Làm sao để thay đổi tên phòng hoặc thêm tên tùy chỉnh?

Đã cập nhật 6 month trước
Lưu

Chúng tôi cập nhật tên phòng khi có yêu cầu, theo danh sách tên phòng tiêu chuẩn của mình.

Tên phòng tiêu chuẩn giúp giữ thông tin rõ ràng cho khách và đảm bảo rằng tên nhất quán trên trang web – trong tất cả 43 ngôn ngữ mà chúng tôi sử dụng. Chúng tôi biết rằng những tên này cũng có thể giúp chuyển đổi thêm khách truy cập trang/trang web thành khách đặt phòng thực sự. Tính năng bổ sung và chi tiết đặc biệt có thể được mô tả trong phần mô tả phòng và chỗ nghỉ.

Để cập nhật tên phòng, Quý vị chỉ cần đăng nhập extranet của mình và làm theo các bước dưới đây:

  1. Đi đến thẻ "Chỗ nghỉ" và chọn "Bố cục chỗ nghỉ" hoặc "Chi tiết phòng", tùy thuộc vào tùy chọn xuất hiện cho chỗ nghỉ Quý vị.
  2. Nhấp vào "Chỉnh sửa" bên dưới phòng/căn mà Quý vị muốn thay đổi.
  3. Chọn ô thả xuống phù hợp theo các hạng mục sau đây để thực hiện thay đổi:
    • "Loại phòng" mô tả loại chỗ nghỉ cụ thể được cung cấp.
    • "Tên phòng" cho phép Quý vị chọn các loại tên tiêu chuẩn đã được dịch sang 42 ngôn ngữ khác, giúp duy trì tên rõ ràng và nhất quán trên Booking.com.
    • "Tên tùy chỉnh" cho phép Quý vị gắn thẻ một tên phòng tiêu chuẩn với tên riêng từ Quý vị, để Quý vị có thể dễ dàng nhận dạng trên extranet của mình. Điều này chỉ để tiện cho Quý vị tham khảo.
  4. Nhấp vào "Tiếp tục" để lưu thay đổi.

Nếu Quý vị cần sửa đổi tên phòng cho một phòng đã có đặt phòng trong tương lai, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua "Hộp thư" (chọn "Chi tiết chỗ nghỉ" làm chủ đề, sau đó chọn "Chi tiết phòng" làm tiêu đề).

Lưu ý quan trọng: Việc cập nhật "Tên phòng" hoặc "Loại phòng" sẽ có thể ảnh hưởng đến các lượt đặt phòng trong tương lai và chỗ nghỉ của khách. Vì thế, trước tiên, hãy nhớ kiểm tra các lượt đặt phòng sắp tới trước.

Khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào, hãy đảm bảo Quý vị đã tải giá và tình trạng phòng trống chính xác cho phòng đó. Quý vị cũng có thể liên hệ với đội ngũ trợ giúp đối tác tại địa phương để được hỗ trợ.

Để tiện tham khảo và để giúp quản lý phòng và đặt phòng, Quý vị có thể tạo các tên tùy chỉnh. Những tên tùy chỉnh này sẽ không hiển thị với khách đặt, nhưng Quý vị sẽ có thể xem tên tùy chỉnh (và tên phòng tiêu chuẩn tương ứng) trên extranet của mình.

Is this article helpful?