Hướng dẫn từng bước bằng hình ảnh để thêm các giới hạn cho phòng trống

Chúng tôi đã tạo các hướng dẫn chi tiết (có thể tải về) để giúp Quý vị tạo các giới hạn cho phòng trống của mình trên Booking.com.

Vui lòng nhấp vào hình ảnh giống với giao diện extranet của Quý vị nhất. Tại đây, Quý vị sẽ có thể tải về hướng dẫn phù hợp cho mình.

Screen_Shot_2018-06-27_at_4.27.00_PM.png

Tải hướng dẫn Đến Lịch & giá


Screen_Shot_2018-06-27_at_1.52.57_PM.png

Tải hướng dẫn Đến Giá & tình trạng phòng trống

Quý vị có biết việc này có thể thực hiện trên thiết bị di động?

Ứng dụng Pulse của chúng tôi cho phép Quý vị quản lý chỗ nghỉ khi di động – mọi lúc, mọi nơi. Quá tiện lợi phải không?