Làm sao để thay đổi tiện nghi cho một phòng/đơn vị?

Đã cập nhật 10 tháng trước
Lưu

Điều quan trọng là khách cần biết họ kỳ vọng điều gì khi đến chỗ nghỉ của Quý vị.

Nếu Quý vị muốn kiểm tra xem thông tin phòng Quý vị có cập nhật hay không, Quý vị có thể thực hiện như sau:

  1. Nhấp vào "Chỗ nghỉ" trên extranet và chọn "Tiện nghi phòng".
  2. Đối với mỗi tiện nghi phòng, đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu ô để hiển thị liệu tiện nghi đó áp dụng cho "Tất cả các phòng" hay chỉ "Một số phòng". Khi đó, Quý vị sẽ có thể chỉ rõ tiện nghi áp dụng cho những phòng nào.
  3. Nhấp vào nút "Lưu" khi Quý vị hoàn tất.

Bài viết này có hữu ích không?