Hướng dẫn từng bước bằng hình cách cập nhật giá [Mới]

Lưu ý: Tùy vào loại chỗ nghỉ của Quý vị, tính năng này có thể chưa khả dụng. Trong trường hợp này, Quý vị vui lòng làm theo hướng dẫn cách cập nhật giá và tình trạng phòng trốngcách thêm các giới hạn. 

Chúng tôi đã tạo ra hướng dẫn từng bước bằng hình cách cập nhật giá và tình trạng phòng trống và thêm các giới hạn vào phòng trống của Quý vị. Hãy xem màn hình extranet của Quý vị khớp với hình ảnh nào dưới đây và tải hướng dẫn phù hợp.


Lựa chọn 1: Chế độ xem theo danh sách 

Nếu Quý vị đang sử dụng Chế độ xem theo danh sách và muốn chuyển qua chế độ xem khác, hãy làm theo những bước sau:

  • Đăng nhập vào extranet và chọn "Lịch" trong "Giá & tình trạng phòng trống".
  • Ở góc trên cùng bên phải của lịch, Quý vị sẽ thấy một ô nhỏ màu trắng có chữ "Xem theo danh sách".
  • Nhấp vào mũi tên bật/tắt để chọn "Xem theo tháng" hoặc "Xem theo năm".

 


Lựa chọn 2: Chế độ xem theo tháng

Nếu Quý vị đang sử dụng Chế độ xem theo tháng và muốn chuyển qua chế độ xem khác, hãy làm theo những bước sau:

  • Đăng nhập vào extranet và chọn "Lịch" trong "Giá & tình trạng phòng trống".
  • Ở góc trên cùng bên phải của lịch, Quý vị sẽ thấy một ô nhỏ màu trắng có chữ "Xem theo tháng".
  • Nhấp vào mũi tên bật/tắt để chọn "Xem theo tháng" hoặc "Xem theo năm".