Hướng dẫn từng bước bằng hình ảnh để cập nhật Tình trạng phòng trống

Chúng tôi vừa tạo các hướng dẫn chi tiết bằng hình ảnh để cập nhật tình trạng phòng của Quý vị.

Vui lòng nhấp vào hình ảnh giống với giao diện extranet của Quý vị nhất. Tại đây, Quý vị sẽ có thể tải về hướng dẫn phù hợp cho mình.

cal-30days

Tải hướng dẫn Đến Giá & tình trạng phòng trống


cal-yearview

Tải hướng dẫn Đến Giá & tình trạng phòng trống

Quý vị có biết việc này có thể thực hiện trên thiết bị di động?

Ứng dụng Pulse của chúng tôi cho phép Quý vị quản lý chỗ nghỉ khi di động – mọi lúc, mọi nơi. Quá tiện lợi phải không?