Làm thế nào để kiểm tra xem khách có thể đặt chỗ nghỉ của tôi trên Booking.com hay không?

Đã cập nhật 3 month trước
Lưu

Một yếu tố quan trọng đó là nhận biết được khi nào chỗ nghỉ của Quý vị có thể đặt được (chúng tôi dùng từ “đặt được”) và khi nào thì không. Trong lịch extranet, Quý vị có thể dễ dàng nhận thấy khi nào chỗ nghỉ có thể đặt được.

Cách đọc hệ thống mã màu:

  • Xanh lá: Phòng, căn hộ hoặc chỗ nghỉ khác của Quý vị có thể đặt được vào ngày đó.
  • Đỏ: Phòng, căn hộ hoặc chỗ nghỉ khác của Quý vị không thể đặt được vào ngày đó. Khách sẽ không thể thực hiện đặt phòng.
  • Vàng: Tất cả các phòng, căn hộ hoặc chỗ nghỉ khác thuộc loại này của Quý vị đã được khách đặt và vì vậy không thể đặt được nữa vào ngày đó.

Đôi khi, phòng hoặc căn của Quý vị sẽ hiển thị trạng thái không thể đặt được, ngay cả khi Quý vị chưa đóng ngày đó. Có một số nguyên nhân cho việc này mà Quý vị có thể tìm thấy trong huy hiệu màu đỏ, bên dưới tên phòng trong lịch của Quý vị.

 

Đây là những nguyên nhân có thể khiến chỗ nghỉ không đặt được:

  • Phòng bị đóng: Quý vị đã đóng phòng. Để có thể đặt được trở lại, chỉ cần mở phòng bằng cách gạt nút sang bên phải.
  • Không có căn trống: Quý vị chưa cài đặt bất kỳ phòng hoặc căn nào để bán hoặc đã giảm số lượng căn trống xuống bằng “0”. Để có thể đặt được trở lại, hãy thêm phòng hoặc căn. 
  • Thiếu giá: Quý vị chưa thêm giá vào các loại giá. Để có thể đặt được trở lại, hãy thêm ít nhất một giá vào một loại giá kèm theo phòng hoặc căn của Quý vị.
  • Giá bị đóng: Các loại giá cho ngày đó của Quý vị đã bị đóng. Để có thể đặt được trở lại, hãy mở ít nhất một loại giá kèm theo phòng hoặc căn của Quý vị.
  • Đã bán hết: Các phòng hoặc căn Quý vị đang bán trên Booking.com đều đã được đặt cho ngày đó. Nếu Quý vị có nhiều phòng hoặc căn trống hơn và muốn có thể đặt được trở lại, hãy cập nhật tình trạng phòng trống hoặc căn trống của Quý vị.
  • Đã đặt hết: Tất cả các phòng hoặc căn của Quý vị đã được đặt cho ngày đó.

Is this article helpful?