Thay đổi tiện nghi phòng

Updated 3 tháng trước | 1 phút đọc
Lưu

Tìm hiểu cách cập nhật thông tin phòng.


Cách cập nhật thông tin phòng

Điều quan trọng là cho khách biết họ có thể mong đợi những gì khi đến chỗ nghỉ của Quý vị. Vì vậy, nếu thông tin phòng của Quý vị chưa được cập nhật, sau đây là cách thay đổi:

  1. Đăng nhập vào extranet.
  2. Nhấp vào Chỗ nghỉ rồi chọn Tiện nghi phòng
  3. Đối với mỗi tiện nghi phòng, hãy nhấp chọn ô để cho biết tiện nghi đó áp dụng cho Tất cả phòng hay chỉ Một số phòng. Sau đó, Quý vị có thể tích chọn loại phòng có tiện nghi đó.
  4. Nhấp Lưu khi hoàn tất.

Bài viết này có hữu ích không?