Thiết lập phòng tập thể

Đã cập nhật 3 tháng trước | 2 phút đọc
Lưu

Phòng tập thể là một lựa chọn tuyệt vời để phục vụ cho nhiều loại khách du lịch khác nhau. Việc bán từng giường riêng trong phòng tập thể sẽ giúp thu hút khách có ngân sách thấp. Ngoài ra, khi bán chúng dưới dạng phòng riêng, Quý vị có thể mở rộng phạm vi tiếp cận tới những loại khách khác. Quý vị có thể thiết lập cả hai loại trên trong extranet bằng cách làm theo hướng dẫn bên dưới.

Có gì trong bài viết này?

Cách thiết lập giường riêng trong phòng tập thể

Cách thiết lập phòng tập thể để nhận đặt phòng riêng


Cách thiết lập giường riêng trong phòng tập thể

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Chỗ nghỉ và sau đó chọn Chi tiết phòng
 3. Nhấp vào Tạo phòng mới
 4. Dưới mục Loại phòng, chọn Giường trong phòng tập thể
 5. Dưới mục Tên giường, chọn loại phòng tập thể có đặt giường này
 6. Dưới mục Số giường (loại này), hãy thêm số lượng của loại giường này mà khách có thể tìm thấy trong phòng tập thể này (kiểm tra xem số lượng có khớp với số giường có sẵn không để tránh bị tình trạng quá tải)
 7. Dưới mục Lựa chọn giường và sức chứa, cho biết loại giường và số lượng người lớn cùng trẻ em tối đa có thể sử dụng giường (hệ thống của chúng tôi xem giường tầng tiêu chuẩn phù hợp cho một khách sử dụng – nếu Quý vị có giường tầng rộng hơn cho hai khách, vui lòng chọn giường đôi từ menu thả xuống)
 8. Liệt kê phòng có bao nhiêu phòng tắm và vị trí của mỗi phòng tắm
 9. Nhấp vào Tiếp tục để hoàn tất

Thế là Quý vị đã hoàn tất thiết lập giường có thể đặt riêng trong phòng tập thể. Các giường này bây giờ trở thành “loại phòng” mà Quý vị có thể cài đặt giá cùng các điều kiện khác. Xin lưu ý rằng có thể mất đến 48 giờ để các giường này xuất hiện trên nền tảng của chúng tôi.


Cách thiết lập phòng tập thể để nhận đặt phòng riêng

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Chỗ nghỉ và sau đó chọn Chi tiết phòng
 3. Nhấp vào Tạo phòng mới
 4. Dưới mục Loại phòng, chọn Phòng tập thể
 5. Dưới mục Tên phòng, chọn loại phòng tập thể
 6. Dưới mục Số phòng (loại này), hãy thêm số lượng phòng tập thể thuộc loại này mà Quý vị muốn bán
 7. Dưới mục Lựa chọn giường và sức chứa, cho biết các loại giường và số lượng của mỗi loại có trong phòng tập thể này, cũng như số lượng người lớn và trẻ em tối đa cho mỗi loại giường (hệ thống của chúng tôi xem giường tầng tiêu chuẩn phù hợp cho một khách sử dụng – nếu Quý vị có giường tầng rộng hơn cho hai khách, vui lòng chọn giường đôi từ menu thả xuống)
 8. Liệt kê phòng có bao nhiêu phòng tắm và vị trí của mỗi phòng tắm
 9. Nhấp vào Tiếp tục để hoàn tất

Xin lưu ý rằng có thể mất đến 48 giờ để phòng tập thể có thể đặt riêng xuất hiện trên nền tảng của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?