Mẹo nhận biết và điều chỉnh chênh lệch giá ngoài ý muốn

Đã cập nhật 9 month trước
Lưu

Việc áp dụng chênh lệch giá trên các kênh có thể nằm trong chủ định hoặc ngoài ý muốn.

VÌ có chênh lệch giá ngoài ý muốn trong khi Quý vị đang theo đuổi chiến lược áp dụng cùng mức giá trên khắp các kênh (chẳng hạn như để tránh làm khách hàng bối rối và tăng tỷ lệ chuyển đổi), chúng tôi đã phát triển Dashboard Hiệu Suất Giá để giúp Quý vị dễ dàng nhận biết chênh lệch giá trên các kênh. Chúng tôi kiểm tra các trang web giúp Quý vị và báo cáo tất cả chênh lệch giá chúng tôi phát hiện được thông qua ảnh chụp màn hình.

Chúng tôi cũng giới thiệu Điểm chất lượng giá thể hiện mức độ thu hút của giá Quý vị đối với khách hàng trên Booking.com.

Dashboard Hiệu Suất GiáĐiểm chất lượng giá là các dịch vụ miễn phí cung cấp thêm thông tin và có thể giúp Quý vị nhận biết chênh lệch giá trên các kênh.

Cách nhận biết và điều chỉnh chênh lệch giá ngoài ý muốn

Dưới đây là 5 cách xử lý phổ biến từ nhiều blog và phản hồi từ các chỗ nghỉ trong ngành trong việc điều tra và giải quyết chênh lệch giá ngoài ý muốn trên các kênh:

  1. Chênh lệch giá có thể do cài đặt sai giá, chương trình khuyến mãi, thuế, phụ phí hoặc các giới hạn. Nếu Quý vị phát hiện thấy chênh lệch ngoài ý muốn trên extranet của bất kỳ kênh nào, trên PMS (hệ thống quản lý chỗ nghỉ) hoặc trên công cụ quản lý kênh của Quý vị, hãy điều chỉnh những chênh lệch này khi cần
  2. Khác biệt trong lượng phòng trống có thể giải thích các chênh lệch giá, vì các phòng khác nhau đang được so sánh giữa các kênh trên các trang web so sánh. Vì thế, điều quan trọng là cần đảm bảo rằng tình trạng phòng trống giống nhau đối với tất cả các phòng trên tất cả các kênh nếu Quý vị muốn tránh chênh lệch giá ngoài ý muốn.
  3. Khi làm việc với công cụ quản lý kênh, việc kết nối không chính xác sản phẩm hoặc chậm trễ làm mới giá có thể gây ra chênh lệch giá. Liên hệ trực tiếp với phía công cụ quản lý kênh có thể giúp khắc phục vấn đề.
  4. Nếu mọi thứ đều chính xác trên extranet nhưng giá hiển thị trực tuyến vẫn khác nhau, các chỗ nghỉ có thể báo cáo vấn đề đến công cụ quản lý kênh của bất kỳ kênh nào đang hiển thị sai giá để điều tra thêm.
  5. Nếu giá thấp hơn do một kênh không làm việc với các chỗ nghỉ, các chỗ nghỉ có thể điều tra xem ai đang bán lại cho trang web này bằng cách tìm kiếm trong trang nguồn, hoặc trong mục điều kiện. Đặt phòng thử cũng là một cách thông minh để lấy thông tin về nguồn gốc của giá. Một cách khác để xác định xem một số kênh có đang bán lại trực tuyến hay không là hỏi khách hàng thông tin xác nhận đặt phòng của họ lúc làm thủ tục nhận phòng và kiểm tra chéo tên của bên bán lại với tên của nhà cung cấp đã ký hợp đồng trong hệ thống đặt phòng của khách sạn. Sau khi đã xác định được điều này, các chỗ nghỉ có thể liên hệ với nhà cung cấp có liên quan để xem họ có vi phạm hợp đồng bằng cách bán lại giá trực tuyến hay không.

Is this article helpful?