Sử dụng hướng dẫn dựa trên dữ liệu của chúng tôi để nắm bắt nhu cầu cuối mùa.

Thiết lập giới hạn "Không được nhận phòng" và "Không được trả phòng"

Cập nhật 1 năm trước
Lưu

Thiết lập các giới hạn là cách để Quý vị áp dụng những điều kiện đặc biệt cho các đặt phòng mà chỗ nghỉ nhận được. Nếu Quý vị không thể cho khách nhận phòng hoặc trả phòng vào những ngày cụ thể, Quý vị có thể đặt giới hạn Không được nhận phòng hoặc Không được trả phòng để ngăn khách nhận phòng hoặc trả phòng vào những ngày đó.

Kích hoạt ngay hôm nay


Có gì trong bài viết này?

Thiết lập giới hạn Không được nhận phòng

Thiết lập giới hạn Không được trả phòng


Cách thiết lập giới hạn Không được trả phòng hoặc Không được nhận phòng tùy thuộc vào chế độ xem lịch Quý vị đang sử dụng. Hãy xem ảnh chụp màn hình dưới đây để xem hình ảnh nào giống với lịch trong extranet của Quý vị, sau đó làm theo các bước tương ứng.


Thiết lập giới hạn “Không được nhận phòng”

Giới hạn Không được nhận phòng ngăn không cho khách đặt kỳ nghỉ bắt đầu vào những ngày Quý vị đã chọn. Khách vẫn có thể đặt nếu ngày nhận phòng của họ nằm ngoài các ngày bị giới hạn.

Ví dụ, nếu Quý vị đặt giới hạn Không được nhận phòng cho phòng/chỗ nghỉ vào ngày 24/11:

 • Khách không thể đặt phòng/chỗ nghỉ cho kỳ lưu trú 24/11 - 26/11 vì họ không thể nhận phòng vào ngày 24/11
 • Khách có thể đặt phòng/chỗ nghỉ cho kỳ lưu trú 21/11 - 26/11 vì họ sẽ đến vào ngày không có giới hạn Không được nhận phòng.

Nếu Quý vị xem lịch ở dạng xem Liệt kê, hãy làm theo các bước sau để thiết lập giới hạn Không được nhận phòng:

 1. Đăng nhập vào extranet và chọn Giá & Tình trạng phòng trống hoặc Lịch & Giá, sau đó chọn Lịch.
 2. Tìm phòng Quý vị muốn thiết lập giới hạn, sau đó nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh giá phòng để xem tất cả các giới hạn của Quý vị. Quý vị cũng có thể mở rộng danh sách này bằng cách nhấp vào ô Giới hạn bên cạnh công cụ chọn ngày.
 3. Trên hàng Không được nhận phòng, hãy chọn ngày Quý vị muốn chỗ nghỉ không cho phép nhận phòng. Để chọn nhiều ngày, hãy kéo hình chữ nhật màu xanh dương qua tất cả các ngày Quý vị muốn đặt giới hạn.
 4. Nhấp vào nút Kích hoạt rồi nhấp vào Lưu.
 5. Nếu Quý vị muốn đặt giới hạn này trước cho hơn một tháng, hãy nhấp vào Chỉnh sửa đồng loạt và chọn ngày Quý vị muốn đặt giới hạn. Sau đó nhấp vào ô Giới hạn và chọn mức giá và giới hạn Không được nhận phòng. Cuối cùng, nhấp vào Kích hoạt rồi nhấp vào Lưu thay đổi.

Để thiết lập giới hạn Không được nhận phòng với lịch ở dạng xem Tháng, vui lòng làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet và chọn Giá & Tình trạng phòng trống hoặc Lịch & Giá, sau đó chọn Lịch.
 2. Chọn ngày Quý vị muốn chỗ nghỉ không được mở để khách nhận phòng. Để chọn nhiều ngày, hãy kéo hình chữ nhật màu xanh dương qua tất cả các ngày Quý vị muốn đặt giới hạn.
 3. Trong bảng ở phía bên phải của trang, kéo xuống đến Giới hạn nâng cao.
 4. Chọn ô Không được nhận phòng rồi nhấp vào Lưu.

Thiết lập giới hạn “Không được trả phòng”

Giới hạn Không được trả phòng ngăn không cho khách đặt kỳ nghỉ có ngày kết thúc vào ngày Quý vị đã chọn. Khách vẫn có thể đặt nếu ngày trả phòng của họ nằm ngoài các ngày bị giới hạn.

Ví dụ, nếu Quý vị đặt giới hạn Không được trả phòng cho phòng/chỗ nghỉ vào ngày 24/11:

 • Khách sẽ không thể đặt phòng/chỗ nghỉ cho kỳ lưu trú 21/11 - 24/11 vì họ không thể trả phòng vào ngày 24/11
 • Khách sẽ có thể đặt phòng/chỗ nghỉ cho kỳ lưu trú 21/11 - 26/11 vì họ sẽ trả phòng vào ngày không có giới hạn Không được trả phòng

Nếu xem lịch ở dạng xem Liệt kê, Quý vị có thể thiết lập giới hạn Không được trả phòng theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet và chọn Giá & Tình trạng phòng trống hoặc Lịch & Giá, sau đó chọn Lịch.
 2. Tìm phòng Quý vị muốn thiết lập giới hạn, sau đó nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh giá phòng để xem tất cả các giới hạn của Quý vị. Quý vị cũng có thể mở rộng danh sách này bằng cách nhấp vào ô Giới hạn bên cạnh công cụ chọn ngày.
 3. Trên hàng Không được trả phòng, hãy chọn ngày Quý vị muốn chỗ nghỉ không cho phép trả phòng. Để chọn nhiều ngày, hãy kéo hình chữ nhật màu xanh dương qua tất cả các ngày Quý vị muốn đặt giới hạn.
 4. Nhấp vào nút Kích hoạt rồi nhấp vào Lưu.
 5. Nếu Quý vị muốn đặt giới hạn này trước cho hơn một tháng, hãy nhấp vào Chỉnh sửa đồng loạt và chọn ngày Quý vị muốn đặt giới hạn. Sau đó nhấp vào ô Giới hạn và chọn mức giá và giới hạn Không được trả phòng. Cuối cùng, nhấp vào Kích hoạt rồi nhấp vào Lưu thay đổi.

Nếu Quý vị xem lịch ở dạng xem Tháng và muốn đặt giới hạn Không được trả phòng cho một ngày nhất định, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào extranet và chọn Giá & Tình trạng phòng trống hoặc Lịch & Giá, sau đó chọn Lịch.
 2. Chọn ngày Quý vị muốn chỗ nghỉ không cho phép trả phòng. Để chọn nhiều ngày, hãy kéo hình chữ nhật màu xanh dương qua tất cả các ngày Quý vị muốn đặt giới hạn.
 3. Trong bảng ở phía bên phải của trang, kéo xuống đến Giới hạn nâng cao.
 4. Chọn ô Không được trả phòng rồi nhấp vào Lưu.

Bài viết này có hữu ích không?