Làm sao để thay đổi sức chứa khách tối đa cho từng phòng/đơn vị?

Đã cập nhật 10 tháng trước
Lưu

Nếu Quý vị muốn thay đổi số lượng khách có thể nghỉ trong một phòng, hoặc một đơn vị, Quý vị có thể làm như sau:

  1. Nhấp vào "Chỗ nghỉ" trên extranet và chọn "Bố cục chỗ nghỉ"/"Chi tiết phòng" (tùy thuộc vào loại chỗ nghỉ).
  2. Nhấp vào "Chỉnh sửa" bên dưới phòng hoặc đơn vị mà Quý vị cần cập nhật.
  3. Bên dưới "Tùy chọn giường", cập nhật số lượng khách phù hợp của mỗi phòng (hoặc nhà nghỉ/căn hộ/biệt thự, v.v.).
  4. Nhấp vào "Tiếp tục" để lưu.

Mẹo:

  • Cập nhật số lượng khách sẽ ảnh hưởng đến tất cả đặt phòng trong tương lai, vì thế Quý vị hãy nhớ kiểm tra các đặt phòng sắp tới và đảm bảo rằng Quý vị có tình trạng phòng trống chính xác.
  • Nếu sức chứa được cập nhật ảnh hưởng đến giá của phòng/đơn vị, xin hãy nhớ thay đổi giá cho phù hợp.
  • Xin lưu ý rằng giá hiển thị đối với một phòng/đơn vị cụ thể dựa vào tùy chọn giường Quý vị đã thêm vào.

Quý vị có thể thêm giá cho giường phụ trong mục "Chỗ nghỉ" trên extranet.

  1. Chọn "Chính sách", sau đó kéo xuống "Các chính sách khác".
  2. Ở mục "Trẻ em & giường phụ", hãy nhấp vào "Thay đổi/Thêm chi tiết" để chỉnh sửa giá giường bổ sung.
  3. Nhấp vào “Lưu” khi hoàn thành.

Bài viết này có hữu ích không?