đối tác đã được chuyển vào lịch mới, các đối tác còn lại sẽ sớm được chuyển vào. Dưới đây là hướng dẫn để giúp Quý vị cập nhật tình trạng phòng trống cho cả phiên bản cũ và mới.

Ảnh
Old Pulse calendar

 

Lịch cũ

 

Ảnh
New Pulse calendar

 

Lịch mới


Mục lục:

Lịch cũ

Lịch mới


Lịch cũ

Quý vị có thể cập nhật giá cho một hoặc nhiều ngày trên Pulse. Hãy xem các bước dưới đây để áp dụng cho các phiên bản iOS và Android của ứng dụng.

iOS

Để thực hiện một thay đổi duy nhất cho một ngày cụ thể:

 1. Vào mục Tình trạng phòng trống và chọn ngày Quý vị muốn cập nhật
 2. Kéo xuống để xem tất cả loại phòng của Quý vị
 3. Tìm loại phòng Quý vị muốn cập nhật và nhấp vào đó
 4. Một trang sẽ xuất hiện, có hiển thị lịch và các loại giá của Quý vị cho phòng cụ thể đó
 5. Tìm loại giá mà Quý vị muốn sửa đổi và nhấp vào trường màu xám. Điều chỉnh giá cho phù hợp
 6. Khi Quý vị hoàn tất, hãy nhấp vào nút Lưu ở cuối màn hình
 7. Một dấu tích màu xanh lá sẽ hiển thị để xác nhận rằng quy trình đã hoàn tất

Để thực hiện thay đổi cho nhiều ngày:

 1. Đi đến mục Tình trạng phòng trống và nhấp vào Chỉnh sửa nhiều ngày trong phần lịch
 2. Chọn phạm vi ngày Quý vị muốn cập nhật và nhấp vào Giá và giới hạn
 3. Chọn chỗ nghỉ Quý vị muốn sửa đổi giá (trong trường hợp Quý vị có nhiều chỗ nghỉ)
 4. Chọn loại phòng và kéo xuống để xem tất cả loại giá của Quý vị
 5. Tìm loại giá mà Quý vị muốn sửa đổi và nhấp vào trường màu xám. Điều chỉnh giá cho phù hợp
 6. Khi Quý vị hoàn tất, hãy nhấp vào nút Lưu ở cuối màn hình
 7. Một dấu tích màu xanh lá sẽ hiển thị để xác nhận rằng quy trình đã hoàn tất

Android

Để thực hiện một thay đổi duy nhất cho một ngày cụ thể:

 1. Nhấp vào biểu tượng Lịch và chọn ngày Quý vị muốn cập nhật
 2. Kéo xuống để xem tất cả loại phòng của Quý vị
 3. Tìm phòng Quý vị muốn cập nhật và nhấp vào Giá và giới hạn
 4. Một trang sẽ xuất hiện, có hiển thị lịch và các loại giá của Quý vị cho phòng cụ thể đó
 5. Tìm loại giá mà Quý vị muốn sửa đổi và nhấp vào trường loại tiền tệ. Điều chỉnh giá cho phù hợp
 6. Khi Quý vị hoàn tất, hãy nhấp vào nút dấu tích ở đầu màn hình
 7. Một dấu tích màu xanh lá sẽ hiển thị để xác nhận rằng quy trình đã hoàn tất

Để thực hiện thay đổi cho nhiều ngày:

 1. Nhấp vào biểu tượng Lịch
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa nhiều ngày bên dưới lịch
 3. Chọn phạm vi ngày Quý vị muốn cập nhật và nhấp vào Giá và giới hạn
 4. Chọn chỗ nghỉ Quý vị muốn sửa đổi giá (trong trường hợp Quý vị có nhiều chỗ nghỉ)
 5. Tìm loại giá mà Quý vị muốn sửa đổi và nhấp vào trường loại tiền tệ. Điều chỉnh giá cho phù hợp
 6. Khi Quý vị hoàn tất, hãy nhấp vào nút dấu tích ở đầu màn hình
 7. Một dấu tích màu xanh lá sẽ hiển thị để xác nhận rằng quy trình đã hoàn tất

Lịch mới

Cho một ngày:

 1. Mở ứng dụng Pulse trên thiết bị iOS hoặc Android của Quý vị
 2. Vào mục tình trạng phòng trống
 3. Nếu Quý vị có một loại phòng, hãy đi thẳng đến bước 6

