Cài đặt tính năng điều chỉnh giá tự động

Cập nhật 2 năm trước | 1 phút đọc
Lưu

Điều chỉnh giá tự động là một tính năng cho phép tự động cài đặt giá phòng với nhiều lựa chọn số lượng khách. Quý vị chỉ cần tạo một mức giá tiêu chuẩn cho số lượng khách mặc định hoặc số lượng khách tối đa của một phòng cụ thể. Hệ thống sau đó sẽ tự động điều chỉnh giá phòng khi số lượng khách tăng hoặc giảm bằng cách cộng hoặc trừ đi phần trăm giá tính trên mỗi người.

Nếu muốn giá phòng thay đổi tự động theo số lượng khách ở, trước tiên Quý vị phải kích hoạt tính năng được gọi là điều chỉnh giá tự động.

Nếu Quý vị không có tính năng này thì đội ngũ Dịch vụ Chỗ nghỉ của chúng tôi cần phải điều chỉnh cài đặt extranet của Quý vị trước. Quý vị có thể liên lạc qua số trung tâm hỗ trợ địa phương của mình.

Bài viết này có hữu ích không?