Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Làm sao để thêm, mở, đóng và xóa phòng hoặc căn?

Cập nhật 9 tháng trước
Lưu

Quý vị có thể thực hiện các thay đổi đối với các phòng/căn khác nhau được hiển thị trên trang chỗ nghỉ – cũng như cài đặt tình trạng phòng trống – trong extranet. Điều quan trọng là Quý vị cần cập nhật thông tin này để tối đa hóa độ hiện diện của chỗ nghỉ, đồng thời tránh bị quá tải đặt phòng.

Có gì trong bài viết này?

1. Cách thêm phòng/căn cho chỗ nghỉ

2. Cách mở hoặc đóng phòng/căn

3. Cách xóa phòng/căn khỏi chỗ nghỉ
 


1. Cách thêm phòng/căn cho chỗ nghỉ

Dưới đây là cách thêm phòng/căn mới cho chỗ nghỉ trên nền tảng của chúng tôi:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Chỗ nghỉ, rồi chọn Chi tiết phòng hoặc Bố cục chỗ nghỉ
 3. Nhấp vào Tạo phòng mới, Tạo căn hộ mới hoặc Tạo chỗ nghỉ mới
 4. Nhập chi tiết của phòng/căn mới rồi nhấp vào Tiếp tục
 5. Trong phòng/căn mới, nhấp vào Tải ảnh lên hoặc biểu tượng máy ảnh và chọn ảnh để thêm vào

Chúng tôi sẽ thêm phòng/căn mới vào trang chỗ nghỉ của Quý vị ngay lập tức. Trước khi khách có thể đặt, Quý vị cần phải mở nhận đặt phòng bằng cách làm theo hướng dẫn trong phần tiếp theo của bài viết này.

 


2. Cách mở hoặc đóng phòng/căn

Việc này phụ thuộc vào giao diện lịch mà Quý vị sử dụng trong extranet. Nếu Quý vị không chắc mình đang xem lịch theo kiểu nào, hãy nhìn ảnh chụp màn hình bên dưới và làm theo hướng dẫn phù hợp với những gì Quý vị thấy trong extranet.

Để chuyển đổi giao diện, hãy nhấp vào danh sách thả xuống có hiển thị tên của giao diện đang được sử dụng, rồi nhấp chọn giao diện mà Quý vị muốn chuyển sang.

Lịch dạng liệt kê Lịch xem theo tháng
new_calendar_list_view_help
new_calendar_monthly_view

 

2.1. Cách mở hoặc đóng phòng/căn khi xem lịch ở dạng liệt kê

Nếu Quý vị xem lịch ở dạng liệt kê, đây là cách mở hoặc đóng phòng/căn để khách có thể đặt vào những ngày cụ thể:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Giá & Tình trạng phòng trống, rồi chọn Lịch
 3. Các ngày có màu xanh lá nghĩa là đang mở và khách có thể đặt, còn các ngày có màu đỏ nghĩa là đang đóng và khách không thể đặt. Nhấp vào ô Trạng thái phòng cho ngày và phòng/căn mà Quý vị muốn mở hoặc đóng.
 4. Ô này sẽ đổi màu khi trạng thái được cập nhật. Nếu Quý vị không thể mở hoặc đóng phòng/căn, một cửa sổ sẽ bật lên, cung cấp thêm thông tin chi tiết. Làm theo hướng dẫn trong cửa sổ này, rồi nhấp Lưu. Ô sẽ đổi màu để xác nhận trạng thái đã được cập nhật.

Quý vị cũng có thể sử dụng tính năng chỉnh sửa đồng loạt để mở hoặc đóng nhanh một phòng/căn trong thời gian dài hơn. Cách làm như sau:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Giá & Tình trạng phòng trống, rồi chọn Lịch
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa đồng loạt kế bên phòng/căn muốn mở hoặc đóng
 4. Nhập ngày Quý vị muốn mở hoặc đóng phòng/căn
 5. Nhấp vào Trạng thái phòng, rồi chọn Mở phòng hoặc Đóng phòng
 6. Nhấp vào Lưu thay đổi, rồi nhấp vào X để thoát màn hình Chỉnh sửa đồng loạt

Nếu có phòng/căn không thể đặt được vào một ngày cụ thể và Quý vị muốn tìm hiểu lý do, hãy kiểm tra xem nhãn nào trong số này đang được hiển thị trong ô Trạng thái phòng trên lịch:

 • Đã đóng – Quý vị đã đóng phòng/căn này theo cách thủ công
 • Không có phòng – Quý vị đã nhập “0” cho số lượng phòng có sẵn để bán
 • Đã bán hết – Quý vị đã bán hết các phòng/căn thuộc loại này mà Quý vị đã cài đặt
 • Thiếu giá – Quý vị chưa cài đặt giá nào cho phòng/căn này
 • Giá đã đóng – tất cả loại giá của Quý vị đều đang đóng hoặc không hoạt động
 • Bị nhiều giới hạn – do những vấn đề trên gộp lại nên khách không thể đặt phòng/căn của Quý vị

Để nhanh chóng giải quyết những vấn đề này và giúp Quý vị mở bán lại phòng/căn, hãy nhấp vào ô Trạng thái phòng, một cửa sổ sẽ bật lên kèm với nhiều thông tin hơn.

