Thiết lập hoặc thay đổi giá phòng

Cập nhật 1 năm trước | 3 phút đọc
Lưu

Để đảm bảo khách thấy phòng/căn trống của chỗ nghỉ trên nền tảng của chúng tôi, Quý vị cần tải giá cho từng loại phòng/căn. Quý vị có thể thiết lập các giá này cho các loại phòng/căn trong lịch extranet. 


Thêm hoặc chỉnh sửa giá phòng/căn trong lịch extranet 

Dưới đây là cách thêm hoặc chỉnh sửa giá phòng/căn. Quý vị có thể thiết lập giá phòng/căn bằng cách xem lịch dạng liệt kê hoặc theo tháng. 

Thực hiện các bước sau để thêm/chỉnh sửa giá phòng trên lịch dạng liệt kê

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Giá & Tình trạng phòng trống, sau đó chọn Lịch
 3. Chọn loại phòng/căn mà Quý vị muốn thêm hoặc chỉnh sửa giá
 4. Chọn ngày mà Quý vị muốn thêm hoặc chỉnh sửa giá. Để chọn nhiều ngày, hãy kéo phần màu xanh đậm sang các ô khác.
 5. Chỉnh sửa hoặc nhập giá vào ô Giá 
 6. Nhấp vào Lưu

 

Thực hiện các bước sau để chỉnh sửa nhiều mục và nhanh chóng thêm hoặc chỉnh sửa giá cho một phòng/căn trên lịch dạng liệt kê

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Giá & Tình trạng phòng trống, sau đó chọn Lịch
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa đồng loạt kế bên loại phòng/căn mà Quý vị muốn thêm hoặc chỉnh sửa giá
 4. Nhập các ngày mà Quý vị muốn thêm hoặc chỉnh sửa giá
 5. Nhấp vào Giá
 6. Nhấn Chọn loại giá, sau đó nhập hoặc chỉnh sửa giá
 7. Nhấp vào Lưu thay đổi
 8. Nhấp vào nút X để rời khỏi màn hình Chỉnh sửa đồng loạt

 

Thực hiện các bước sau để thêm hoặc chỉnh sửa giá phòng/căn trên lịch xem theo tháng:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Giá & Tình trạng phòng trống, chọn Lịch
 3. Chọn loại phòng/căn mà Quý vị muốn thêm hoặc chỉnh sửa giá từ ô thả xuống
 4. Nhập ngày Quý vị muốn thêm hoặc chỉnh sửa giá vào các ô Ngày bắt đầuNgày kết thúc, hoặc kéo biểu tượng màu xanh để chọn nhiều ngày. Nếu Quý vị không muốn chọn ngày kết thúc, nhấp vào Lựa chọn ngày nâng cao và sau đó đánh dấu vào hộp bên cạnh Không có ngày kết thúc.
 5. Nhấp vào Mở
 6. Thêm hoặc chỉnh sửa giá cho loại phòng/căn 
 7. Nhấp vào Lưu

Bài viết này có hữu ích không?