Cài đặt tính năng điều chỉnh giá tự động

Đã cập nhật 3 month trước | 2 phút đọc
Lưu

Điều chỉnh giá tự động là một cách dễ dàng để thiết lập mức giá cho các phòng với nhiều lựa chọn về số khách.

Quý vị chỉ cần tạo một mức giá tiêu chuẩn cho số lượng khách mặc định (base) hoặc số khách tối đa của một phòng nhất định. Sau đó, hệ thống sẽ tự động cộng hoặc trừ một tỉ lệ phần trăm trên mức giá cho mỗi khách khi số người tăng hoặc giảm.

Với cách này, Quý vị sẽ có thể kiểm soát mức giá tiêu chuẩn của mình mà không cần phải cập nhật giá một cách thủ công theo số lượng khách trong phòng.

Làm cách nào để cài đặt tính năng điều chỉnh giá tự động?

Nếu Quý vị muốn giá thay đổi tự động theo số khách trong phòng, trước tiên Quý vị phải kích hoạt tính năng điều chỉnh giá tự động.

Trong trường hợp Quý vị không có chức năng này, trước tiên, đội ngũ Dịch vụ Chỗ nghỉ của chúng tôi phải điều chỉnh cài đặt extranet của Quý vị. Quý vị có thể liên hệ tới số của trung tâm hỗ trợ địa phương của mình.

Is this article helpful?