Làm sao để tôi thêm một mức giá cho một hoặc nhiều loại phòng?

Đã cập nhật 1 year trước
Lưu

Để khách có thể thấy những phòng Quý vị đang mở bán trên Booking.com, việc tải giá cho từng phòng là rất quan trọng. Để làm vậy, Quý vị vui lòng kiểm tra xem extranet của mình trông giống với ảnh chụp màn hình nào dưới đây, sau đó làm theo những bước phù hợp.

                    

 


Lựa chọn 1: Chế độ xem lịch theo danh sách

Nếu Quý vị đang sử dụng Chế độ xem lịch theo danh sách, vui lòng làm theo những bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet và chọn "Lịch" trong mục "Giá & tình trạng phòng trống".
 2. Tìm phòng/đơn vị phòng và loại giá mà Quý vị muốn chỉnh sửa giá.
 3. Quý vị có thể thêm hoặc cập nhật giá bằng cách rê chuột vào cuối một ô trong "Dòng loại giá". Lúc này, một ô màu trắng sẽ xuất hiện - Quý vị hãy nhấp vào đó. Chỉ cần đơn giản thay đổi giá trị trong ô màu trắng và nhấn "Enter" để thay đổi được lưu tự động.  

  Mẹo: Quý vị cũng có thể tạo Thay đổi nhiều mục cùng lúc cho Tình trạng phòng trống, Các giới hạn và Tình trạng phòng.

  • Để tạo thay đổi cho nhiều ngày cùng một lúc, hãy click vào một ô và kéo vòng tròn màu xanh dương trong góc ô qua trái hoặc phải để chọn nhiều ngày. Một ô pop-up sẽ hiện ra để Quý vị có thể thêm giá cho những ngày này. Nhấp vào "Lưu" để lưu thay đổi.
  • Để thay đổi 1 hoặc nhiều tháng trong tương lai, hãy chọn "Chỉnh sửa nhiều mục". Một bảng sẽ hiện ra ở phía bên phải màn hình. Hãy chọn những ngày mà Quý vị muốn thay đổi giá, sau đó nhấp vào ô "Giá". Chọn loại giá và nhập giá trị trong ô màu trắng ngay kế bên. Nhấp nút "Lưu thay đổi" khi Quý vị hoàn tất.
 4. Lặp lại những bước này cho từng loại giá phù hợp và những loại phòng có liên quan.

Lựa chọn 2: Chế độ xem lịch theo tháng

Nếu Quý vị đang dùng Chế độ xem lịch theo tháng, vui lòng làm theo những bước sau:

 1. Trong mục "Giá & tình trạng phòng trống" hoặc mục "Lịch và Giá", chọn "Lịch" (hoặc tên phòng phù hợp)
 2. Chọn "Ngày bắt đầu" và "Ngày kết thúc" để chọn những ngày mà Quý vị sẽ thêm
 3. Quý vị có thể chọn ngày kết thúc trong lịch, hoặc đánh dấu vào ô "Không có ngày kết thúc" trong mục "Lựa chọn ngày nâng cao".
 4. Nhấp vào "Giá" và nhập giá trị vào
 5. Chọn "Lưu"
 6. Lặp lại những bước này cho từng loại phòng

Is this article helpful?