Làm thế nào để upsell phòng?

Đã cập nhật 6 tháng trước
Lưu

Upsell phòng có nghĩa là đề xuất với những khách đã xác nhận đặt phòng cơ hội nâng cấp đặt phòng của họ. Việc này còn được gọi là “nâng hạng phòng có trả phí”. Trong ngành, upsell thường có nghĩa là cung cấp cho khách quyền sử dụng phòng khác kèm theo quyền sử dụng một số tiện nghi nhất định (thường là tốt hơn).

Mặc dù việc upsell phòng có thể xảy ra tại thời điểm nhận phòng (ví dụ, thông qua nhân viên lễ tân), còn một cơ hội khác tốt hơn để tăng doanh thu và giảm sai sót, đó là thông qua việc tự động và đề xuất nâng hạng phòng cho khách trước khi họ đến chỗ nghỉ.

Để giúp Quý vị giới thiệu cho khách những điều tốt nhất tại chỗ nghỉ, chúng tôi đã phát triển tính năng upsell phòng dành cho tất cả các đối tác như một quyền lợi mà Quý vị nhận được từ tiền hoa hồng thông thường mà Quý vị chi trả. Hành động duy nhất Quý vị cần làm với tư cách là đối tác chỗ nghỉ là thêm tất cả phòng của Quý vị vào extranet.

Đây là lý do tại sao upsell phòng lại quan trọng

Sau khi Quý vị thêm tất cả phòng trống, chúng tôi sẽ xử lý những việc còn lại:

  • Tự động gửi các đề xuất nâng hạng cho khách, nhờ đó đề xuất được gửi vào thời điểm thích hợp và khách nhận được vào lúc họ cần nhất.
  • Trợ giúp và hướng dẫn khách đưa ra quyết định thông qua các so sánh trực quan giữa đặt phòng hiện tại của họ và các đề xuất nâng hạng phòng của Quý vị, dựa trên tình trạng phòng trống của chỗ nghỉ.
  • Tích hợp xử lý lịch và tình trạng phòng trống, nhờ đó các phòng của Quý vị được mở lại ngay sau khi nâng hạng, quá tải đặt phòng không bao giờ xảy ra được và phòng không bao giờ bị chặn sau khi upsell phòng thành công.

Tất nhiên, việc upsell phòng chỉ khả thi nếu Quý vị có nhiều loại phòng để bán từ đầu. Nếu chỗ nghỉ của Quý vị phù hợp với mô tả này, Quý vị chỉ cần thêm tất cả các phòng vào extranet để tận hưởng lợi ích từ tính năng upsell phòng của chúng tôi.

Thêm tất cả phòng của Quý vị ngay bây giờ

Cụ thể hơn - tính năng upsell hoạt động như thế nào?

Khi khách chấp nhận một đề xuất upsell và đặt phòng của họ được chỉnh sửa, một thông báo sẽ tự động được thêm vào trang chi tiết đặt phòng của Quý vị. Khi được mở rộng, thông báo chỉnh sửa giải thích các thông tin của việc thay đổi.

Lưu ý rằng, upsell phòng không làm thay đổi mã xác nhận đặt phòng, thông tin của khách, ngày lưu trú hoặc số lượng khách.

Cuối cùng, Booking.com sẽ tự động gửi xác nhận của khách về việc chỉnh sửa đặt phòng của họ khi việc này được thực hiện. 

Loại đặt phòng nào đủ điều kiện nhận đề xuất upsell?

Các tiêu chí chính để được upsell phòng là:

  • Khách cần phải chọn thanh toán tại chỗ nghỉ.
  • Đặt phòng có chính sách linh động hoặc không hoàn tiền, trong đó đối tác đã thiết lập thời gian ân hạn và khách chấp nhận đề xuất upsell trong khoảng thời gian ân hạn cụ thể đó.
  • Có một phòng khác với giá cao hơn còn trống tại chỗ nghỉ của Quý vị, với cùng sức chứa và thông tin về giường.

Bài viết này có hữu ích không?