Làm sao để cài đặt ưu đãi và tình trạng phòng trống để thu hút khách đặt sớm?

Tải phòng trống cho khách đặt phòng sớm

Một cách rất tốt để hút khách đến chỗ nghỉ của Quý vị là mở phòng trống từ sớm. Trên Booking.com, Quý vị có thể hiển thị giá trước đến 16 tháng trong tương lai.Quý vị sẽ trở nên nổi bật hơn đối với những khách đặt phòng sớm và trang chỗ nghỉ sẽ luôn hiển thị đối với những khách thích đặt phòng càng sớm càng tốt.Quý vị có thể dễ dàng cập nhật tình trạng phòng trống của mình trên extranet

Cung cấp giá ưu đãi cho khách đặt sớm

Quý vị còn có thể thu hút khách đặt sớm hơn nữa bằng cách tạo giá đặc biệt khi đặt sớm. Quý vị đơn giản chỉ cần đăng nhập vào extranet và chọn mục “Chương trình khuyến mãi” để tạo ưu đãi hấp dẫn khách và khuyến khích họ đặt từ thật sớm.

Quý vị tự quyết định khách có thể đặt sớm trước bao lâu và giảm giá nào Quý vị muốn áp dụng vào giá đã có sẵn.

  1. Chọn mục “Thêm chương trình khuyến mãi”’ và chọn biểu tượng “Khách đặt sớm”.
  2. Hoàn tất việc nhập tất cả các thông tin cần thiết và click “Xem lại chương trình khuyến mãi” ngay cuối trang để xem tổng quan ưu đãi mới của Quý vị.
  3. Để đưa ưu đãi online, Quý vị click vào “Kích hoạt CTKM” và sau đó bắt đầu nhận đặt phòng!