2.2. Cách mở hoặc đóng phòng/căn khi xem lịch theo tháng

Dưới đây là cách mở phòng/căn để khách có thể đặt nếu Quý vị sử dụng lịch xem theo tháng:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Giá & Tình trạng phòng trống, rồi chọn Lịch
 3. Trong danh sách thả xuống, nhấp vào phòng/căn muốn mở hoặc đóng
 4. Chọn ngày muốn mở và đóng phòng/căn này bằng cách kéo hai biểu tượng ba sọc trên lịch hoặc bằng cách nhập ngày vào ô Ngày bắt đầuNgày kết thúc
 5. Trong mục Mở hoặc đóng nhận đặt phòng, nhấp vào Mở hoặc Đóng
 6. Nhấp Lưu. Các ngày được chọn sẽ chuyển sang màu xanh lá trên lịch để xác nhận rằng các ngày đó hiện đang mở và khách có thể đặt, hoặc chuyển sang màu đỏ để xác nhận rằng các ngày đó hiện đã đóng và khách không thể đặt.

 


3. Cách xóa phòng/căn khỏi chỗ nghỉ

Nếu Quý vị đã thực hiện các thay đổi cho chỗ nghỉ và một số phòng/căn không còn mở bán, Quý vị có thể xóa chúng khỏi nền tảng của chúng tôi. Các bước cần làm sẽ phụ thuộc vào việc Quý vị có đặt phòng nào sắp tới cho phòng/căn đó hay không.

3.1. Cách xóa phòng/căn nếu không có đặt phòng nào sắp tới

Cách xóa phòng/căn nếu Quý vị không có đặt phòng nào sắp tới:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Chỗ nghỉ, rồi chọn Chi tiết phòng hoặc Bố cục chỗ nghỉ
 3. Bên dưới phòng/căn muốn xóa, nhấp vào Xóa
 4. Trong cửa sổ bật lên, nhấp OK

3.2. Cách xóa phòng/căn nếu có đặt phòng sắp tới

Nếu có đặt phòng sắp tới cho phòng/căn muốn xóa, Quý vị sẽ không thể xóa vĩnh viễn phòng/căn này cho đến khi các đặt phòng đó hoàn tất. Trong thời gian chờ đợi, đây là những việc cần làm để đảm bảo Quý vị không nhận thêm bất kỳ đặt phòng nào cho phòng/căn này:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Giá & Tình trạng phòng trống, rồi chọn Lịch
 3. Nếu Quý vị chưa xem lịch ở dạng liệt kê, hãy chuyển sang giao diện đó bằng cách nhấp vào danh sách thả xuống có hiển thị tên của giao diện đang được sử dụng, rồi nhấp chọn Xem dạng liệt kê
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa đồng loạt kế bên phòng/căn muốn đóng
 5. Trong ô Từ, hãy nhập ngày hôm nay; trong ô Đến và bao gồm, hãy nhập ngày cách ít nhất một vài ngày sau ngày trả phòng cuối cùng của các đặt phòng sắp tới cho phòng/căn này
 6. Nhấp vào Trạng thái phòng rồi nhấp Đóng phòng
 7. Nhấp vào Lưu thay đổi, rồi nhấp vào X để thoát màn hình Chỉnh sửa đồng loạt

Sau khi tất cả đặt phòng sắp tới cho phòng/căn này đã hoàn tất, Quý vị có thể xóa vĩnh viễn phòng/căn đó bằng cách làm theo các bước trong mục Cách xóa phòng/căn nếu không có đặt phòng nào sắp tới ở trên.

Nếu Quý vị cần xóa ngay lập tức và vĩnh viễn một phòng/căn dù có các đặt phòng sắp tới, những đặt phòng đó vẫn sẽ có hiệu lực và Quý vị cần phải tiếp đón những vị khách đó trong một phòng/căn có cùng tiêu chuẩn. Điều này sẽ giúp Quý vị đảm bảo rằng khách của mình có được trải nghiệm tốt trong thời gian lưu trú và điều đó thường đi đôi với việc Quý vị sẽ nhận được đánh giá tốt hơn từ những khách đó.

Bài viết này có hữu ích không?