  Nếu Quý vị có nhiều loại phòng, hãy đi đến bước 5

  Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ, hãy đi đến bước tiếp theo

 4. Nhấn vào chỗ nghỉ mà Quý vị muốn cập nhật
 5. Nếu Quý vị đang xem ngày theo dạng lịch, trước tiên hãy chọn loại phòng mà Quý vị muốn quản lý bằng cách nhấp vào lịch của loại phòng đó

  Nếu Quý vị đang xem ngày theo dạng liệt kê, sắp xếp theo thứ tự ngày tháng, hãy kéo xuống đến ngày Quý vị muốn chỉnh sửa và sau đó nhấp vào loại phòng muốn cập nhật

 6. Nhấp vào ngày Quý vị muốn cập nhật
 7. Kéo xuống để xem tất cả loại giá và mức giá của Quý vị
 8. Nếu Quý vị muốn mở hoặc đóng một loại giá, hãy nhấp vào ô bên cạnh loại giá đó. Nếu không tích chọn ô đó, loại giá của Quý vị sẽ không có hiệu lực. Nếu tích chọn ô đó, loại giá của Quý vị sẽ có hiệu lực
 9. Nếu Quý vị muốn thay đổi giá, hãy nhấp vào ô nhập văn bản trong phần giá và nhập giá Quý vị muốn thiết lập
 10. Khi Quý vị hoàn tất:

  Nếu Quý vị dùng iOS, hãy nhấp vào nút Lưu ở cuối màn hình để lưu lại thay đổi. Nếu Quý vị không muốn áp dụng thay đổi, hãy nhấn Cài lại

  Nếu Quý vị dùng Android, hãy nhấp vào dấu tích ở góc trên cùng bên phải của màn hình để lưu thay đổi. Nếu Quý vị không muốn áp dụng thay đổi, hãy nhấp vào mũi tên ở góc trên cùng bên trái của màn hình và sau đó nhấp vào Huỷ


Cho nhiều ngày:

 1. Mở ứng dụng Pulse trên thiết bị iOS hoặc Android của Quý vị
 2. Vào mục tình trạng phòng trống
 3. Nếu Quý vị có một loại phòng, hãy đi thẳng đến bước 6

  Nếu Quý vị có nhiều loại phòng, hãy đi thẳng đến bước 5

  Nếu Quý vị có nhiều chỗ nghỉ, hãy đi đến bước tiếp theo

 4. Nhấn vào chỗ nghỉ mà Quý vị muốn cập nhật
 5. Nếu Quý vị đang xem ngày theo dạng lịch, trước tiên hãy chọn loại phòng mà Quý vị muốn quản lý bằng cách nhấp vào lịch của loại phòng đó

  Nếu Quý vị đang xem ngày theo dạng liệt kê, sắp xếp theo thứ tự ngày tháng, hãy kéo xuống đến ngày Quý vị muốn chỉnh sửa và sau đó nhấp vào loại phòng muốn cập nhật

 6. Nhấp vào Chỉnh sửa nhiều ngày
 7. Chọn phạm vi ngày mà Quý vị muốn thực hiện thay đổi
 8. Nhấp vào Giá và giới hạn
 9. Nếu Quý vị muốn mở hoặc đóng một loại giá, hãy nhấp vào ô bên cạnh loại giá đó. Nếu không tích chọn ô đó, giá của Quý vị sẽ không có hiệu lực. Nếu tích chọn ô đó, giá của Quý vị sẽ có hiệu lực
 10. Nếu Quý vị muốn thay đổi giá, hãy nhấp vào ô nhập văn bản trong phần giá và nhập giá Quý vị muốn thiết lập
 11. Khi Quý vị hoàn tất:

  nếu Quý vị đang dùng iOS, hãy nhấp vào nút Lưu ở cuối màn hình hoặc nếu Quý vị không muốn áp dụng thay đổi, hãy nhấn Cài lại

  Nếu Quý vị dùng Android, hãy nhấp vào dấu tích ở góc trên cùng bên phải của màn hình để lưu thay đổi. Nếu Quý vị không muốn áp dụng thay đổi, hãy nhấp vào mũi tên ở góc trên cùng bên trái của màn hình và sau đó nhấp vào Hủy hoặc nhấp vào Cài lại có hình mũi tên tròn ở góc trên cùng bên phải (bên cạnh dấu tích)

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Giải thưởng Traveller Review Awards

Tìm hiểu xem Quý vị có phải là người đạt giải năm nay hay không để nhận bộ giải thưởng mới được số hóa hoàn toàn.

Tải ngay