Xem các lời khuyên giúp thu hút khách

Dữ liệu của chúng tôi cho thấy số lượt tìm kiếm cho mùa cao điểm này cao hơn gần 50% so với năm ngoái. Tăng lượng đặt phòng với hướng dẫn của chúng tôi. 

Nhận thêm lời khuyên

Thêm hoặc chỉnh giá cho phòng/căn

Cập nhật 1 năm trước | 4 phút đọc
Lưu

Để khách có thể thấy những phòng/căn Quý vị đang mở bán trên nền tảng của chúng tôi, việc đăng tải giá cho từng phòng/căn là rất quan trọng. Cách thực hiện sẽ phụ thuộc vào giao diện lịch của Quý vị trên extranet.


Cách để thêm hoặc chỉnh sửa giá cho phòng/căn với lịch dạng liệt kê

Nếu Quý vị sử dụng lịch dạng liệt kê, đây là cách thêm hoặc chỉnh sửa giá cho các phòng/căn:

 1. Đăng nhập vào extranet.
 2. Nhấp vào Giá & Tình trạng phòng trống, sau đó chọn Lịch.
 3. Tìm phòng/căn và loại giá mà Quý vị muốn thêm hoặc chỉnh sửa giá.
 4. Di chuột vào phần đáy của ô ngày mà Quý vị muốn thêm hoặc chỉnh sửa giá, sau đó nhấp vào khung trắng xuất hiện trên màn hình hoặc kéo hai biểu tượng ba sọc để chọn nhiều ngày.
 5. Nếu Quý vị muốn thêm hoặc chỉnh sửa giá 1 ngày, nhập giá trị vào khung trắng hoặc chỉnh sửa giá sẵn có, sau đó bấm phím enter. Nếu Quý vị muốn thêm hoặc chỉnh sửa giá cho nhiều ngày, nhập giá trị vào phần Giá hoặc chỉnh sửa giá sẵn có, sau đó nhấn Lưu.
 6. Lặp lại các bước này cho từng phòng/căn, loại giá và ngày mà Quý vị muốn thêm hoặc chỉnh sửa giá.

Quý vị cũng có thể sử dụng tính năng chỉnh sửa đồng loạt để nhanh chóng thêm hoặc chỉnh sửa giá cho một phòng/căn. Cách làm như sau:

 1. Đăng nhập extranet
 2. Nhấp vào Giá & Tình trạng phòng trống rồi chọn Lịch
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa đồng loạt kế bên loại phòng/căn mà Quý vị muốn thêm hoặc chỉnh sửa giá
 4. Nhập các ngày mà Quý vị muốn thêm hoặc chỉnh sửa giá
 5. Nhấp vào Giá và chọn loại giá mà Quý vị muốn thêm hoặc chỉnh sửa giá
 6. Nhập giá vào khung trắng, hoặc chỉnh sửa giá sẵn có
 7. Nhấp vào Lưu thay đổi, sau đó nhấn X để thoát màn hình Chỉnh sửa đồng loạt

Cách để thêm hoặc chỉnh sửa giá cho phòng/căn với lịch xem theo tháng

Nếu Quý vị sử dụng lịch xem theo tháng, đây là cách thêm hoặc chỉnh sửa giá cho các phòng/căn:

 1. Đăng nhập vào extranet.
 2. Nhấp vào Giá & Tình trạng phòng trống, sau đó chọn Lịch.
 3. Từ ô thả xuống, nhấn vào loại phòng/căn mà Quý vị muốn thêm hoặc chỉnh sửa giá.
 4. Chọn các ngày mà Quý vị muốn thêm hoặc chỉnh sửa giá, bằng cách kéo hai biểu tượng ba sọc trên lịch hoặc nhập Ngày bắt đầuNgày kết thúc. Nếu Quý vị không muốn chọn ngày kết thúc, nhấp vào Lựa chọn ngày nâng cao và sau đó đánh dấu vào hộp bên cạnh Không có ngày kết thúc.
 5. Dưới phần Giá, chọn loại giá mà Quý vị muốn thêm hoặc chỉnh sửa giá, sau đó nhập giá trị vào khung màu trắng hoặc chỉnh sửa giá sẵn có. 
 6. Nhấp vào Lưu.
 7. Lặp lại các bước này cho từng phòng/căn, loại giá và ngày mà Quý vị muốn thêm hoặc chỉnh sửa giá.

Bài viết này có hữu ích không?