Giới thiệu cẩm nang cho một mùa hè sôi động hơn

Chúng tôi chia sẻ thông tin dựa trên phân tích dữ liệu về khách du lịch tìm kiếm và đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi, cũng như các giải pháp để giúp Quý vị đáp ứng nhu cầu của những khách này. Tìm hiểu xem Quý vị có thể tận dụng các thông tin này như thế nào để nắm bắt nhu cầu mới.

Bắt đầu

Làm sao để thiết lập phòng tập thể cho các đặt phòng riêng?

Cập nhật 2 tháng trước
Lưu

Lưu ý: Bài viết này giải thích cách thiết lập phòng tập thể để khách có thể đặt riêng tại chỗ nghỉ. Nếu Quý vị muốn biết cách thiết lập các giường có thể đặt riêng trong phòng tập thể, vui lòng đọc bài viết này.

  1. Nhấp vào mục “Chỗ nghỉ” trong extranet và chọn “Chi tiết phòng”.
  2. Nhấp vào “Tạo phòng mới”
  3. Trong mục “Loại phòng”, chọn “Phòng tập thể” trong trình đơn thả xuống. Một banner màu xám sẽ xuất hiện, ghi: “Phòng tập thể: Khách có thể đặt toàn bộ phòng riêng với giường”.
  4. Trong mục “Tên phòng”, chọn loại phòng tập thể Quý vị muốn bán trong trình đơn thả xuống.
  5. Chọn số lượng phòng tập thể Quý vị muốn bán.
  6. Dưới mục “Lựa chọn giường”, chọn số lượng khách tối đa có thể ngủ trong phòng.
  7. Dưới mục “Phòng này có loại giường gì?”, chọn loại giường và số lượng mỗi loại giường trong phòng.*
  8. Nhấp vào “Tiếp tục” để hoàn tất và tạo phòng tập thể.

Sau khi tạo phòng tập thể có thể được đặt riêng, hệ thống cần vài giờ (tối đa 48 giờ) để hiển thị trên Booking.com.

*Chúng tôi quy định mỗi giường tầng tiêu chuẩn phù hợp cho 1 khách. Nếu Quý vị có giường tầng rộng hơn có thể ngủ được 2 khách, xin chọn “giường đôi” trong trình đơn thả xuống. Không có lựa chọn “Giường tầng đôi” trong extranet.

Bài viết này có hữu ích không?