Upsell phòng

Updated 3 tháng trước | 3.5 phút đọc
Lưu

Upsell phòng là cách tuyệt vời để tăng doanh thu mà ít tốn công sức nhất. Tìm hiểu những gì Quý vị cần làm để upsell phòng. 


Các nội dung trong bài viết này


Upsell phòng hoạt động như thế nào?

Upsell phòng, hay còn gọi là “nâng hạng phòng trả tiền”, có nghĩa là đề xuất cơ hội nâng hạng phòng với những khách đã xác nhận đặt phòng của họ. Việc upsell thường cung cấp cho khách quyền sử dụng phòng khác kèm theo một số tiện nghi nhất định (thường là tốt hơn).

Mặc dù upsell có thể xảy ra tại thời điểm nhận phòng (ví dụ: thông qua nhân viên lễ tân), còn một cơ hội khác tốt hơn để tăng doanh thu và giảm sai sót, đó là thông qua việc tự động và đề xuất nâng hạng phòng cho khách trước khi họ đến chỗ nghỉ.


Upsell phòng

Để giúp Quý vị upsell phòng, chúng tôi đã thiết kế tính năng dành riêng cho việc này. Tính năng này có sẵn cho tất cả đối tác như một phần quyền lợi của mức hoa hồng tiêu chuẩn. Hành động duy nhất Quý vị cần làm là thêm tất cả phòng vào extranet.

Tại sao upsell phòng lại quan trọng đến vậy?

Sau khi Quý vị thêm tất cả phòng trống, chúng tôi sẽ:

  • Tự động gửi các đề xuất nâng hạng cho khách, nhờ đó đề xuất được gửi vào thời điểm thích hợp và khách nhận được vào lúc họ cần nhất
  • Hướng dẫn khách đưa ra quyết định thông qua các so sánh trực quan giữa đặt phòng hiện tại của họ và các đề xuất nâng hạng của Quý vị, dựa trên tình trạng phòng trống của chỗ nghỉ
  • Tích hợp xử lý lịch và tình trạng phòng trống, nhờ đó các phòng của Quý vị được mở lại ngay sau khi nâng hạng, tình trạng quá tải đặt phòng không bao giờ xảy ra và phòng không bao giờ bị chặn sau khi upsell thành công

Tất nhiên, việc upsell phòng chỉ khả thi nếu Quý vị có nhiều loại phòng để bán ngay từ đầu. Nếu chỗ nghỉ phù hợp với mô tả này, tất cả những gì Quý vị cần làm là thêm tất cả phòng vào extranet để tận hưởng lợi ích từ tính năng upsell phòng của chúng tôi.

Thêm phòng ngay


Điều gì xảy ra khi khách chấp nhận đề xuất upsell?

Khi khách chấp nhận đề xuất upsell và đặt phòng của họ được chỉnh sửa, một thông báo sẽ tự động được thêm vào trang chi tiết đặt phòng của Quý vị. Thông báo chỉnh sửa này sẽ giải thích các thông tin của việc thay đổi.

Mã xác nhận đặt phòng, thông tin của khách, ngày lưu trú hoặc số lượng khách sẽ không đổi.

Chúng tôi sẽ tự động gửi xác nhận cho khách về việc chỉnh sửa đặt phòng khi việc này được thực hiện. 


Tiêu chí đủ điều kiện để upsell phòng

Đặt phòng chỉ đủ điều kiện để upsell nếu:

  • Khách chọn thanh toán tại chỗ nghỉ.
  • Đặt phòng có chính sách linh động hoặc không hoàn tiền, trong đó đối tác đã thiết lập thời gian ân hạn và khách chấp nhận đề xuất upsell trong khoảng thời gian ân hạn cụ thể đó.
  • Có một phòng khác với giá cao hơn còn trống tại chỗ nghỉ của Quý vị, với cùng sức chứa và thông tin về giường

Bài viết này có hữu ích không?