Thay đổi tên phòng/căn

Cập nhật 7 tháng trước | 2.5 phút đọc
Lưu

Quý vị có thể yêu cầu cập nhật tên phòng/căn sang tên có trong danh sách tên phòng và căn tiêu chuẩn của chúng tôi.

Tên phòng và căn tiêu chuẩn giúp đảm bảo khách sẽ thấy thông tin rõ ràng và nhất quán trên nền tảng của chúng tôi – trong cả 43 ngôn ngữ mà chúng tôi sử dụng. Nghiên cứu cho thấy tên phòng và căn tiêu chuẩn có thể giúp mang về nhiều đặt phòng hơn. Quý vị vẫn có thể giới thiệu các tính năng bổ sung và thông tin đặc biệt trong phần mô tả phòng/căn và chỗ nghỉ.


Các nội dung trong bài viết này


Cách thay đổi tên phòng/căn

Để đổi tên phòng/căn, Quý vị vui lòng làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấp vào Chỗ nghỉ và sau đó nhấp vào “Bố cục chỗ nghỉ” hoặc “Chi tiết phòng”
  3. Nhấp vào Chỉnh sửa trong mục phòng/căn Quý vị muốn đổi
  4. Dưới mục Loại phòng, chọn loại phòng/căn phù hợp
  5. Trong mục Tên phòng, chọn tên phòng/căn phù hợp nhất từ danh sách các tên tiêu chuẩn
  6. Trong mục Tên tùy chọn, nhập tên phòng/căn Quý vị muốn
  7. Nhấp vào Tiếp tục

Nếu Quý vị muốn đổi tên phòng/căn có đặt phòng sắp tới, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hộp thư extranet. Khi gửi tin nhắn cho chúng tôi, vui lòng chọn Chi tiết chỗ nghỉ làm chủ đề chính và Chi tiết phòng làm chủ đề phụ.

Lưu ý rằng việc cập nhật loại phòng/căn sẽ ảnh hưởng đến tất cả các đặt phòng trong tương lai. Kiểm tra phần Giá & Tình trạng phòng trống trong extranet để đảm bảo thông tin này chính xác.


Cách chúng tôi hiển thị tên tùy chỉnh của phòng và căn

Quý vị có thể tạo tên tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân và để hỗ trợ việc quản lý phòng, căn và đặt phòng. Chỉ Quý vị mới có thể thấy tên tùy chỉnh của mình trong extranet – khách sẽ không thấy các tên này trên nền tảng của chúng tôi.

Truy cập extranet

Bài viết này có hữu ích không?