Làm cách nào để đặt hoặc cập nhật giá phòng cho số lượng khách khác nhau?

Bài viết này mô tả cách Quý vị có thể tự đặt và điều chỉnh giá phòng của Quý vị sau khi đã kích hoạt tính năng cài đặt giá phòng theo số lượng khách (rate level occupancy). Nếu Quý vị muốn mức giá tự động thay đổi tùy theo số khách trong phòng, hãy nhớ kích hoạt điều chỉnh giá tự động (derived pricing).

Để thay đổi giá phòng dựa vào số lượng khách, Quý vị chỉ cần đăng nhập vào extranet và làm theo các bước sau:

  1. Nhấp vào mục “Giá & tình trạng phòng trống” và chọn “Lịch”
  2. Chọn giá phòng Quý vị muốn chỉnh sửa bằng cách nhấp vào mũi tên bên cạnh. Trong mục “Giá”, nhấp vào “Giá phòng theo số lượng khách”
  3. Trong cửa sổ bật lên, số lượng khách của mức giá cơ sở sẽ được đánh dấu. Quý vị có thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt số lượng khách thay thế bằng cách sử dụng các nút chuyển đổi “Trạng thái”
  4. Nhấp vào hộp trình đơn thả xuống trong mục “Thay đổi giá”/”Giảm giá” để chọn phần trăm cố định hoặc số tiền cố định để thêm/giảm giá khi số khách tăng/giảm
  5. Nhấp vào “Lưu thay đổi” để hoàn tất giá phòng

Tùy thuộc vào loại chỗ nghỉ của Quý vị, các bước sau có thể khác nhau:

  1. Nhấp vào mục “Lịch & giá”
  2. Kéo xuống “Giá theo số lượng khách” bên dưới lịch và nhấp vào “Chỉnh sửa”
  3. Trong cửa sổ bật lên, số lượng khách của mức giá cơ sở sẽ được đánh dấu. Quý vị có thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt số lượng khách thay thế bằng cách sử dụng các nút chuyển đổi “Trạng thái”.
  4. Nhấp vào hộp trình đơn thả xuống trong mục “Thay đổi giá”/”Giảm giá” để chọn phần trăm cố định hoặc số tiền cố định để thêm/giảm giá khi số khách tăng/giảm
  5. Nhấp vào “Lưu thay đổi” để hoàn tất giá phòng