Thiết lập phòng tập thể

Cập nhật 2 năm trước | 3 phút đọc
Lưu

Phòng tập thể là nơi tuyệt vời để phục vụ cho nhiều loại du khách khác nhau. Cung cấp giường riêng trong phòng tập thể giúp thu hút đối tượng khách du lịch tiết kiệm. Đồng thời, việc cung cấp các phòng tập thể làm phòng riêng có thể tăng sức hấp dẫn để thu hút thêm các loại khách khác. Quý vị có thể thiết lập cả hai loại trên trong extranet bằng cách làm theo hướng dẫn bên dưới.


Có gì trong bài viết này?


Cách thiết lập giường riêng trong phòng tập thể

 1. Đăng nhập vào extranet.
 2. Nhấp vào Chỗ nghỉ rồi chọn Chi tiết phòng.
 3. Nhấp vào Tạo phòng mới.
 4. Dưới mục Loại phòng, chọn Giường trong phòng tập thể.
 5. Dưới mục Tên giường, chọn loại phòng tập thể có giường này.
 6. Dưới mục Số giường (thuộc loại này), thêm số lượng của loại giường này có thể đặt trong phòng tập thể (kiểm tra xem có khớp với số giường hiện có hay không để tránh tình trạng đặt quá tải).
 7. Dưới mục Lựa chọn giường và sức chứa, cho biết đây là loại giường nào và có thể chứa tối đa bao nhiêu khách. Theo chúng tôi, một giường tầng tiêu chuẩn sẽ thích hợp cho một khách nghỉ – nếu Quý vị có giường tầng rộng hơn thích hợp cho 2 khách, hãy chọn Giường đôi từ danh sách thả xuống.
 8. Chọn số lượng phòng tắm có trong phòng và vị trí của chúng.
 9. Nhấp vào Tiếp tục.

Vậy là Quý vị đã tạo được các giường riêng mà khách có thể đặt trong một phòng tập thể. Các giường này bây giờ trở thành loại phòng mà Quý vị có thể cài đặt giá và các điều kiện khác.


Cách thiết lập phòng tập thể để nhận đặt phòng riêng

 1. Đăng nhập vào extranet.
 2. Nhấp vào Chỗ nghỉ rồi chọn Chi tiết phòng.
 3. Nhấp vào Tạo phòng mới.
 4. Dưới mục Loại phòng, chọn Phòng tập thể.
 5. Dưới mục Tên phòng, chọn kiểu phòng tập thể của phòng này.
 6. Dưới mục Số phòng (thuộc loại này), thêm số lượng phòng tập thể thuộc loại này mà Quý vị muốn mở bán.
 7. Dưới mục Lựa chọn giường và sức chứa, cho biết số lượng của mỗi loại giường có trong phòng này và số lượng khách tối đa mà mỗi giường có thể chứa. Theo chúng tôi, một giường tầng tiêu chuẩn sẽ thích hợp cho một khách nghỉ – nếu Quý vị có giường tầng rộng hơn thích hợp cho 2 khách, hãy chọn Giường đôi từ danh sách thả xuống.
 8. Chọn số lượng phòng tắm có trong phòng và vị trí của chúng.
 9. Nhấp vào Tiếp tục.

Vậy là Quý vị đã tạo được một phòng tập thể mà khách có thể đặt riêng. Phòng này bây giờ trở thành một loại phòng mà Quý vị có thể cài đặt giá và các điều kiện khác.


Lưu ý rằng có thể mất đến 48 giờ để giường riêng hoặc phòng tập thể có thể đặt riêng của Quý vị xuất hiện trên nền tảng của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?